Určené pre
Dátum od:
Dátum do:

Webináre offline

WEBINÁR - Dentinová hypersenzitivita
Webináre

WEBINÁR - Dentinová hypersenzitivita

Dátum pridania: 20.06.2024 | Eduprofipharm

Preštudujte si prezentáciu MDDr. Diany Kovářovej na tému „Problematika pacienta s dentinovou hypersenzitivitou”. Prezentácia slúži ako študijný materiál k vypracovanému AD TESTu, prostredníctvom ktorého môžete získať 2 kredity.

Prednáška zameraná na hypersenzitivitu dentínu rozoberá morfológiu zubného krčku a histológiu dentínu. Vysvetľuje etiológiu dentínovej hypersenzitivity a najznámejších teórií bolesti -Bräennströemu hydrodynamickú teóriu. Ďalej sa pani doktorka venuje manažmentu ošetrenia pacienta s dentínovou hypersenzitivitou v ordinácii zubného lekára alebo dentálnej hygieničky od anamnézy, cez diferenciálnu diagnostiku až k domácej alebo profesionálnej, invazívnej alebo neinvazívnej terapii. Prehľadne vysvetľuje mechanizmus účinku jednotlivých preparátov, ktoré sú určené pacientom s citlivými zubnými krčkami, aby si mohol poslucháč webináru urobiť prehľad o dostupných preparátoch na našom trhu a pacientovi potom odporučiť vhodný a účinný prípravok.

 

Čítaj viac >>

WEBINÁR - Čo všetko vieme aj nevieme o pečeňových enzýmoch
Webináre

WEBINÁR - Čo všetko vieme aj nevieme o pečeňových enzýmoch

Dátum pridania: 20.09.2023 | Eduprofipharm

Prinášame Vám offline webinár pripravený v spolupráci so spoločnosťou PRO.MED.CS.

Využite možnosť vzdelávania sa z pohodlia domova a pozrite si video-prednášky na uvedené témy.

 

Črevné enzýmy vo svete najnovších poznatkov
Prof. MUDr. Libor Vítek, Ph.D., MBA

 

Pečeňové enzýmy, základný kameň diagnostiky poškodenia pečene
Doc. MUDr. Ľubomír Skladaný, PhD.

 

 

 

 

Čítaj viac >>

WEBINÁR - VYBRANÉ NOVINKY Z ENETS 2023 OČAMI SLOVENSKÝCH ŠPECIALISTOV
Webináre

WEBINÁR - VYBRANÉ NOVINKY Z ENETS 2023 OČAMI SLOVENSKÝCH ŠPECIALISTOV

Dátum pridania: 20.06.2023 | Eduprofipharm

Vzdelávajte sa z pohodlia domova a preštudujte si prínosné komentované audiovizuálne prednášky venované neuroendokrinným tumorom, ktoré odzneli na európskom kongrese ENETS 2023Webinár postENETS je zložený zo siedmich prednášok zameraných na vybraté novinky z kongresu, ktoré svojimi očami odprezentovali slovenskí špecialisti ako MUDr. Michal Kalman, PhD, MUDr. Peter Uhrík, MUDr. Lenka Nosáková, Doc. MUDr. Soňa Kiňová, PhD., MUDr. Michaela Miškovičová, PhD., MUDr. Radka Radecká, MUDr. Štefan Pörsök, PhD., MPH., MUDr. Dagmar Sorkovská.

Čítaj viac >>

WEBINÁR - Súčasný prístup v problematike HPV a prevencii rakoviny krčka maternice
Webináre

WEBINÁR - Súčasný prístup v problematike HPV a prevencii rakoviny krčka maternice

Dátum pridania: 07.06.2023 | Eduprofipharm

Prinášame Vám offline webinár pripravený v spolupráci so spoločnosťou Sanomed . Vypočujte si z pohodlia Vášho domova audiovizuálnu prednášku Prof. MUDr. Miroslava Borovského, CSc., ktorá sa zaoberá súčasným prístupom v problematike HPV a prevencii rakoviny krčka maternice.

Daná prednáška je podkladovým materiálom pre AD TEST, ktorého vyplnením máte možnosť získať 2 kredity.

Čítaj viac >>

WEBINÁR - Antiarytmiká pre klinickú prax
Webináre

WEBINÁR - Antiarytmiká pre klinickú prax

Dátum pridania: 31.03.2023 | Eduprofipharm

Prinášame Vám offline webinár pripravený v spolupráci so spoločnosťou Viatris.

Využite možnosť vzdelávania sa z pohodlia domova a pozrite si video-prednášky na uvedené témy.

 

Stručný prehľad o antiarytmikách 
MUDr. Adrian Bystriansky

 

 

Propafenón vo svetle medicíny dôkazov
MUDr. Anna Vachulová, PhD.


Antiarytmiká v klinickej praxi: tipy a triky v kazuistikách
MUDr. Anna Vachulová, PhD., 
MUDr. Adrian Bystriansky

 

Prednášky sú podkladovým materiálom pre AD TEST, ktorého vyplnením máte možnosť získať 2 kredity. 

 

Čítaj viac >>

WEBINÁR - Patentovaný komplex mediátorov rezolúcie zápalu LIPINOVA® ako dôležitý sprievodca tehotenstva a dojčenia
Webináre

WEBINÁR - Patentovaný komplex mediátorov rezolúcie zápalu LIPINOVA® ako dôležitý sprievodca tehotenstva a dojčenia

Dátum pridania: 19.02.2023 | Eduprofipharm

Prinášame Vám offline webinár pripravený v spolupráci so spoločnosťou Exeltis.

Využite možnosť vzdelávania sa z pohodlia domova a pozrite si video-prednášky na uvedené témy.

 

Špecializované lipidové mediátory (SPMs) - od rezolúcie zápalu k prevencii civilizačných chorôb
MUDr. Radovan Košturiak, PhD.


Lipidové prorezolučné mediátory (SPM) a ich úloha v regulácii zápalu počas tehotenstva
MUDr. Michaela Grossová, PhD.

 

Patentovaný komplex mediátorov rezolúcie zápalu LIPINOVA® ako dôležitý sprievodca dojčenia
MUDr. Elena Prokopová

 

Prednášky sú podkladovým materiálom pre AD TEST, ktorého vyplnením máte možnosť získať 2 kredity. 

 

Čítaj viac >>

Načítať viac Load more