Určené pre
Dátum od:
Dátum do:

Webináre LIVE

WEBINÁR - Očkovanie proti chrípke v čase pandémie
Webináre

WEBINÁR - Očkovanie proti chrípke v čase pandémie

Dátum pridania: 11.10.2021 | Eduprofipharm

Spoločnosť EDUprofiPHARM v spolupráci so spoločnosťou Sanofi Pasteur Vás pozýva na  live webinár pod názvom Očkovanie proti chrípke v čase pandémie. Odborný program otvorí prof. MUDr. Zuzana Krištúfková, PhD., MPH s prednáškou, v ktorej sa bude venovať tomu, čo môžeme očakávať od nastávajúcej chrípkovej sezóny. Nasledovať bude MUDr. Jana Hasáková, PhD. s témou, v ktorej sa bude venovať vplyvu chrípky na kardiovaskulárne príhody. V závere nám o manažmente očkovania v ambulancii praktického lekára pre dospelých porozpráva MUDr. Silvia Ožvoldíková, PhD., MPH, MBA. Počas celého webináru môžete priamo diskutovať so všetkými odborníkmi prostredníctvom live chatu. Webinár bude zaradený do kontinuálneho vzdelávania lekárov a bude mu pridelený 1 kredit za účasť a 2 kredity za vyplnenie AD TESTu. Na získanie kreditov je nutná registrácia vopred.

 

Určené pre SLK.

Odhadované trvanie webinára 90 min

Čítaj viac >>

WEBINÁR - PHARMACY jeseň 2021
Webináre

WEBINÁR - PHARMACY jeseň 2021

Dátum pridania: 12.10.2021 | Eduprofipharm

Spoločnosť EDUprofiPHARM Vás srdečne pozýva na Live webinár pod názvom Pharmacy  jeseň 2021. Webinár môžete sledovať z pohodlia Vášho domova 28. októbra o 18:00. Odborný program otvorí MUDr. Nora Majtánová, PhD. svojou prednáškou na tému -Ozónované oleje - nový prístup k riešeniu problémov antibiotickej rezistencie v oftalmológií. Nasledovať bude prednáška od PharmDr. Natálie Rozman Antolíkovej, PhD., ktorá sa bude zaoberať dezinfekciou s obsahom jódovaného povidónu v domácnosti a v zdravotníctve. Spolu s doktorkou PharmDr. Annou Oleárovou, PhD., MPH. sa pozrieme na bolesť hrdla nielen v čase COVID-u... Okrem toho sa od MUDr. Marianny Holobradej dozviete o lokálnych vitamínoch B12 v liečbe atopickej dermatitídy. A na záver si budete môcť vypočuť prednášku o funkčných poruchách trávenia a prínos fytofarmakoterapie pri ich liečbe od pána doc. MUDr.Petra Minárika, PhD., MSc. Počas celého webináru môžete priamo diskutovať so všetkými odborníkmi prostredníctvom live chatu. Webinár bude zaradený do kontinuálneho vzdelávania farmaceutov a laborantov a budú mu pridelené 2 kredity za účasť. Na získanie kreditov je nutná registrácia vopred.

 

Určené pre: SLeK a SK MTP.

 Predpokladaná dĺžka trvania: 120min.

Čítaj viac >>

WEBINÁR - Legislatíva v každodennej praxi lekárnika
Webináre

WEBINÁR - Legislatíva v každodennej praxi lekárnika

Dátum pridania: 13.10.2021 | Eduprofipharm

Slovenská lekárnická komora Vás pozýva na LIVE webinár pod názvom názvom: „Legislatíva v každodennej praxi lekárnika“. Sledovať ho môžete z pohodlia Vášho domova 3. novembra o 18:00. Odborným programom Vás bude sprevádzať riaditeľka sekretariátu SLeK a koordinátorka sústavného vzdelávania Mgr. Lenka Vasiľová. Program pozostáva z diskusia medzi prezidentom SLeK PharmDr. Ondrejom Sukeľom a právnou poradkyňou SLeK JUDr. Luciou Dávidek. Obaja diskutujúci budú odpovedať na otázky týkajúce sa legislatívy v každodennej praxi lekárnika. Počas celého priebehu webinára sa môžete zapojiť do diskusie prostredníctvom chatu, kde môžete klásť svoje otázky. Webinár bude zaradený do kontinuálneho vzdelávania lekárnikov a bude mu pridelený 1 kredit za účasť. Na získanie kreditov je nutná registrácia vopred.

 

Určené pre: SLeK.

Predpokladaná dĺžka trvania: 60 min.

Čítaj viac >>

WEBINÁR - Topická protizápalová liečba akútnej bolesti pohybového aparátu
Webináre

WEBINÁR - Topická protizápalová liečba akútnej bolesti pohybového aparátu

Dátum pridania: 14.10.2021 | Eduprofipharm

Spoločnosť EDUprofiPHARM v spolupráci so spoločnosťou GlaxoSmithKline Slovakia Vás pozýva 4. novembra o 17:00 na live webinár pod názvom Topická protizápalová liečba akútnej bolesti pohybového aparátu. Z pohodlia Vášho domova si budete môcť vypočuť hodinovú prednášku od PharmDr. Petra Matejku, PhD. zameranú na terapiu akútnej bolesti pohybového aparátu topickou protizápalovou liečbou. Počas celého webináru môžete klásť svoje otázky priamo prednášajúcemu prostredníctvom live chatu. Webinár je zaradený do kontinuálneho vzdelávania farmaceutov a laborantov a je mu pridelený 1 kredit za účasť a 2 kredity za vyplnenie AD TESTu. Na získanie kreditov za účasť je nutná registrácia vopred.

 

Webinár je určený pre SLeK a SK MTP.

Predpokladaná dĺžka trvania: 60 min.

Čítaj viac >>

WEBINÁR - NIMESULID moderné riešenie bolesti
Webináre

WEBINÁR - NIMESULID moderné riešenie bolesti

Dátum pridania: 18.10.2021 | Eduprofipharm

Spoločnosť EDUprofiPHARM  v spolupráci s Angelini Vás srdečne pozývajú 08.11.2021 o 17:00 na odborný medzinárodný live webinár s názvom Nimesulid - moderné riešenie bolesti. Počas 60 min. Vás bude celým webinárom sprevádzať chairman a garant podujatia MUDr. Roman Stančík, PhD. Odborným programom Vás budú viesť dvaja zahraniční hostia, medicínsky riaditeľ Gianluca Ballinari a prof. Maria Adele Giamberardino. Tí Vám vo svojich prednáškach prinesú stručný prehľad o nimesulide, históriu molekuly, mechanizmus účinku a klinické štúdie. Prednášky budú prezentované v anglickom jazyku a diskusia bude vedená a prekladaná do slovenčiny samotným garantom podujatia MUDr. Romanom Stančíkom, PhDPočas celého live webináru budete mať možnosť diskutovať s garantom a prednášajúcimi prostredníctvom live chatu. Webinár je zaradený do kontinuálneho vzdelávania lekárov a bude mu pridelený 1 kredit za účasť a 2 kredity za AD TEST. Na získanie kreditov je nutná registrácia vopred.

 

Určené pre: SLK. 

 Predpokladaná dĺžka trvania: 60min.

Čítaj viac >>

WEBINÁR - PRIMARY - KON I. 2021 jeseň
Webináre

WEBINÁR - PRIMARY - KON I. 2021 jeseň

Dátum pridania: 19.10.2021 | Eduprofipharm

Spoločnosť EDUprofiPHARM Vás srdečne pozýva 09. novembra 2021 o 17:30 na live webinár PRIMARY-KON I. jeseň 2021, určený pre lekárov, farmaceutov, laborantov a zdravotné sestry. Odborný program zaháji MUDr. Marek Hakl, PhD. so svojou prednáškou o klinických aspektoch liečby bolesti dexibuprofénom. Slovo po ňom preberie MUDr. Slavomír Šuch, ktorý Vám odpovie na otázku „Je pacient s fibriláciou predsiení viac ohrozený vírusovou infekciou“? Nasledovať bude prof. MUDr. Pavol Jarčuška, PhD., ktorý sa bude venovať téme antibiotická liečba bakteriálnych pneumónií ako komplikácií vírusových infekcií. MUDr. Peter Hyrdel, PhD. sa bude zaoberať prednáškou na tému IBS v klinickej praxi ambulantného lekára. A na záver PharmDr. Natália Rozman Antolíková, PhD. Vám porozpráva o novej generácii prevencie a ochrany pred vírusmi. Počas celého webináru môžete priamo diskutovať so všetkými odborníkmi prostredníctvom live chatu. Webinár bude zaradený do systému kontinuálneho vzdelávania (SLK, SLeK, SK MTP, SK SaPA) a budú mu pridelené 2 kredity za účasť. Na získanie kreditov je nutná registrácia vopred.

 

Určené pre: SLK, SLeK, SK MTP, SK SaPA.

Predpokladaná dĺžka trvania: 120min.

Čítaj viac >>

Načítať viac Load more