Určené pre
Dátum od:
Dátum do:

Webináre LIVE

WEBINÁR - Bezpečná cesta z úzkosti
Webináre

WEBINÁR - Bezpečná cesta z úzkosti

Dátum pridania: 04.12.2020 | Eduprofipharm

V spolupráci so spoločnosťou Schwabe sme pre Vás pripravili webinár o psychickom zdraví pod názvom Bezpečná cesta z úzkosti, ktorý sa uskutoční 18. mája16:00. O úzkosti ako chorobe 21. storočia bude hovoriť doc. MUDr. Ľubomíra Izáková, PhD. a bezpečným možnostiam liečby tejto choroby sa bude vo svojej prednáške venovať MUDr. Mária Králová, CSc. Počas celého webinára môžete priamo diskutovať so všetkými odborníčkami prostredníctvom live chatu. Webinár bude zaradený do kontinuálneho vzdelávania a bude mu pridelený 1 kredit za účasť. Na získanie kreditov je nutná registrácia vopred na www.eduprofipharm.sk v sekcii webináre live.

Určené pre: SKP

Predpokladaná dĺžka trvania: 60 min.

Čítaj viac >>

WEBINÁR - Súčasné možnosti využitia dimetindéniummaleinátu v imunoalergologickej praxi
Webináre

WEBINÁR - Súčasné možnosti využitia dimetindéniummaleinátu v imunoalergologickej praxi

Dátum pridania: 04.12.2020 | Eduprofipharm

Spoločnosť EDUprofiPHARM v spolupráci so spoločnosťou GlaxoSmithKline Slovakia Vás pozýva na  live webinár pod názvom Súčasné možnosti využitia dimetindéniummaleinátu v imunoalergologickej praxi. Touto témou Vás prevedie MUDr. Zuzana Podmanická z ambulancie klinickej imunológie a alergológie v detskej fakultnej nemocnici s poliklinikou v Banskej Bystrici. Počas celého webinára môžete prednášajúcej klásť svoje otázky a zapojiť sa do diskusie prostredníctvom live chatu. A to z pohodlia Vášho domova! Webinár je zaradený do kontinuálneho vzdelávania farmaceutov a laborantov a je mu pridelený 1 kredit za účasť a 2 kredity za vyplnenie AD TESTu. Na získanie kreditov za účasť je nutná registrácia vopred. AD TEST nájdete v sekcii webináre live-záznam alebo v e-learningu.

Webinár je určený pre SLeK, SK MTP a SKIZP.

Čítaj viac >>

WEBINÁR - Trpí srdce schizofréniou?
Webináre

WEBINÁR - Trpí srdce schizofréniou?

Dátum pridania: 03.12.2020 | Eduprofipharm

Pozývame Vás na LIVE webinár pod názvom Trpí srdce schizofréniou?, ktorý sme pre Vás pripravili v spolupráci so spoločnosťou Angelini. Webinár môžete sledovať z pohodlia Vášho domova 19. mája 2021 o 16:00. Odborným programom Vás bude naživo sprevádzať MUDr. Dagmar Breznoščáková, PhD., ktorá zároveň otvorí webinár svojou prednáškou na tému Musí myseľ a telo človeka so schizofréniou trpieť? Na antipsychotickú liečbu z pohľadu diabetológa bude vo svojej prednáške nazerať doc. MUDr. Branislav Vohnout, PhD. a kardiologickej téme u pacientov so schizofréniou sa bude venovať MUDr. Peter Kalist, MPH. Pri schizofrénii ešte ostaneme a tému Ako znížiť kardiometabolické riziko u pacientov so schizofréniou? rozoberie prof. MUDr. Jiří Masopust, Ph.D. Neváhajte sa zapojte sa do diskusie s prednášajúcimi prostredníctvom live chatu. Webinár je zaradený do kontinuálneho vzdelávania lekárov a budú mu pridelené 2 kredity za účasť a 2 kredity za vyplnenie AD TESTu. Na získanie kreditov je nutná registrácia vopred.

 

 

Určené pre: SLK

Predpokladaná dĺžka trvania: 60min.

Čítaj viac >>

WEBINÁR - Derma webfórum 2021
Webináre

WEBINÁR - Derma webfórum 2021

Dátum pridania: 03.12.2020 | Eduprofipharm

V spolupráci so spoločnosťou Viatris Vás pozývame na live webinár pod názvom Derma webfórum 2021. Poznačte si do kalendára termín 19.5.2021 o 18:00, pretože v tomto čase sa budete môcť pripojiť k live webináru a to aj z pohodlia Vášho domova. O liečbe bradavíc v domácej starostlivosti a dispenzárnej starostlivosti s tým spojenej bude rozprávať doc. PharmDr. Andrea Gažová, PhD. Nasledovať bude prednáška MUDr. Kataríny Cajchanovej, PhD. s názvom Vírusové bradavice. Počas celého livestreamu máte možnosť diskutovať so všetkými prednášajúcimi prostredníctvom chatu. Webinár bude zaradený do kontinuálneho vzdelávania lekárnikov a laborantov a bude mu pridelený 1 kredit za účasť a 2 kredity za vyplnenie AD TESTu. Na získanie kreditov je nutná registrácia vopred.

Určené pre: SLeK, SK MTP a SKIZP.

Predpokladaná dĺžka trvania: 60 min.

Čítaj viac >>

WEBINÁR - Rôzne pohľady na úlohu sestry v manažmente pacientov
Webináre

WEBINÁR - Rôzne pohľady na úlohu sestry v manažmente pacientov

Dátum pridania: 29.11.2020 | Eduprofipharm

V spolupráci so spoločnosťou ZENTIVA Vás srdečne pozývame 20. mája 2021 o 18:00 na live webinár pod názvom Rôzne pohľady na úlohu sestry v manažmente pacientov. Webinár je určený pre zdravotné sestry. Prvou témou webináru je úloha sestry v manažmente prevencie a liečby artériovej hypertenzie a dyslipidémie, ktorú nám odprezentuje Mgr. Silvia Bubelínyová. Nasledovať bude Mgr. Margita Mikátová s témou chronického srdcového zlyhávania a životosprávy. Neskôr sa od  Andrei Kováčikovej dozvieme niečo o práci sestry v angiochirurgickej ambulancii so zameraním na pacienta s PAO.  A na záver bohatého programu sa z pohľadu sestry pozrieme na stále aktuálnu tému pandémie COVID-19 v podaní PhDr. Zuzany Varjasiovej. Neváhajte a zapojte sa do diskusie s prednášajúcimi prostredníctvom live chatu! Webinár bude zaradený do systému kontinuálneho vzdelávania zdravotných sestier a pôrodných asistentiek a budú mu pridelené 2 kredity za účasť. Na získanie kreditov je nutná registrácia vopred.

 

Určené pre: SK SaPA.

Predpokladaná dĺžka trvania: 120min.

Čítaj viac >>

WEBINÁR - Long-Covid-19: Pacient po prekonaní  ochorenia COVID-19  (Post-covid syndróm)
Webináre

WEBINÁR - Long-Covid-19: Pacient po prekonaní ochorenia COVID-19 (Post-covid syndróm)

Dátum pridania: 29.11.2020 | Eduprofipharm

V spolupráci so spoločnosťou ROCHE Vás srdečne pozývame 25.5.2021 o 17:00 na webinár pod názvom Long-Covid-19: Pacient po prekonaní ochorenia COVID-19 (Post-covid syndróm). V úvode 120 minút livestreamu Vám prof. MUDr. Fedor Šimko, CSc. priblíži patofyziologické implikácie a doc. MUDr. Peter Sabaka, PhD. klinické implikácie. Ako aktuálne vyzerá klinická prax praktického lekára sa dozvieme z prednášky prof. MUDr. Jána Gajdošíka, PhD. O pľúcnych poškodeniach post-covidového-19 syndrómu bude hovoriť MUDr. František Sándor, PhD., FCCP a prof. MUDr. Andrej Dukát, CSc., FRCP, FESC. o kardiovaskulárnych poškodeniach. Neváhajte a zapojte sa do diskusie s prednášajúcimi prostredníctvom livechatu!  Webinár je zaradený do kontinuálneho vzdelávania lekárov a budú mu pridelené 2 kredit za účasť. Na získanie kreditov je nutná registrácia vopred.

Určené pre: SLK.

Predpokladaná dĺžka trvania: 120 min.

Čítaj viac >>

Načítať viac Load more