Určené pre
Miesto konania
Dátum od:
Dátum do:

Aktuálne semináre

SEMINÁR - PHARMACY jar 2024
Semináre

SEMINÁR - PHARMACY jar 2024

Dátum pridania: 10.01.2024 | Eduprofipharm

Pripravili sme pre Vás sériu odborných seminárov – PHARMACY jar 2024, ktoré sú určené pre farmaceutov a laborantov. Semináre sa uskutočnia vo forme klasickej konferencie v štyroch mestách na Slovensku. Z daného podujatia máte možnosť získať 4 kredity za účasť. Seminár je akreditovaný pre komory SLeK, SK MTP a SKIZP.

 

 

Termíny a miesta konania (začiatok o 16:00 hod.):

 

12. 3. 2024 Kongres Hotel ROCA Košice, Južná trieda 1590/117, Košice

13. 3. 2024 Hotel Holiday Inn, Športová 2, Žilina

19. 3. 2024 Hotel LUX, Nám. Slobody 2, Banská Bystrica

20. 3. 2024 Hotel Bratislava, Seberíniho 9, Bratislava

Čítaj viac >>

SEMINÁR - Z každého rožku trošku... A niečo navyše.
Semináre

SEMINÁR - Z každého rožku trošku... A niečo navyše.

Dátum pridania: 10.01.2024 | Eduprofipharm

V spolupráci so spoločnosťou Zentiva Vás pozývame na sériu odborných seminárov, ktoré pripravujeme naprieč celým Slovenskom. Séria nesie názov - Z každého rožku trošku... A niečo navyše. V odbornom programe a v jednotlivých mestách podujatia budú obsiahnuté rôzne zaujímavé témy:

 

 • Objavme potenciál hypolipidemickej liečby
 • Špecifická farmakoterapia v staršom veku
 • Križovatka rozhodnutí v liečbe hypertenzie
 • Diabetes mellitus – manažment jednoduchý a predsa komplikovaný
 • Ca + vitamín D + spolupráca pacienta = pevná kosť
 • Lerkanidipín – nový blokátor kalciového kanála v liečbe hypertenzie
 • Fixné kombinácie v liečbe hypertenzie
 • Postavenie kyseliny bempedoovej v manažmente pacientov so statínovou intoleranciou
 • Postavenie telmisartanu v liečbe hypertenzie
 • Aby stačilo ABI
 • Liečba DLP s využitím kyseliny bempedoovej
 • Úloha lerkanidipínu v znižovaní KV rizika

 

Podujatie je zaradené do systému kontinuálneho vzdelávania SLK. Účastníci semináru dostávajú na záver certifikáty s kreditmi pridelenými SLK. Slovenská lekárska komora pridelila podujatiu 2 kredity.

 

Kompletný odborný program v jednotlivých mestách a zoznam miest:
(Odborný program v daných mestách sa môže líšiť témami aj prednášajúcimi)

 • 8.2.2024 od 16:00 Hotel Lux, Banská Bystrica - Pozvánka
 • 14.2.2024 od 16:00 Hotel Tennis, Zvolen - Pozvánka
 • 15.2.2024 od 16:00 Hotel Elizabeth, Trenčín - Pozvánka
 • 20.2.2024 od 16:00 Hotel Hilton, Košice - Pozvánka
 • 21.2.2024 od 16:00 Hotel Mamut, Poprad - Pozvánka
 • 22.2.2024 od 16:00 Hotel Zemplen, Michalovce - Pozvánka
 • 27.2.2024 od 16:00 Hotel Pelikán, Lučenec - Pozvánka
 • 29.2.2024 od 16:00 Hotel Mikado, Nitra - Pozvánka
 • 5.3.2024 od 16:00 Holiday Inn, Žilina - Pozvánka
 • 6.3.2024 od 16:00 Hotel JÁNOŠÍK, Liptovský Mikuláš - Pozvánka
 • 7.3.2024 od 16:00 Dukla Prešov, Prešov - Pozvánka

 

Čítaj viac >>

8. seminár praktických diabetológov Slovenska
Semináre

8. seminár praktických diabetológov Slovenska

Dátum pridania: 11.01.2024 | Eduprofipharm

Spoločnosť EDUprofiPHARM Vás srdečne pozýva v spolupráci so Sekciou praktických diabetológov SDS na 8. seminár praktických diabetológov Slovenska, ktorý sa uskutoční 12. a 13. apríla 2024 v Grandhotel Praha, Tatranská Lomnica 8. seminár sa bude venovať nasledujúcim témam:

 

•             Účinnosť a bezpečnosť liečby diabetu

•             Pridané benefity liečby antidiabetikami

•             Technológie v diabetologickej  praxi

 

 

 

Seminár je zaradený do systému kontinuálneho vzdelávania SLK. Účastníci semináru dostanú na záver každého dňa certifikáty s kreditmi pridelenými SLK.

 

 

Milé kolegyne a kolegovia,

v mene výboru Sekcie praktických diabetológov Slovenskej diabetologickej spoločnosti si Vás dovoľujem pozvať na 8. seminár praktických diabetológov Slovenska. Seminár sa bude konať v dňoch 12. a 13. apríla 2024 v Tatranskej Lomnici, Grandhotel Praha.

V blokoch odborných prezentácií sa dozvieme o novinkách a praktických skúsenostiach s liečbou diabetes mellitus, o využívaní nových technológií. Nezávislé prednášky budú venované novinkám v preskripcii liekov, vykazovaniu výkonov pre poisťovne a manažmente diabetologickej ambulantnej praxe. Spomenieme si aj na dvoch významných predstaviteľov Slovenskej diabetológie. V piatok 13.apríla 2024 sa uskutoční členská schôdza ktorá zhodnotí činnosť sekcie v uplynulom období. Seminár organizuje výbor Sekcie praktických diabetológov pri Slovenskej diabetologickejspoločnosti v spolupráci s agentúrou Eduprofipharm.

 

Teším sa, že prijmete naše pozvanie a stretneme sa na tradičnom podujatí.

 

MUDr. Marek Macko
predseda Sekcie praktických diabetológov SDS

 

Prihlásiť na seminár je možné tu: www.diakonferencia.sk

Čítaj viac >>

XXV. ČESKO-SLOVENSKÉ DIALÓGY O BOLESTI a XXXI. SLOVENSKÉ DIALÓGY O BOLESTI.
Semináre

XXV. ČESKO-SLOVENSKÉ DIALÓGY O BOLESTI a XXXI. SLOVENSKÉ DIALÓGY O BOLESTI.

Dátum pridania: 11.01.2024 | Eduprofipharm

Spoločnosť EDUprofiPHARM Vás srdečne pozýva na “XXV. ČESKO-SLOVENSKÉ DIALÓGY O BOLESTI“ a “XXXI. SLOVENSKÉ DIALÓGY O BOLESTI“, ktoré sa uskutočnia 3.-5.10.2024 v Hoteli Park Inn by Radison Danube Bratislava. Kongres sa bude venovať nasledujúcim témam:

 

 • Farmakoterapia bolesti
 • Integratívna liečba bolesti 
 • Akútna bolesť
 • Chronická nádorová bolesť
 • Chronická nenádorová bolesť
 • Intervenčná algeziológia
 • Paliatívna medicína
 • Ošetrovateľská starostlivosť v algeziológii

 

Kongres je zaradený do systému kontinuálneho vzdelávania SLK a SK SaPA. Účastníci semináru dostanú na záver každého dňa certifikáty s kreditmi.

 

 

Vážení priatelia algeziológie, milé kolegyne, milí kolegovia, dovoľte, aby som Vás s radosťou informoval o konaní odborného kongresu


“XXV. ČESKO-SLOVENSKÉ DIALÓGY O BOLESTI“ a “XXXI. SLOVENSKÉ DIALÓGY O BOLESTI“
 

ktorý sa bude konať v dňoch 3.-5.10.2024 v Hoteli Park Inn by Radison Danube Bratislava, v Bratislave a v mene Organizačného i Vedeckého výboru kongresu Vás všetkých touto cestou, na spoločné česko – slovenské odborné podujatie, aj čo najsrdečnejšie pozval. Hlavnou témou kongresu, je téma Globálneho roku bolesti, ktorá v roku 2024 má jednoznačné poslanie – upriamiť pozornosť nielen odbornej ale i laickej verejnosti na:
Rodové rozdiely vo vnímaní bolesti a rozdiely medzi pohlaviami

S radosťou pozývame na toto podujatie účastníkov zaoberajúcich sa problematikou výskumu, prevencie, diagnostiky a liečby bolesti, prevažne chronickej, z viacerých medicínskych odborov – hlavne algeziológie, anestéziológie a intenzívnej medicíny, neurológie, FBLR, akupunktúry a tradičnej čínskej medicíny, všeobecného lekárstva, ošetrovateľstva ako i ďalších medicínskych špecializácií a profesií v Česku i na Slovensku..
Zároveň tiež chceme vyzvať k účasti (aktívnej i pasívnej) aj zdravotné sestry, ktoré pracujú v odbore algeziológii (či v iných odbornostiach), pre ktoré budú pripravené aj samostatné bloky prednášok.
Ďalšie informácie o kongrese, ako aj témy a odborný program, nájdete na internetových stránkach kongresu www.dialogyobolesti.sk, www.pain.sk

Tešíme sa na Vašu účasť!

 

MUDr. Miroslav Ferenčík, MBA
Prezident kongresu

MUDr. Ingrid Trtalová
Predseda organizačného výboru

 

 

Prihlásiť na seminár je možné tu:  www.dialogyobolesti.sk

Čítaj viac >>

SEMINÁR - BONE Academy 2024 (Bratislava)
Semináre

SEMINÁR - BONE Academy 2024 (Bratislava)

Dátum pridania: 16.02.2024 | Eduprofipharm

Pozývame Vás na seminár pod názvom BONE Academy 2024, ktorý sme pripravili v spolupráci so spoločnosťou AMGEN Slovakia. Seminár sa uskutoční o 16:00 hod.17. apríla 2024 v NH HOTEL GATE ONE BRATISLAVA. V úvode prof. MUDr. Juraj Payer, PhD., MPH, FRCP, FEFIM otvorí program a predstaví všetkých prednášajúcich. Prvá prednáška MUDr. Pavla Masaryka, CSc. sa bude venovať otázke zlepšenia záchytu osteoporotických zlomenín. Neskôr sa Prof. MUDr. Juraj Payer, PhD., MPH, FRCP, FEFIM bude vo svojej prezentácii venovať inovatívnemu duálnemu prístupu k liečbe závažnej osteoporózy. Slovo potom prevezme doc. MUDr. Zdenko Killinger, PhD., a hovoriť bude o nových možnostiach liečby pacientok s vysokým rizikom OP fraktúr. Nasleduje téma optimálneho manažmentu vysokorizikových pacientok s osteoporózou v podaní doc. MUDr. Emőke Šteňovej, PhD. V závere programu nám MUDr. Beata Špániková, PhD. povie niečo k účinnej prevencii kostných príhod pri liečbe nádorových ochorení. Podujatie je zaradené do systému kontinuálneho vzdelávania SLK a SK SaPA. Účastníci semináru dostávajú na záver certifikáty s pridelenými kreditmi. Slovenská lekárska komora a komora SK SaPA pridelili podujatiu 2 kredity.

 

Určené pre: SLK a SK SaPA

Predpokladaná dĺžka trvania: 120 min.

Čítaj viac >>

SEMINÁR - BONE Academy 2024 (Banská Bystrica)
Semináre

SEMINÁR - BONE Academy 2024 (Banská Bystrica)

Dátum pridania: 16.02.2024 | Eduprofipharm

Pozývame Vás na seminár pod názvom BONE Academy 2024, ktorý sme pripravili v spolupráci so spoločnosťou AMGEN Slovakia. Seminár sa uskutoční o 16:00 hod.16. apríla 2024 v Hoteli LUX, NÁMESTIE SLOBODY 397/2, BANSKÁ BYSTRICA. V úvode prof. MUDr. Juraj Payer, PhD., MPH, FRCP, FEFIM otvorí program a predstaví všetkých prednášajúcich. Prvá prednáška MUDr. Zlaty Kmečovej, PhD. sa bude venovať starostlivosťi o pacientov so zvýšeným rizikom nízkotraumatikých fraktúr. Neskôr sa doc. MUDr. Martin Kužma, PhD. bude vo svojej prezentácii venovať inovatívnemu duálnemu prístupu k liečbe závažnej osteoporózy. Slovo potom prevezme MUDr. Peter Vaňuga, PhD., a hovoriť bude o rozšírených možnostiach liečby pacientok s vysokým rizikom OP fraktúr. Nasleduje téma optimálneho manažmentu vysokorizikových pacientok s osteoporózou v podaní prof. MUDr. Juraja Payera, PhD., MPH, FRCP, FEFIM. Podujatie je zaradené do systému kontinuálneho vzdelávania lekárov. Účastníci semináru dostávajú na záver certifikáty s kreditmi pridelenými SLK. Slovenská lekárska komora pridelila podujatiu 2 kredity.

 

Určené pre: SLK 

Predpokladaná dĺžka trvania: 120 min.

Čítaj viac >>

Načítať viac Load more