Určené pre
Dátum od:
Dátum do:

Webináre offline

WEBINÁR - Diagnostika a liečba osteoporózy z pohľadu odborného lekára
Webináre

WEBINÁR - Diagnostika a liečba osteoporózy z pohľadu odborného lekára

Dátum pridania: 14.09.2021 | Eduprofipharm

Prinášame Vám offline webinár, ktorého obsahom sú dve zaujímavé audiovizuálne prednášky. Diagnostika a liečba osteoporózy z pohľadu 
odborného lekára – dôsledky neliečenej osteoporózy
je názov témy ktorej s abudú venovať odborníci MUDr. Peter Vaňuga, PhD. a MUDr. Eva Medvedíková. MUDr. Peter Vaňuga, PhD. nám vo svojej prednáške priblíži dôsledky neliečenej osteoporózy. MUDr. Eva Medvedíková nám zhrnie čo vieme o osteoporóze. 

 

 

 

 

Čítaj viac >>

WEBINÁR - Alverín a simetikon v liečbe IBS
Webináre

WEBINÁR - Alverín a simetikon v liečbe IBS

Dátum pridania: 15.07.2021 | Eduprofipharm

Prinášame Vám ďalší offline webinár pripravený v spolupráci so spoločnosťou PROMED.

Vypočujte si z pohodlia Vášho domova audiovizuálnu prednášku MUDr. Martina Tkáčika, ktorá sa zaoberá Alverínom a simetikonom v liečbe IBS.

 

Daná prednáška je podkladovým materiálom pre AD TEST, ktorého vyplnením máte možnosť získať 2 kredity. AD TEST bude spustený v najbližších dňoch 

Čítaj viac >>

Webinár praktickej gastroenterológie
Webináre

Webinár praktickej gastroenterológie

Dátum pridania: 21.06.2021 | Eduprofipharm

Prinášame Vám ďalší offline webinár, ktorého obsahom sú dve zaujímavé audiovizuálne prednášky. Môžu byť obézni ľudia zdraví? To je otázka ktorou sa vo svojej prednáške zaoberal MUDr. Marián Oltman, PhD. O tom, aké sú možnosti v liečbe funkčnej dyspepsie sa dozvieme od MUDr. Mareka Ráca, PhD.

 

 

 

 

 

 

Čítaj viac >>

WEBINÁR - Manažment pacientky s inkontinenciou moču v ambulancii praktického lekára
Webináre

WEBINÁR - Manažment pacientky s inkontinenciou moču v ambulancii praktického lekára

Dátum pridania: 14.06.2021 | Eduprofipharm

Prinášame Vám ďalší offline webinár pripravený v spolupráci so spoločnosťou PROMED.

Vypočujte si z pohodlia Vášho domova audiovizuálnu prednášku MUDr. Tomáša Danysa, PhD., MPH, ktorá sa zaoberá inkontinenciou moču, diagnostikovaním a možnosťami liečby v ambulancii praktického lekára.

Daná prednáška je podkladovým materiálom pre AD TEST, ktorého vyplnením máte možnosť získať 2 kredity.

Čítaj viac >>

WEBINÁR - Hybridné zubné náhrady - prežitok alebo perspektíva v modernej protetickej starostlivosti?
Webináre

WEBINÁR - Hybridné zubné náhrady - prežitok alebo perspektíva v modernej protetickej starostlivosti?

Dátum pridania: 08.06.2021 | Eduprofipharm

Protetická rehabilitácia dutiny ústnej so zvyškovým chrupom, zaradeným obvykle do nepriaznivých stavov III. triedy podľa Voldřicha, býva niekedy považovaná za prechodné riešenie pred zhotovením celkovej náhrady. Prítomnosť vlastných zubov a využitie parodontu k prenosu žuvacieho tlaku je všeobecne preferovaná. Prenos žuvacieho tlaku dentálnou cestou je nejfyziologičtější spôsob zaťažovanie tvárového skeletu. Spätná väzba sprostredkovaná proprioceptorami v parodonte zabraňuje možnému preťažovaniu závesného aparátu zubov a priľahlého alveolu. Tento protektívny účinok stratou parodontu po extrakciách miznú a dôsledkom sú atrofické- rezorpčné zmeny na čeľustiach. Ubúdanie alveolu časom vedie k nepriaznivému reliéfu protézneho lôžka a vo svojom dôsledku výrazne zhoršuje podmienky pre budúcu protetickú rehabilitáciu chrupu. Hybridné zubné náhrady sú perspektívnym protetickým ošetrením, ktoré na viac rokov zaistí spoľahlivú funkciu a veľmi dobrú estetiku.

Čítaj viac >>

WEBINÁR - VYBRANÉ NOVINKY Z ENETS 2021 OČAMI SLOVENSKÝCH ŠPECIALISTOV
Webináre

WEBINÁR - VYBRANÉ NOVINKY Z ENETS 2021 OČAMI SLOVENSKÝCH ŠPECIALISTOV

Dátum pridania: 08.06.2021 | Eduprofipharm

Vzdelávajte sa z pohodlia domova a preštudujte si prínosné komentované audiovizuálne prednášky venované neuroendokrinným tumorom, ktoré odzneli na európskom kongrese ENETS 2021.

Webinár postENETS je zložený z ôsmych prednášok zameraných na vybraté novinky z kongresu, ktoré svojimi očami odprezentovali slovenskí špecialisti ako MUDr. Katarína Kajová Macháleková, PhD., Prof. MUDr. Rudolf Hyrdel, CSc., Doc. MUDr. Soňa Kiňová, PhD., MUDr. Tomáš Pintér,  MUDr. Štefan Pörsök, PhD., MUDr. Dagmar Sorkovská, MUDr. Peter Uhrík, Doc. MUDr. Mária Wagnerová, CSc.

 

Prednášky sú podkladovým materiálom pre AD TEST, ktorého vyplnením máte možnosť získať 2 kredity. ( AD TEST bude dostupný od 15.6.2021

Čítaj viac >>

Načítať viac Load more