Určené pre
Dátum od:
Dátum do:

Webináre offline

Bakteriémia a aktuálne možnosti liečby
Webináre

Bakteriémia a aktuálne možnosti liečby

Dátum pridania: 01.12.2020 | Eduprofipharm

Prinášame Vám odborný článok doc. MUDr. Milana Minárika, PhD. a audiovizuálnu prednášku MUDr. Jaroslava Mikulu na tému Bakteriémia a aktuálne možnosti liečby, ktoré sú podkladovým materiálom pre AD TEST.

V posledných dekádach sme svedkami nebývalého nárastu bakteriálnej rezistencie celej rady antibiotík disponujúcich rôznym mechanizmom svojho účinku. O závažnosti problému svedčí napokon aj fakt, že sa ním seriózne zaoberajú prakticky všetky relevantné inštitúcie, Svetovú zdravotnícku organizáciu (WHO) nevynímajúc. Z patogénov spôsobujúcich obavy vzbudili najväčšiu pozornosť gramnegatívne baktérie, kvôli rýchlemu nárastu ich spojitosti s chorobnosťou a mortalitou, a to prakticky po celom svete.

 

Vyplnením daného AD TESTu máte možnosť získať 2 kredity.

AD TEST je určený pre členov komory SLK.

Čítaj viac >>

Antimuskariniká v liečbe hyperaktívneho močového mechúra pri benígnej hyperplázii prostaty
Webináre

Antimuskariniká v liečbe hyperaktívneho močového mechúra pri benígnej hyperplázii prostaty

Dátum pridania: 27.11.2020 | Eduprofipharm

Vypočujte a preštudujte si z pohodlia domova audiovizuálnu prednášku Antimuskariniká v liečbe hyperaktívneho močového mechúra pri benígnej hyperplázii prostaty od MUDr. Petra Kertesa. Ako nám už názov prednášky napovedá, venovať sa bude otázkou využitia antimuskariník v liečbe hyperaktívneho močového mechúra ale aj pri benígnej hyperplázii prostaty.

 

Uvedená prednáška je podkladovým materiálom pre AD TEST, ktorého vyplnením máte možnosť získať 2 kredity.

 

AD TEST je určený pre členov komory SLK 

Čítaj viac >>

Imunitný tréning
Webináre

Imunitný tréning

Dátum pridania: 23.11.2020 | Eduprofipharm

Náš imunitný systém pozostáva z dvoch hlavných častí: vrodeného - nešpecifického imunitného systému a získaného - špecifického imunitného systému. Nešpecifický imunitný systém zahŕňa neporušené anatomické bariéry a bunkové zložky, ktoré bránia prieniku cudzorodých častíc do nášho organizmu alebo ich likvidujú. Dobre fungujúca nešpecifická imunita zlikviduje až 99% všetkých infekcií, ktoré nás postihnú.fekcií, ktoré nás postihnú.

Čítaj viac >>

Metabolicko-hepatálno-kardiálno-vaskulárne kontinuum
Webináre

Metabolicko-hepatálno-kardiálno-vaskulárne kontinuum

Dátum pridania: 10.11.2020 | Eduprofipharm

Vypočujte a preštudujte si z pohodlia domova audiovizuálnu prednášku Metabolicko-hepatálno-kardiálno-vaskulárne kontinuum od MUDr. Mareka Ráca, PhD., ktorá sa zaoberá otázkou steatózy, steatohepatitídy a tukovej metabolickej choroby pečene s presahom na kardiovaskulárne ochorenia.  

 

Uvedená prednáška je podkladovým materiálom pre AD TEST, ktorého vyplnením máte možnosť získať 2 kredity.

 

AD TEST je určený pre členov komory SLK 

Čítaj viac >>

VYBRATÉ NOVINKY Z ENETS 2020 OČAMI SLOVENSKÝCH ŠPECIALISTOV
Webináre

VYBRATÉ NOVINKY Z ENETS 2020 OČAMI SLOVENSKÝCH ŠPECIALISTOV

Dátum pridania: 01.10.2020 | Eduprofipharm

Vzdelávajte sa z pohodlia domova a preštudujte si prínosné komentované audiovizuálne prednášky, ktoré odzneli na európskom kongrese ENETS 2020 venovaného neuroendokrinným tumorom.

Webinár postENETS je zložený zo siedmich prednášok zameraných na vybraté novinky z kongresu, ktoré svojimi očami odprezentovali slovenskí špecialisti ako MUDr. Peter Uhrík, doc. MUDr. Soňa Kiňová, PhD., MUDr. Branislav Bystrický, PhD. MPH, MUDr. Cristina Paschetta, MUDr. Dagmar Sorkovská, MUDr. Eva Zomborskádoc. MUDr. Mária Wagnerová, CSc.

Prednášky sú podkladovým materiálom pre AD TEST, ktorého vyplnením máte možnosť získať 2 kredity.

Čítaj viac >>

Kde všade má miesto mukomodulačná  liečba v klinickej praxi...
Webináre

Kde všade má miesto mukomodulačná liečba v klinickej praxi...

Dátum pridania: 10.09.2020 | Eduprofipharm

Vzdelávajte sa z pohodlia domova a preštudujte si audiovizuálne prednášky prof. MUDr. Miloša Jeseňáka, PhD., MBA, Dott.Ric., MHA, ktoré odzneli na odbornom sympóziu Kliniky detí a dorastu, Kliniky pneumológie a ftizeológie, Jesseniovej lekárskej fakulty v Martine, UK v Bratislave a UN v MartinePrednášky sa venujú mukomodulačnej liečbe v klinickej praxi a cielenej pomoci pri zápaloch v ústnej dutine.

 

Zároveň je pre Vás pripravený AD TEST, ktorého vyplnením máte možnosť získať 2 kredity. Podkladovým materiálom pre daný AD TEST je prednáška Kde všade má miesto mukomodulačná liečba v klinickej praxi... ( 15.9.2020 - 14.2.2021 )

Čítaj viac >>

Načítať viac Load more