Určené pre
Dátum od:
Dátum do:

Webináre offline

WEBINÁR - Úloha a význam lipidových mediátorov v rezolúcií zápalu
Webináre

WEBINÁR - Úloha a význam lipidových mediátorov v rezolúcií zápalu

Dátum pridania: 25.04.2022 | Eduprofipharm

Prinášame Vám offline webinár, ktorého obsahom sú dve zaujímavé audiovizuálne prednášky, ktoré zazneli na 8. ročníku jarných gynekologických dní 2022.  V prvej prenáške sa od MUDr. Radovana Košturiaka, PhD. dozvieme niečo o úlohe špecializovaných lipidových mediátorov (SPMs) v regulácii zápalu. A v druhej prednáške nám MUDr. Michaela Grossová, PhD. povie o význame lipidových mediátorov rezolúcie zápalu pre materno-fetálne zdraviePrednášky sú podkladovým materiálom pre AD TEST, ktorého vyplnením máte možnosť získať 2 kredity.

 

 

 

Čítaj viac >>

WEBINÁR - Zubná implantológia: Čo? Kde? Kedy? Ako?
Webináre

WEBINÁR - Zubná implantológia: Čo? Kde? Kedy? Ako?

Dátum pridania: 23.03.2022 | Eduprofipharm

Vypočujte si prednášku, ktorá zaznela na XVI. Kongrese mladých zubných lekárov. Vyplnením AD TESTu k tejto prednáške máte možnosť získať 2 kredity.

 

Zubné lekárstvo je pevnou súčasťou rodiny disciplín starostlivosti o zdravie. Podobne ako iné oblasti medicíny, zubné lekárstvo má veľmi široký záber – a to napriek tomu, že jeho doménou je „iba“ oblasť dutiny ústnej a prípadne aj priľahlých štruktúr. Rozvoj technológií a atomizácia vedných odborov sa odráža aj v zubnom lekárstve. V súčasnosti existujú v rámci formálneho ďalšieho vzdelávania zubných lekárov špecializačné a taktiež certifikačné odbory, ktoré majú za úlohu určitým spôsobom rozvíjať konkrétne schopnosti a zručnosti zubných lekárov a vyformovať z nich naslovovzatých odborníkov. Inak tomu nie je ani v prípade zubnej implantológie. Nové materiály a postupy tvoria centrálnu os mnohých lekárskych odborov, napr. intervenčnej rádiológie či invazívnej kardiológie, a rovnako aj v protetickom zubnom lekárstve a zubnej implantológii majú všetky novinky veľmi zvučný „cveng“. Uvádzaná prednáška poslucháčom priblíži cestu od štúdia zubného lekárstva až po zavádzanie dentálnych implantátov. Možno ju považovať za akýsi návod ako postupovať, keď chceme pacientom priniesť ďalšie liečebné modality, ktoré nie sú úplnou samozrejmosťou v praktických zubných ambulanciách, avšak u mnohých pacientov jednoznačne patria do terapeutického plánu. Táto prednáška má za cieľ poslucháčom načrtnúť, kde a ako začať, aké predpoklady treba na spomínanej ceste za zavádzaním zubných implantátov splniť a s akými úskaliami sa pri tom môžu najčastejšie stretnúť. Rozhodnutie, či majú priestor a možnosť sa vo svojej praxi špecializovať (aj) na dentálnu implantológiu, ostáva na poslucháčoch.

 

Čítaj viac >>

WEBINÁR - Iniciálna terapia parodontitis
Webináre

WEBINÁR - Iniciálna terapia parodontitis

Dátum pridania: 23.03.2022 | Eduprofipharm

Vypočujte si prednášku, ktorá zaznela na XVI. Kongrese mladých zubných lekárov. Vyplnením AD TESTu k tejto prednáške máte možnosť získať 2 kredity.

Parodontitis je chronické multifaktoriálne ochorenie, ktorého výsledkom je progresívna deštrukcia závesného aparátu zubu. Z hľadiska etiológie je dôležitá hlavne prítomnosť biofilmu a vnímavosť hostiteľa. Vzhľadom k veľmi obmedzeným možnostiam ovplyvnenia vnímavosti hostiteľa zostáva základnou metódou liečby mechanické očistenie zubného kameňa a povlaku z povrchu zubov. To je kľúčové nielen počas iniciálnej terapie ale aj v udržiavacej fáze, aby sa zabránilo remisii ochorenia.

Cieľom našej prednášky je predstaviť aktuálne poznatky a trendy v rámci iniciálnej terapie parodontitis.

 

 

Čítaj viac >>

WEBINÁR- Prednášky z webináru MEDI - KON jar 2022
Webináre

WEBINÁR- Prednášky z webináru MEDI - KON jar 2022

Dátum pridania: 08.03.2022 | Eduprofipharm

Prinášame Vám ďalší offline webinár, ktorého obsahom sú dve zaujímavé audiovizuálne prednášky z webináru MEDI - KON jar 2022. V prvej prednáške doc. MUDr. Peter Minárik, PhD., MSc. zhrnie čo vieme o faktoroch ovplyvňujúcich NAFLD vo vzťahu k celkovému zdraviu. V druhej prednáške sa dozvieme viac o výhodách metamizolu v liečbe chronickej bolesti od doc. MUDr. Igora Martuliaka, PhD.

 

 

 

Čítaj viac >>

WEBINÁR - Ozónované oleje – nový prístup k riešeniu problémov antibiotickej rezistencie v oftalmológií
Webináre

WEBINÁR - Ozónované oleje – nový prístup k riešeniu problémov antibiotickej rezistencie v oftalmológií

Dátum pridania: 06.03.2022 | Eduprofipharm

Prinášame Vám offline webinár, ktorého obsahom je prednáška MUDr. Nory Majtánovej, PhD. s názvom Ozónované oleje – nový prístup k riešeniu  problémov antibiotickej rezistencie v oftalmológii. Využite možnosť vzdelávania sa z pohodlia domova a pozrite si audiovizuálnu prednášku na uvedenú tému.

 

Daná prednáška je podkladovým materiálom pre AD TEST, ktorého vyplnením máte možnosť získať 2 kredity.

 

 

Čítaj viac >>

WEBINÁR - Miesto cefprozilu v liečbe respiračných ochorení v dobe rezistencie
Webináre

WEBINÁR - Miesto cefprozilu v liečbe respiračných ochorení v dobe rezistencie

Dátum pridania: 07.02.2022 | Eduprofipharm

Prinášame Vám zaujímavú prednášku Prof. MUDr. Pavla Jarčuška, PhD. , zameranú na cefprozil, ktorá zaznela na uskutočnenej konferencii MEDI-KON.

 

Vo svojej prednáške rozoberá rezistenciu mikroorganizmov na ATB a situáciu na Slovensku. V prednáške nájdete aj informácie, aké sú hlavné terapeutické uplatnenia cefprozilu a v liečbe akých respiračných infekcií je indikovaný. Cefprozil je cefalosporínové antibiotikum 2. generácie.  Účinkuje na najčastejšie patogény respiračných infekcií streptokoky aj na stafylokoky a enterobaktérie. Štúdia, ktorá vyhodnotila účinnosť cefprozilu bola vykonaná v roku 2005 a publikovaná v roku 2006. Vyhodnotili sa údaje od 27 pacientov. Klinická účinnosť u nekomplikovaných infekcií bola 97 %, mikrobiologická 90 %. Vedľajšie účinky počas liečby boli vzácne. Cefprozil bolo vyhodntené ako  vhodné antibiotikum pre prvolíniovú liečbu.

 

Ako všetky antibiotiká je aj toto ATB potrebné indikovať uvážlivo.

 

 

Čítaj viac >>

Načítať viac Load more