MEDICUS news

V tejto sekcii nájdete všetky čísla časopisu MEDICUS news

 

Časopis MEDICUS news je odborný časopis určený širokej odbornej verejnosti.

 

Je distribuovaný lekárom na Slovensku 4-krát do roka, v náklade 15 000 ks.

 

Časopis prináša prehľadne a zrozumiteľne spracované informácie z oblasti farmakoterapie a klinickej praxe, ktoré sú podávané uznávanými odborníkmi v danej oblasti zo Slovenska i Čiech Okrem aktuálnych odborných tém prináša aj informácie z legislatívno-právnej oblasti.

 

AD TEST, ktorý je súčasťou každého čísla dáva lekárom možnosť upevniť si svoje nadobudnuté poznatky.

 

Šéfredaktor:

doc, MUDr. Jiří Slíva, Ph. D.

 

Redakčná rada:

prof. MUDr. Mgr. Miloš Jeseňák, PhD., MBA, Dott.Ric., MHA, FAAAAI, prof. PharmDr. Jan Kyselovič, CSc., doc. MUDr. Igor Martuliak, PhD., doc. MUDr. Peter Jackuliak, PhD., MPH., doc, PharmDr. Andrea Gažová, PhD., MUDr. Igor Bartl, MUDr. Jozef Klucho, MUDr. Oľga Lukáčová, PhD., MUDr. Peter Vadkerti, MUDr. Peter Lipovský, MUDr. Viktor Jankó, PharmDr. Anna Oleárová, PhD., MPH, PharmDr. Peter Ceniga, PharmDr. Michaela Cenigová

 

ISSN 2644-5743