O nás

Eduprofipharm prichádza síce pod novou značkou, ale s tímom ľudí s viac ako 10 ročnými skúsenosťami v oblasti vzdelávania zdravotníckych pracovníkov.

Tieto svoje skúsenosti aj naďalej pretavujeme do vysoko profesionálne pripravených podujatí, neustále prinášame nové trendy vo vzdelávaní z oblasti medicíny a farmácie, pretože pracujeme so špičkovými odborníkmi vo svojom odbore, lekárskymi a farmaceutickými fakultami, doškoľovacími inštitúciami a predovšetkým v spolupráci s profesnými komorami (SLK, SLeK, SK MTP, SK SKPA, SKZL), s ktorými sú naše aktivity pravidelné konzultované a podporované.

 

Zameriavame sa akreditované odborné podujatia (semináre, kongresy..) po celom Slovensku smerované na rôzne špecializácie lekárov, farmaceutov, farmaceutických laborantov, zdravotné sestry či zubných lekárov. Organizujeme veľké odborné podujatia s národnou aj medzinárodnou účasťou, ale aj menšie lokálne semináre či semináre typu „round table“ zamerané na klinické diskusie medzi menšou skupinou odborníkov.

Neustále hľadáme nové odborné témy, ktoré sú prezentované uznávanými odborníkmi.

Úroveň podujatí sa snažíme zvyšovať interaktívnym prepojením AD TESTov s daným podujatím ktorý je vždy súčasťou tlačených sylabov a materiálov, ktorý dostáva každý účastník podujatia.

Využívame rôzne inovatívne technológia (hlasovacie zaradenia, autio-video výstupy, online webináre...) na zatraktívnenie týchto podujatí.

 

Naše dlhoročné skúsenosti s organizovaním eventov v oblasti medicíny a farmácie, ale aj skúsenosti v oblasti marketingu a komunikácie na laickú verejnosť (mediálne kampane) využívame pri ďalších aktivitách našej spoločnosti ako sú tlačové konferencie, príprava odborných a marketingových materiálov na odbornú a laickú verejnosť, ako aj školenia reps pre farmaceutické spoločnosti a to všetko v spolupráci so špičkovými odborníkmi z oblasti medicíny alebo farmácie.

Partneri

partner_logo
partner_logo
partner_logo
partner_logo
partner_logo
partner_logo
partner_logo
partner_logo
partner_logo
partner_logo
partner_logo
partner_logo
partner_logo
partner_logo
partner_logo
partner_logo
partner_logo
partner_logo
partner_logo
partner_logo
partner_logo
partner_logo
partner_logo
partner_logo
partner_logo
partner_logo
partner_logo
partner_logo
partner_logo
partner_logo
partner_logo
partner_logo
partner_logo
partner_logo
partner_logo
partner_logo
partner_logo
partner_logo
partner_logo
partner_logo
partner_logo
partner_logo
partner_logo
partner_logo
partner_logo
partner_logo
partner_logo
partner_logo
partner_logo
partner_logo
partner_logo
partner_logo
partner_logo
partner_logo
partner_logo
partner_logo
partner_logo
partner_logo
partner_logo
partner_logo
partner_logo
partner_logo
partner_logo
partner_logo
partner_logo
partner_logo
partner_logo
partner_logo
partner_logo
partner_logo
partner_logo
partner_logo
partner_logo
partner_logo
partner_logo
partner_logo
partner_logo
partner_logo
partner_logo
partner_logo
partner_logo
partner_logo
partner_logo
partner_logo
partner_logo
partner_logo
partner_logo
partner_logo
partner_logo
partner_logo
partner_logo
partner_logo
partner_logo
partner_logo
partner_logo
partner_logo
partner_logo
partner_logo
partner_logo
partner_logo
partner_logo
partner_logo
partner_logo
partner_logo
partner_logo
partner_logo
partner_logo
partner_logo
partner_logo
partner_logo
partner_logo
partner_logo
partner_logo
partner_logo
partner_logo
partner_logo
partner_logo
partner_logo
partner_logo
partner_logo
partner_logo
partner_logo
partner_logo
partner_logo
partner_logo
partner_logo
partner_logo
partner_logo
partner_logo
partner_logo
partner_logo
partner_logo
partner_logo