Určené pre
Dátum od:
Dátum do:

Webináre offline

WEBINÁR - V zdravom tele, zdravý duch 1. časť
Webináre

WEBINÁR - V zdravom tele, zdravý duch 1. časť

Dátum pridania: 13.09.2022 | Eduprofipharm

Využite možnosť vzdelávania sa z pohodlia domova a pozrite si video-prednášky, ktoré odzneli na seminári s rovnakým názvom v máji 2022 v hoteli Chopok.

 

V prvej časti si môžete vypočuť  prednášky na nasledovné témy v podaní významných odborníkov vo svojej oblasti:

Moderná liečba schizofrénie na lôžkovom oddelení

Prof. MUDr. Libor Ustohal, PhD.

Starostlivosť o pacienta so schizofréniou z pohľadu diabetológa

MUDr. Vladimír Uličianský

Skúsenosti s lurazidónom v podmienkach ambulantnej praxe

MUDr. Marek Zelman

Čítaj viac >>

WEBINÁR - V zdravom tele, zdravý duch 2. časť
Webináre

WEBINÁR - V zdravom tele, zdravý duch 2. časť

Dátum pridania: 13.09.2022 | Eduprofipharm

Využite možnosť vzdelávania sa z pohodlia domova a pozrite si video-prednášky, ktoré odzneli na seminári s rovnakým názvom v máji 2022 v hoteli Chopok. 

 

V druhej časti si môžete vypočuť  prednášky na nasledovné témy v podaní významných odborníkov vo svojej oblasti:

Manažment liečby schizofrénie – zaostrené na hmotnosť 

Doc. MUDr. Ľubomíra Fábryová, PhD., MPH 

Trazodón – včera, dnes aj zajtra 

Mgr. MUDr. Jozef Dragašek, PhD., MSc., MHA 

Psychiatrická liečba a sexualita – súvislosti 

JUDr. MUDr. Ján Uhrin, MHA 

Čítaj viac >>

WEBINÁR - Ako pomôcť pacientovi s funkčnou dyspepsiou
Webináre

WEBINÁR - Ako pomôcť pacientovi s funkčnou dyspepsiou

Dátum pridania: 23.06.2022 | Eduprofipharm

Prinášame Vám offline webinár pripravený v spolupráci so spoločnosťou PROMED.

Vypočujte si z pohodlia Vášho domova audiovizuálnu prednášku MUDr. Boženy Pekárkovej, ktorá sa zaoberá tým ako pomôcť pacientovi s funkčnou dyspepsiou.

 

Daná prednáška je podkladovým materiálom pre AD TEST, ktorého vyplnením máte možnosť získať 2 kredity. 

Čítaj viac >>

WEBINÁR - Neinvazívna terapeutická ochrana dentino-pulpálneho komplexu
Webináre

WEBINÁR - Neinvazívna terapeutická ochrana dentino-pulpálneho komplexu

Dátum pridania: 22.06.2022 | Eduprofipharm

Preštudujte si prezentáciu MUDr. Eriky Lenčovej, Ph.D. na tému „Neinvazívna terapeutická ochrana dentino-pulpálneho komplexu ”. Prezentácia slúži ako študijný materiál k vypracovanému AD TESTu, prostredníctvom ktorého môžete získať 2 kredity.

 

Webinár Neinvazívna terapeutická ochrana dentino-pulpálneho komplexu zahrňuje súčasné znalosti o etiopatogenéze, klinických prejavoch a možnostiach terapeutických intervencii zvýšenej dentínovej senzitivity. Dentínová senzitivita je častý klinický problém orálneho zdravia, ktorý nie je asociovaný s inou dentálnou patológiou. Podľa štúdií prevalencie stúpa s vekom pacienta s vrcholom v 5. – 6. decéniu a postihuje takmer 35% populácie, súvisí so sociálnoekonomickým postavením, s mierou motivácie, ale aj s kvalitou stomatologického ošetrenia. Preto je potrebné tejto téme venovať náležitú pozornosť vo všetkých aspektoch a pravidelne informovať o nových možnostiach jeho minimalizácie. Aktuálnym možnostiam neinvazívneho ovplyvnenia zvýšenej senzitivity tvrdých zubných vlákien je venovaný tento webinár. Zhrňuje poznatky o bioaktívnej látke Novamín, ktorá je za účelom zníženia citlivosti pridávaná do niektorých zubných pást.

 

Čítaj viac >>

WEBINÁR - VYBRANÉ NOVINKY Z ENETS 2022 OČAMI SLOVENSKÝCH ŠPECIALISTOV
Webináre

WEBINÁR - VYBRANÉ NOVINKY Z ENETS 2022 OČAMI SLOVENSKÝCH ŠPECIALISTOV

Dátum pridania: 14.06.2022 | Eduprofipharm

Vzdelávajte sa z pohodlia domova a preštudujte si prínosné komentované audiovizuálne prednášky venované neuroendokrinným tumorom, ktoré odzneli na európskom kongrese ENETS 2022.

Webinár postENETS je zložený zo siedmich prednášok zameraných na vybraté novinky z kongresu, ktoré svojimi očami odprezentovali slovenskí špecialisti ako MUDr. Michal Kalman, PhD, MUDr. Peter Uhrík, MUDr. Lenka Nosáková, Doc. MUDr. Soňa Kiňová, PhD., MUDr. Tomáš Pintér, MUDr. Radka Radecká, MUDr. Eva Zomborská, MUDr. Dagmar Sorkovská.

 

Prednášky sú podkladovým materiálom pre AD TEST, ktorého vyplnením máte možnosť získať 2 kredity. ( AD TEST bude dostupný od 15.6.2022

Čítaj viac >>

WEBINÁR - Úloha a význam lipidových mediátorov v rezolúcií zápalu
Webináre

WEBINÁR - Úloha a význam lipidových mediátorov v rezolúcií zápalu

Dátum pridania: 25.04.2022 | Eduprofipharm

Prinášame Vám offline webinár, ktorého obsahom sú dve zaujímavé audiovizuálne prednášky, ktoré zazneli na 8. ročníku jarných gynekologických dní 2022.  V prvej prenáške sa od MUDr. Radovana Košturiaka, PhD. dozvieme niečo o úlohe špecializovaných lipidových mediátorov (SPMs) v regulácii zápalu. A v druhej prednáške nám MUDr. Michaela Grossová, PhD. povie o význame lipidových mediátorov rezolúcie zápalu pre materno-fetálne zdraviePrednášky sú podkladovým materiálom pre AD TEST, ktorého vyplnením máte možnosť získať 2 kredity.

 

 

 

Čítaj viac >>

Načítať viac Load more