Určené pre
Dátum od:
Dátum do:

Webináre offline

WEBINÁR - Dentinová hypersenzitivita
Webináre

WEBINÁR - Dentinová hypersenzitivita

Dátum pridania: 20.06.2024 | Eduprofipharm

Preštudujte si prezentáciu MDDr. Diany Kovářovej na tému „Problematika pacienta s dentinovou hypersenzitivitou”. Prezentácia slúži ako študijný materiál k vypracovanému AD TESTu, prostredníctvom ktorého môžete získať 2 kredity.

Prednáška zameraná na hypersenzitivitu dentínu rozoberá morfológiu zubného krčku a histológiu dentínu. Vysvetľuje etiológiu dentínovej hypersenzitivity a najznámejších teórií bolesti -Bräennströemu hydrodynamickú teóriu. Ďalej sa pani doktorka venuje manažmentu ošetrenia pacienta s dentínovou hypersenzitivitou v ordinácii zubného lekára alebo dentálnej hygieničky od anamnézy, cez diferenciálnu diagnostiku až k domácej alebo profesionálnej, invazívnej alebo neinvazívnej terapii. Prehľadne vysvetľuje mechanizmus účinku jednotlivých preparátov, ktoré sú určené pacientom s citlivými zubnými krčkami, aby si mohol poslucháč webináru urobiť prehľad o dostupných preparátoch na našom trhu a pacientovi potom odporučiť vhodný a účinný prípravok.

 

Čítaj viac >>

WEBINÁR - Súčasný prístup v problematike HPV a prevencii rakoviny krčka maternice
Webináre

WEBINÁR - Súčasný prístup v problematike HPV a prevencii rakoviny krčka maternice

Dátum pridania: 07.06.2023 | Eduprofipharm

Prinášame Vám offline webinár pripravený v spolupráci so spoločnosťou Sanomed . Vypočujte si z pohodlia Vášho domova audiovizuálnu prednášku Prof. MUDr. Miroslava Borovského, CSc., ktorá sa zaoberá súčasným prístupom v problematike HPV a prevencii rakoviny krčka maternice.

Daná prednáška je podkladovým materiálom pre AD TEST, ktorého vyplnením máte možnosť získať 2 kredity.

Čítaj viac >>

WEBINÁR - Antiarytmiká pre klinickú prax
Webináre

WEBINÁR - Antiarytmiká pre klinickú prax

Dátum pridania: 31.03.2023 | Eduprofipharm

Prinášame Vám offline webinár pripravený v spolupráci so spoločnosťou Viatris.

Využite možnosť vzdelávania sa z pohodlia domova a pozrite si video-prednášky na uvedené témy.

 

Stručný prehľad o antiarytmikách 
MUDr. Adrian Bystriansky

 

 

Propafenón vo svetle medicíny dôkazov
MUDr. Anna Vachulová, PhD.


Antiarytmiká v klinickej praxi: tipy a triky v kazuistikách
MUDr. Anna Vachulová, PhD., 
MUDr. Adrian Bystriansky

 

Prednášky sú podkladovým materiálom pre AD TEST, ktorého vyplnením máte možnosť získať 2 kredity. 

 

Čítaj viac >>

WEBINÁR - Patentovaný komplex mediátorov rezolúcie zápalu LIPINOVA® ako dôležitý sprievodca tehotenstva a dojčenia
Webináre

WEBINÁR - Patentovaný komplex mediátorov rezolúcie zápalu LIPINOVA® ako dôležitý sprievodca tehotenstva a dojčenia

Dátum pridania: 19.02.2023 | Eduprofipharm

Prinášame Vám offline webinár pripravený v spolupráci so spoločnosťou Exeltis.

Využite možnosť vzdelávania sa z pohodlia domova a pozrite si video-prednášky na uvedené témy.

 

Špecializované lipidové mediátory (SPMs) - od rezolúcie zápalu k prevencii civilizačných chorôb
MUDr. Radovan Košturiak, PhD.


Lipidové prorezolučné mediátory (SPM) a ich úloha v regulácii zápalu počas tehotenstva
MUDr. Michaela Grossová, PhD.

 

Patentovaný komplex mediátorov rezolúcie zápalu LIPINOVA® ako dôležitý sprievodca dojčenia
MUDr. Elena Prokopová

 

Prednášky sú podkladovým materiálom pre AD TEST, ktorého vyplnením máte možnosť získať 2 kredity. 

 

Čítaj viac >>

WEBINÁR - Harmónia duše a tela 2. časť
Webináre

WEBINÁR - Harmónia duše a tela 2. časť

Dátum pridania: 01.02.2023 | Eduprofipharm

Využite možnosť vzdelávania sa z pohodlia domova a pozrite si video-prednášky na uvedené témy.

- Význam poruchy spánku v manažmente liečby depresie

Mgr. MUDr. Jozef Dragašek, PhD., MSc., MHA

 

- Sdílení mezinárodních klinických zkušeností s lurasidonem v digitálním světě

MUDr. Eliška Bartečková, PhD.

 

 

Prednášky je podkladovým materiálom pre AD TEST, ktorého vyplnením máte možnosť získať 2 kredity. 

Čítaj viac >>

OFFLINE WEBINÁR - Komplexný prístup v liečbe hnačky
Webináre

OFFLINE WEBINÁR - Komplexný prístup v liečbe hnačky

Dátum pridania: 16.01.2023 | Eduprofipharm

Prinášame Vám offline webinár pripravený v spolupráci so spoločnosťou BAUSCH Health.

Vypočujte si z pohodlia Vášho domova audiovizuálne prednášky MUDr. Martina Matejku, PhD. a prof. MUDr. Karola Králinského, PhD. na uvedené témy.

 

Čítaj viac >>

Načítať viac Load more