Určené pre
Miesto konania
Dátum od:
Dátum do:

Aktuálne semináre

XXV. ČESKO-SLOVENSKÉ DIALÓGY O BOLESTI a XXXI. SLOVENSKÉ DIALÓGY O BOLESTI.
Semináre

XXV. ČESKO-SLOVENSKÉ DIALÓGY O BOLESTI a XXXI. SLOVENSKÉ DIALÓGY O BOLESTI.

Dátum pridania: 06.02.2024 | Eduprofipharm

Spoločnosť EDUprofiPHARM Vás srdečne pozýva na “XXV. ČESKO-SLOVENSKÉ DIALÓGY O BOLESTI“ a “XXXI. SLOVENSKÉ DIALÓGY O BOLESTI“, ktoré sa uskutočnia 3.-5.10.2024 v Hoteli Park Inn by Radison Danube Bratislava. Kongres sa bude venovať nasledujúcim témam:

 

  • Farmakoterapia bolesti
  • Integratívna liečba bolesti 
  • Akútna bolesť
  • Chronická nádorová bolesť
  • Chronická nenádorová bolesť
  • Intervenčná algeziológia
  • Paliatívna medicína
  • Ošetrovateľská starostlivosť v algeziológii

 

Kongres je zaradený do systému kontinuálneho vzdelávania SLK a SK SaPA. Účastníci semináru dostanú na záver každého dňa certifikáty s kreditmi.

 

 

Vážení priatelia algeziológie, milé kolegyne, milí kolegovia, dovoľte, aby som Vás s radosťou informoval o konaní odborného kongresu


“XXV. ČESKO-SLOVENSKÉ DIALÓGY O BOLESTI“ a “XXXI. SLOVENSKÉ DIALÓGY O BOLESTI“
 

ktorý sa bude konať v dňoch 3.-5.10.2024 v Hoteli Park Inn by Radison Danube Bratislava, v Bratislave a v mene Organizačného i Vedeckého výboru kongresu Vás všetkých touto cestou, na spoločné česko – slovenské odborné podujatie, aj čo najsrdečnejšie pozval. Hlavnou témou kongresu, je téma Globálneho roku bolesti, ktorá v roku 2024 má jednoznačné poslanie – upriamiť pozornosť nielen odbornej ale i laickej verejnosti na:
Rodové rozdiely vo vnímaní bolesti a rozdiely medzi pohlaviami

S radosťou pozývame na toto podujatie účastníkov zaoberajúcich sa problematikou výskumu, prevencie, diagnostiky a liečby bolesti, prevažne chronickej, z viacerých medicínskych odborov – hlavne algeziológie, anestéziológie a intenzívnej medicíny, neurológie, FBLR, akupunktúry a tradičnej čínskej medicíny, všeobecného lekárstva, ošetrovateľstva ako i ďalších medicínskych špecializácií a profesií v Česku i na Slovensku..
Zároveň tiež chceme vyzvať k účasti (aktívnej i pasívnej) aj zdravotné sestry, ktoré pracujú v odbore algeziológii (či v iných odbornostiach), pre ktoré budú pripravené aj samostatné bloky prednášok.
Ďalšie informácie o kongrese, ako aj témy a odborný program, nájdete na internetových stránkach kongresu www.dialogyobolesti.sk, www.pain.sk

Tešíme sa na Vašu účasť!

 

MUDr. Miroslav Ferenčík, MBA
Prezident kongresu

MUDr. Ingrid Trtalová
Predseda organizačného výboru

 

 

Prihlásiť na seminár je možné tu:  www.dialogyobolesti.sk

Čítaj viac >>

9. seminár praktických diabetológov Slovenska
Semináre

9. seminár praktických diabetológov Slovenska

Dátum pridania: 03.05.2024 | Eduprofipharm

Spoločnosť EDUprofiPHARM Vás srdečne pozýva v spolupráci so Sekciou praktických diabetológov SDS na 9. seminár praktických diabetológov Slovenska, ktorý sa uskutoční 18. a 19. októbra 2024 v Hoteli Atrium, v Novom Smokovci vo Vysokých Tatrách. 8. seminár sa bude venovať nasledujúcim témam:

 

•             Možnosti ovplyvnenia rizikových faktorov u diabetikov

 

•             Inovácie liečby diabetu a jeho komplikácií

 

 

 

Seminár je zaradený do systému kontinuálneho vzdelávania SLK. Účastníci semináru dostanú na záver každého dňa certifikáty s kreditmi pridelenými SLK.

 

 

Milé kolegyne a kolegovia,

diagnostika, edukácia, farmakoterapia a monitorovanie výsledkov liečby, ale aj  využívanie  nových technológií sa stalo bežnou  súčasťou našej práce. Inovácie v liečbe diabetu  prinášajú liečebné  benefity pre pacientov, na druhej strane  potrebujme mať o nich adekvátne odborné  informácie aj výsledky a skúsenosti z ambulantnej praxe.  Pritom je dôležité aj manažovanie našich ambulancií  a ohodnotenie našej práce. To sú dôvody,  prečo  Sekcia praktických diabetológov Slovenskej diabetologickej  spoločnosti pripravuje semináre pre  praktických diabetológov.  

    V mene  výboru Sekcie praktických diabetológov Slovenskej diabetologickej  spoločnosti si Vás s radosťou dovoľujem pozvať  už na 9. seminár praktických  diabetológov Slovenska, ktorý sa uskutoční  v dňoch 18. a 19. októbra 2024 v Novom Smokovci, Hotel Atrium.

 

V blokoch odborných prezentácií sa dozvieme novinky a praktické skúsenosti s farmakoterapiou a využívaním technológií pri  liečbe diabetu aj o liečbe diabetických komplikácií. Nezávislé prednášky budú o používaní vybraných skupín antidiabetík,  manažmentu diabetologickej ambulancie, vykazovaní výkonov pre poisťovne.

Seminár organizačne zabezpečuje agentúra Eduprofipharm s odbornou  podporou Sekcie praktických diabetológov.

Verím, že prijmete naše  pozvanie a teším sa na  Vašu účasť na seminári .

 

MUDr. Marek Macko
predseda Sekcie praktických diabetológov SDS

 

Prihlásiť na seminár je možné tu: www.diakonferencia.sk

Čítaj viac >>

SEMINÁR - XXVI. KRAJSKÝ SEMINÁR DERMATOVENEROLÓGOV
Semináre

SEMINÁR - XXVI. KRAJSKÝ SEMINÁR DERMATOVENEROLÓGOV

Dátum pridania: 03.05.2024 | Eduprofipharm

Sekcia dermatovenerológie SLK v spolupráci s Dermatovenerologickou klinikou SZU, FNsP F. D. Roosevelta Banská Bystrica, Neinvestičný fond DERMAT, organizuje odborné podujatie Banskobystrického kraja XXVI. KRAJSKÝ SEMINÁR DERMATOVENEROLÓGOV.

Miesto konania: Hotel Zerrenpach*** Látky
Ubytovanie: Záujem o ubytovanie je potrebné vopred nahlásiť organizátorovi podujatia.
Doprava: Individuálna
Možnosti parkovania: Možnosť parkovania v rámci areálu hotela.
Strava: Pre účastníkov je strava zabezpečená organizátorom podujatia.
Kredity: Semináre sú zaradené do kontinuálneho vzdelávania SLK.
Počet kreditov: 3 kredity

Určené pre:
lekárov

Odborný garant: Sekcia dermatovenerológie SLK

Čítaj viac >>

SEMINÁR - Astma – ochorenie mnohých komorbidít a špecializácií (Košice)
Semináre

SEMINÁR - Astma – ochorenie mnohých komorbidít a špecializácií (Košice)

Dátum pridania: 14.05.2024 | Eduprofipharm

Pozývame Vás na seminár pod názvom Astma – ochorenie mnohých komorbidít a špecializácií, ktorý sme pripravili v spolupráci so spoločnosťou Zentiva. Seminár sa uskutoční o 16:00 hod. 27. mája 2024 v Hoteli DoubleTree by Hilton, Košice . Prvá prednáška, prof. MUDr. Mgr. Miloša Jeseňáka, PhD., MBA, Dott.Ric., MHA, FAAAAI sa bude venovať liečbe komorbidít astmy v kontexte dosiahnutia kontroly. Neskôr sa Doc. MUDr. Ivan Solovič, CSc. bude vo svojej prezentácii venovať GERD a pľúcnym ochoreniam, a ako si vieme navzájom pomôcť. V závere programu sa s MUDr. Emeše Majorová pozrieme z pohľadu gastroenterológa na GERD a ASTMu. Podujatie je zaradené do systému kontinuálneho vzdelávania SLK. Účastníci semináru dostávajú na záver certifikáty s pridelenými kreditmi. Slovenská lekárska komora a komora pridelila podujatiu 2 kredity.

 

 

Určené pre: SLK

Predpokladaná dĺžka trvania: 120 min.

Čítaj viac >>

SEMINÁR - Astma – ochorenie mnohých komorbidít a špecializácií (Martin)
Semináre

SEMINÁR - Astma – ochorenie mnohých komorbidít a špecializácií (Martin)

Dátum pridania: 23.05.2024 | Eduprofipharm

Pozývame Vás na seminár pod názvom Astma – ochorenie mnohých komorbidít a špecializácií, ktorý sme pripravili v spolupráci so spoločnosťou Zentiva. Seminár sa uskutoční o 16:00 hod. 12. júna 2024 v Hoteli Turiec v Martine. Prvá prednáška prof. MUDr. Mgr. Miloša Jeseňáka, PhD., MBA, Dott.Ric., MHA, FAAAAI sa bude venovať liečbe komorbidít astmy v kontexte dosiahnutia kontroly. Neskôr sa doc. MUDr. Peter Bánovčin, PhD., MBA bude vo svojej prezentácii venovať téme - Gerd a ASTMa z pohľadu a praxe gastroenterológa. V závere programu sa s MUDr. Annou Bobčákovou pozrieme na astmu a GERD z pohľadu a praxe imunoalergológa/pneumológa. Podujatie je zaradené do systému kontinuálneho vzdelávania SLK. Účastníci semináru dostávajú na záver certifikáty s pridelenými kreditmi. Slovenská lekárska komora a komora pridelila podujatiu 2 kredity.

 

Určené pre: SLK

Predpokladaná dĺžka trvania: 120 min.

Čítaj viac >>

Načítať viac Load more