Určené pre
Dátum od:
Dátum do:

Webináre LIVE

WEBINÁR - Poobedie so špecialistami - Kazuistiky pre vybrané terapeutické možnosti
Webináre

WEBINÁR - Poobedie so špecialistami - Kazuistiky pre vybrané terapeutické možnosti

Dátum pridania: 06.02.2023 | Eduprofipharm

V spolupráci so spoločnosťou Bayer Vás srdečne pozývame 23. marca 2023 o 16:30 na live webinár pod názvom „Poobedie so špecialistami - kazuistiky pre vybrané terapeutické možnosti“. Programom Vás bude sprevádzať odborný garant podujatia Doc. MUDr. Eva Gonçalvesová, CSc., FESC, FHFA.  V úvode programu sa doc. MUDr. Eva Goncalvesová, CSc., FESC, FHFA spolu s MUDr. Karolom Mičkom budú zaoberať otázkou či využívame v správnom čase súčasné možnosti liečby u pacientov so srdcovým zlyhávaním. Slovo si prevezme doc. MUDr. Zbynek Schroner, PhD., ktorý sa bude venovať pacientovi s DM2 hemodynamicky a metabolicky stabilizovaným, napriek liečbe mu progresia CKD postupuje. Pozrieme sa na to, aké máme ďalšie možnosti. Tretia téma webináru nesie názov „CAD + DM, zvyšuje sa prínos liečby vaskulárnej dávky rivaroxabanu časom?“ a venovať sa jej budú vo svojej prezentácii prof. MUDr. Ján Kmec, PhD., MPH, FESC a MUDr. Marta Jakubová, PhD. Počas celého webinára môžete priamo diskutovať s prednášajúcimi prostredníctvom live chatu. Webinár je zaradený do kontinuálneho vzdelávania a budú mu pridelené 2 kredity za účasť. Na získanie kreditov je nutná registrácia vopred.

 

Určené pre členov: SLK.

Predpokladaná dĺžka trvania: 120 min.

Čítaj viac >>

WEBINÁR - Akadémia všeobecných lekárov
Webináre

WEBINÁR - Akadémia všeobecných lekárov

Dátum pridania: 07.02.2023 | Eduprofipharm

Spoločnosť EDUprofiPHARM Vás pozýva na live webinár  „Akadémia všeobecných lekárov“. Webinár je určený pre lekárov a uskutoční sa 28. marca 2023 o 17:00 hod. Hneď v úvode odborného programu nám MUDr. Miroslav Ferenčík, MBA odprezentuje tému s názvom - Bolesť a metamizol. V druhej prednáške nám doc. MUDr. Ivan Solovič, CSc. prezradí kedy máme myslieť na rakovinu pľúc. Nasledovne s doc. MUDr. Marekom Kučerom PhD., MHA., MPH. nazrieme pod povrch ľadovca v súvislosti s LDL cholesterolom. Odborný program uzavrie prednáška MUDr. Mgr. Jozefa Rusnáka, v ktorej sa bude venovať funkčným ochoreniam tráviaceho traktu. Počas celého webinára môžete priamo diskutovať so všetkými prednášajúcimi prostredníctvom live chatu. Webinár bude zaradený do kontinuálneho vzdelávania lekárov a budú mu pridelené 2 kredity za účasť. Na získanie kreditov je nutná registrácia vopred.

 

Určené pre SLK, ČLK

Odhadované trvanie webinára 120 min.

Čítaj viac >>

WEBINÁR - Keď JAK inhibítory spájajú lekárov naprieč špecializáciami
Webináre

WEBINÁR - Keď JAK inhibítory spájajú lekárov naprieč špecializáciami

Dátum pridania: 02.03.2023 | Eduprofipharm

V spolupráci so spoločnosťou Eli Lilly Slovakia s. r. o. Vás srdečne pozývame 29. marca 2023 o 16:00  na live webinár s názvom „Keď JAK inhibítory spájajú lekárov naprieč špecializáciami“. Počas 75 minútového odborného programu si budete môcť vypočuť prednášku Doc. MUDr. Ivana Vaňa, PhD. na tému: JAKi vo svetle najnovších dôkazov. Slovo si neskôr prevezme MUDr. Tatiana Hurtová, PhD., M.Sc., ktorá sa bude zaoberať budúcnosťou JAKi v dermatológii. V závere odborného programu sa spoločne s MUDr. Tomášom Kampe, PhD., MPH budeme venovať otázke: Odráža bežná prax to, čo vidíme v klinických štúdiách psoriázy? Počas celého webinára môžete priamo diskutovať so všetkými prednášajúcimi prostredníctvom live chatu. Webinár bude zaradený do kontinuálneho vzdelávania lekárov a bude mu pridelený 1 kredit za účasť. Na získanie kreditov je nutná registrácia vopred.

 

Určené pre: SLK.

Odhadované trvanie webinára: 75 min.

Čítaj viac >>

WEBINÁR - Obezita, ochorenie tela alebo duše?
Webináre

WEBINÁR - Obezita, ochorenie tela alebo duše?

Dátum pridania: 07.03.2023 | Eduprofipharm

V spolupráci so spoločnosťou BAUSCH Health Vás srdečne pozývame 12. apríla 2023 o 17:00 na live webinár pod názvom „Obezita, ochorenie tela alebo duše? “. Počas 90 minútového odborného programu si budete môcť vypočuť prednášku MUDr. Tibora Vargu ml., PhD., LL.D., DSc., LL.M., MSc., MBA, MPH s názvom „Obezita sa dá liečiť“. Venovať sa v nej bude témam ako: obezita v celosvetovom meradle, očakávania a obavy pacientov z klinickej praxe, odporúčania z klinickej praxe. Tešiť sa môžete aj na MUDr. Jozefa Dragašeka, PhD., MSc., MHA, ktorý bude rozprávať o psychických, emocionálnych aspektoch obezity a jej komplexnom manažmente. V jeho prednáške sa bude venovať témam ako: obezita a jej obojsmerný vzťah k ľudskej psychike z pohľadu psychiatra, centrálna regulácia nekontrolovaného jedenia a jeho behaviorálne presahy.  Slovo si prevezme MUDr. Olga Bálková, ktorá si pre nás pripravila tému s názvom „precízna medicína v liečbe obezity“. Na rad prídu témy ako: pridaná hodnota farmakoterapie v komplexnom manažmente liečby obezity, výber farmakoterapie podľa fenotypizácie obéznych pacientov. Odborný program webinára uzavrie MUDr. Tibor Varga ml., PhD., LL.D., DSc., LL.M., MSc., MBA, MPH s prednáškou v ktorej sa bude venovať manažmentu obezity v ambulantnej praxi. V rámci tejto prednášky budú predmetom záujmu štandardy v liečbe obezity, poisťovne, komunikácia s pacientom a na rad prídu aj 4 kazuistiky.

Počas celého webinára môžete priamo diskutovať s prednášajúcimi prostredníctvom live chatu. Webinár je zaradený do kontinuálneho vzdelávania a bude mu pridelený 1 kredit za účasť. Na získanie kreditov je nutná registrácia vopred.

 

Určené pre: SLK.

Predpokladaná dĺžka trvania: 90 min.

Čítaj viac >>

WEBINÁR - Miesto lekárnika v prevencii chrípky. Sme pripravení očkovať? Čo vieme a nevieme o chrípke
Webináre

WEBINÁR - Miesto lekárnika v prevencii chrípky. Sme pripravení očkovať? Čo vieme a nevieme o chrípke

Dátum pridania: 22.03.2023 | Eduprofipharm

Spoločnosť EDUprofiPHARM Vás pozýva na live webinár s názvom „Miesto lekárnika v prevencii chrípky. Sme pripravení očkovať? Čo vieme a nevieme o chrípke“. Webinár je určený pre lekárnikov a uskutoční sa 13. apríla 2023 o 17:30 hod. Úvodné slovo odborného programu bude mať prof. PharmDr. Ján Klimas, PhD., MPH, ktorý nás uvedie do tematiky. V prvej časti odborného programu si budete môcť vypočuť prednášku Dr. Anne Mosnier na tému - Influenza virus and flu disease, kde bude rozoberať chrípkový vírus a chrípkové ochorenie. Po prednáške bude moderovaná diskusia s prof. MUDr. Zuzanou Krištúfkovou, PhD., MPH, s ktorou budete môcť diskutovať na tému prvej prednášky. Odborný program uzavrie prednáška PharmDr. Oliviera Rozaire na tému - Preparing the pharmacy to provide influenza immunization services, ktorá sa zameraná na imunizačné služby a  prípravu lekárne na pomoc pri chrípke. Počas celého webinára môžete priamo diskutovať so slovenskými prednášajúcimi prostredníctvom live chatu. Webinár bude zaradený do kontinuálneho vzdelávania lekárnikov a budú mu pridelené 2 kredity za účasť a 2 kredity za vyplnenie AD TESTu. Na získanie kreditov je nutná registrácia vopred.

 

Určené pre SLeK.

Odhadované trvanie webinára 120 min.

Čítaj viac >>

Načítať viac Load more