Určené pre
Dátum od:
Dátum do:

Webináre offline

Diagnostika a liečba diabetických a iných  neuropatií
Webináre

Diagnostika a liečba diabetických a iných neuropatií

Dátum pridania: 24.06.2020 | Eduprofipharm

Vypočujte a preštudujte si z pohodlia domova audiovizuálnu prednášku Diagnostika a liečba diabetických a iných  neuropatií MUDr. Milana Grofika, PhD. a MUDr. Kristiána Švedu, ktorá sa zaoberá otázkou diabetických neuropatií, ich diagnostikou a možnými liečbami.  

 

Uvedená prednáška je podkladovým materiálom pre AD TEST, ktorého vyplnením máte možnosť získať 2 kredity.

 

AD TEST je určený pre členov komory SLK ( 26.6.2020 - 30.9.2020 )

 

Čítaj viac >>

Kombinovaná  hypolipidemická liečba (rosuvastatín + ezetimib)
Webináre

Kombinovaná hypolipidemická liečba (rosuvastatín + ezetimib)

Dátum pridania: 23.06.2020 | Eduprofipharm

Vypočujte a preštudujte si z pohodlia domova audiovizuálnu prednášku Kombinovaná hypolipidemická liečba (rosuvastatín + ezetimib) MUDr. Ivany Šoóšovej, PhD., FESC, ktorá sa zaoberá problematikou aterosklerózy a kardiovaskulárnymi rizikovými faktormi. V súvislosti s touto problematikou sa venuje aj možnostiam liečby, primárne kombinovanej hypolipidemickej liečbe.

 

Uvedená prednáška je podkladovým materiálom pre AD TEST, ktorého vyplnením máte možnosť získať 2 kredity. ( 29.6.2020 - 30.11.2020 )

Čítaj viac >>

Súčasné využitie kvetiapínu v klinickej praxi
Webináre

Súčasné využitie kvetiapínu v klinickej praxi

Dátum pridania: 23.06.2020 | Eduprofipharm

Vypočujte si z pohodlia domova audiovizuálnu prednášku Súčasné využitie kvetiapínu v klinickej praxi od MUDr. Zuzany Janíkovej. Dozviete sa viac o klinickom využití tejto účinnej látky v praxi psychiatra a prečo sa stal najpredpisovanejším atypickým antipsychotikom. Uvedená prednáška je podkladovým materiálom pre AD TEST, ktorého vyplnením máte možnosť získať 2 kredity.

AD TEST je určený pre členov komory SLK.

Čítaj viac >>

Cefalosporíny 3. generácie v liečbe urologických ochorení
Webináre

Cefalosporíny 3. generácie v liečbe urologických ochorení

Dátum pridania: 22.06.2020 | Eduprofipharm

Preštudutovať si z pohodlia domova môžete aj audiovizuálnu prednášku MUDr. Martina Hrivňáka - Cefalosporíny 3. generácie v liečbe urologických ochorení, ktorá sa zaoberá antibiotikami, rizikami liečby antibiotikami, rezistenciou na antibiotiká a zároveň odporúčaniami pre liečbu uroinfekcií prostredníctvom cefalosporínov 3. generácie.

Prednáška je súčasťou webinára spoločnosti EDUprofiPharm v spolupráci so spoločnosťou Glenmark.

Uvedená prednáška je podkladovým materiálom pre AD TEST, ktorého vyplnením máte možnosť získať 2 kredity.

Čítaj viac >>

Vieme v súčasnej dobe efektívne zvládať pacienta s acidopeptickými stavmi?
Webináre

Vieme v súčasnej dobe efektívne zvládať pacienta s acidopeptickými stavmi?

Dátum pridania: 12.06.2020 | Eduprofipharm

Využite možnosť vzdelávania sa z pohodlia domova prostredníctvom offline webinára pod názvom Vieme v súčasnej dobe efektívne zvládať pacienta s acidopeptickými stavmi? spoločnosti EDUprofiPHARM. Jeho súčasťou je audiovizuálna prednáška MUDr. Adriany Šimkovej, PhD., ktorá sa venuje problému dyspepsie, jej príčinám, no predovšetkým sa zameriava na prístupy k pacientovi s daným ochorením a efektívnosť jeho liečby. Prednáška je súčasťou vzdelávacieho projektu Svätopluk, ktorého cieľom je zlepšiť diagnostiku a liečbu acidopeptických ochorení na úrovni špecialistov, všeobecných lekárov i zdravotných sestier.

Uvedená prednáška je podkladovým materiálom pre AD TEST, ktorého vyplnením máte možnosť získať 2 kredity.

Čítaj viac >>

Kryštalický glukózamínsulfát  v  liečbe osteoartrózy
Webináre

Kryštalický glukózamínsulfát v liečbe osteoartrózy

Dátum pridania: 12.06.2020 | Eduprofipharm

Preštudujte si z pohodlia domova audiovizuálnu prednášku Kryštalický glukózamínsulfát v liečbe osteoartrózy, ktorá je súčasťou ďalšieho webinára spoločnosti EDUprofiPHARM. V tejto prednáške sa MUDr. Martin Žabka, PhD. venuje problematike osteoartrózy, jej zdravotných dopadoch a liečbe podľa Novej smernice ESCEO. V rámci liečby poukazuje na kryštalický glukozamín sulfát ako na jediný dostatočne efektívny glukozamín sulfát.

 Uvedená prednáška je podkladovým materiálom pre AD TEST, ktorého vyplnením máte možnosť získať 2 kredity.

Čítaj viac >>

Načítať viac Load more