Cesta pacienta s pľúcnym ochorením

21.12.2023 | Eduprofipharm
Cesta pacienta s pľúcnym ochorením

„Chronická obštrukčná choroba pľúc (CHOCHP) je ochorenie charakterizované trvalým obmedzením prietoku vzduchu, zvyčajne progresívnym. Sprevádza ju zvýšená zápalová reakcia dýchacích ciest a pľúc na inhalačné škodliviny. Dôsledkom je nielen postupná deštrukcia pľúcneho parenchýmu (emfyzém), ale aj zvýšená mukózna hypersekrécia (chronická bronchitída).“

Spoločnosť EDUprofiPHARM v spolupráci so spoločnosťou Angelini Pharma Slovenská republika s. r. o., pre vás pripravili odbornú publikáciu s názvom Cesta pacienta s pľúcnym ochorením, ktorá sa zaoberá práve problematikou CHOCHP.

Nájdete tu napríklad článok od MUDr. Štefana Laššána, PhD., MPH, ktorý nám okrem iného popísal päť pilierov adekvátnej liečby CHOCHP, ktoré vychádzajú zo základných klinických fenotypov ochorenia. Súčasťou publikácie je aj článok od doc. MUDr. Vladimíra Koblížka, Ph.D., ktorý sa bližšie vyjadril k problematike rizík vzniku CHOCHP. V článku od MUDr. Pavla Pobehu, PhD. sa dočítate o využití mukolytík pri liečbe CHOCHP. Funkčné zmeny pri CHOCHP je téma, ktorú v závere našej publikácie spracoval MUDr. Bohumil Matula.

 

 

Po jej preštudovaní je pre Vás pripravený od 15.1.2024 AD TEST, ktorého vyplnením máte možnosť získať 2 kredity.

 

Prajeme Vám príjemné čítanie.

Čítaj Online
Sponzori

partner_logo

Mohlo by vás zaujímať

WEBINÁR - Moderná liečba alopecia areata
Webináre

WEBINÁR - Moderná liečba alopecia areata

Dátum pridania: 10.06.2024 | Eduprofipharm

Vážená pani doktorka, vážený pán doktor, dovoľujeme si Vás pozvať na edukačný webinár, v ktorom budú poprední česko-slovenskí odborníci diskutovať klinický obraz, priebeh ochorenia a štandardné aj moderné možnosti liečby alopecia areata. Webinár je určený pre lekárov a uskutoční sa 27.6.2024 o 16:00 hod.  Program sme rozdelili do viacerých blokov. Prvý blok nesie názov „Alopecia areata – čo o nej vieme?“ a budú v ňom prezentované témy ako „Úvod do alopecia areata“, „Klinický obraz a hodnotenie závažnosti AA“, „Psychosociálne dopady AA“. Nasleduje druhý blok pod názvom „Liečba/managment AA“. Budú v ňom odprezentované témy ako „Možnosti/Management liečby AA“ a „Moderná liečba AA“. Tretí blok sa venuje evidencii z praxe. Sú v ňom obsiahnuté klinické skúsenosti s liečbou AA  a prediktívne faktory liečby AA. Prednášať budú česko-slovenskí odborníci: prof. MUDr. Spyridon Gkalpakiotis, Ph.D., MBA, MUDr. Barbara Ivanková, MBA, MUDr. Jan Říčař, Ph.D.

V závere bude nasledovať diskusia. Do diskusie  sa môžete zapojiť prostredníctvom CHATu počas trvania celého webináru. Webinár bude zaradený do kontinuálneho vzdelávania a bude mu pridelený 1 kredit za účasť. Na získanie kreditov je nutná registrácia vopred.

 

Určené pre SLK, ČLK.

Odhadované trvanie webináru 90 min.

 

 

 

 

Čítaj viac >>

WEBINÁR - Antiarytmiká pre klinickú prax 3. časť
Webináre

WEBINÁR - Antiarytmiká pre klinickú prax 3. časť

Dátum pridania: 12.06.2024 | Eduprofipharm

Prinášame Vám offline webinár pripravený v spolupráci so spoločnosťou Viatris.

Využite možnosť vzdelávania sa z pohodlia domova a pozrite si video-prednášky na uvedené témy.

 

NOAK a fiblirácia predsiení
MUDr. Anna Vachulová, PhD.


Moderné trendy katétrovej ablácie fibrilácie predsiení
MUDr. Adrian Bystriansky


Tipy a triky ako postupovať v klinickej praxi
MUDr. Anna Vachulová, PhD., 
MUDr. Adrian Bystriansky


Otázky a odpovede

 

 

 

 

Prednášky sú podkladovým materiálom pre AD TEST, ktorého vyplnením máte možnosť získať 2 kredity. 

 

Čítaj viac >>

XXIX. WORLD CONGRESS OF ECHOCARDIOGRAPHY AND ALLIED TECHNIQUES & 14TH INTERNATIONAL COLLEGE OF CARDIOLOGY ANNUAL MEETING
Semináre

XXIX. WORLD CONGRESS OF ECHOCARDIOGRAPHY AND ALLIED TECHNIQUES & 14TH INTERNATIONAL COLLEGE OF CARDIOLOGY ANNUAL MEETING

Dátum pridania: 17.06.2024 | Eduprofipharm

Drahí kolegovia,

v mene International Society of Cardiovascular Ultrasound (ISCU) a the International College of Cardiology (ICC) je nám cťou Vás pozvať  na: XXIX. WORLD CONGRESS OF ECHOCARDIOGRAPHY AND ALLIED TECHNIQUES & 14TH INTERNATIONAL COLLEGE OF CARDIOLOGY ANNUAL MEETING, ktorý sa bude konať v septembri 19.-21. 2024 v hoteli Park Inn pri Radisson Danube, Rybné námestie 1, v Bratislave.

Čaká na Vás vynikajúci vedecký program prezentovaný svetovými odborníkmi z kardiológie,  ktorý ponúkne široké spektrum inovácií  v neinvazívnych zobrazovacích metód v klinickej praxi. Inovácie od základov až po pokročilú echokardiografiu, iné neinvazívne zobrazovanie modality ako aj všetky aspekty klinickej kardiológie budú pokryté prostredníctvom plenárnych zasadnutí, workshopov, sympózií a odborných prezentácií. Ako vždy stredobodom pozornosti budú zaujímavé “case studies”.

Dúfame, že prijmete naše pozvanie a tešíme sa na stretnutie s Vami v septembri v Bratislave.

S pozdravom

Prof. MUDr. Ján Fedačko, PhD., Prezident kongresu
Prof. Navin C. Nanda, MD, Prezident ISCU

 

 

Registrácia bude možná na webe kongresu a môžete využiť priamo tento link: www.worldcardiologycongress.com

Čítaj viac >>

Periodikum MEDICUS news 2/2024
Periodiká

Periodikum MEDICUS news 2/2024

Dátum pridania: 19.06.2024 | Eduprofipharm

Tak ako každý rok, tak nebude tomu inak ani tento rok a v tomto slnečnom období letných dní, dovoleniek a oddychu vydávame druhé číslo odborného časopisu Medicus news. Veríme, že sme pre Vás pripravili zaujímavé témy z oblasti medicíny, ktoré obohatia Váš pohľad na niektoré problematiky.

V úvode časopisu sa Vám už tradične prihovoria odborníci z oblasti diabetológie ako napr. doc. MUDr. Zbynek Schroner, PhD., ktorý sa zameral na liečbu Diabetes Mellitusu s inzulínom Glargín 100 IU/ml. Na tému, ako veľmi je dôležitá skorá intervencia v liečbe Diabetes Mellitusu sa vyjadrila MUDr. Daša Skripová, PhD. V diabetologickej sekcií nájdete zaujímavý článok, ktorý bol spracovaný našou redakciou, na základe prednášok viacerých odborníkov, ktoré odzneli na 8. seminári praktických diabetológov Slovenska.

V pravidelnej rubrike Právnik radí sme sa tentokrát venovali aktuálnej téme, a to právnym najproblematickejším aspektom telemedicínskych konzultácií, ktoré pre nás spracoval JUDr. Ing. Radovan Konečný, PhD., MBA, právny a bezpečnostný konzultant.

Ani v tomto vydaní nechýba rubrika z klinickej praxe, kde si môžete prečítať zaujímavé články na rôzne témy. Doc. MUDr. Michal Minár, PhD. popísal manažment bolesti, kde zdôraznil chyby, s ktorými sa stretávame. Naďalej skúmanej alergickej rinitíde sa venovala MUDr. Alena Smiešková. Ak neviete prečo 19.máj je z pohľadu medicíny niečím výnimočný, tak si určite prečítajte článok od doc. MUDr. Jiří Slívu, Ph.D., kde Vám priblíži, čo tradičné sa viaže k tomuto dňu.

Tak ako zvyčajne, tak aj v  tomto vydaní nájdete okrem spomínaných aj mnoho iných zaujímavých tém. K niektorým článkom prikladáme aj upútavky na audio-prednášky, po ktorých vypočutí a preštudovaní máte možnosť získať 2 kredity za vyplnenie AD TESTu.

AD TEST k danému číslu odborného časopisu nájdete hneď v úvode 

 

Prajeme Vám príjemné čítanie a pekné leto!

Čítaj viac >>

Periodikum PHARMA tribune 2/2024
Periodiká

Periodikum PHARMA tribune 2/2024

Dátum pridania: 19.06.2024 | Eduprofipharm

Predstavujeme Vám druhé číslo odborného časopisu PHARMA tribune v roku 2024. Aj tentokrát sme sa pre Vás snažili pripraviť zaujímavé témy z rôznych oblastí medicíny.

 

Viete, ktorá choroba počas života postihuje až 75 % ľudí vo veku od 25 rokov? Sú to práve hemoroidy. Tejto problematike sa v  článku venuje PharmDr. Jana Matušková. Zaujímavé čítanie Vám prinášame aj v článku od MUDr. Gianni Conti, MBA, ktorá sa zamerala na zápal a jeho primárne úlohy. Aké sú prínosy a úskalia farmakológie laxatív nám priblížila doc. PharmDr. Andrea Gažová, PhD. PharmDr. Natália Rozman Antoliková, PhD., sa pozrela na spánok, ako na základný pilier zdravia. Viac sa dočítate v jej článku s názvom Skorý spánok a skoré vstávanie robí človeka zdravým, bohatým a múdrym.

 

V tomto vydaní nájdete okrem spomínaných aj mnoho iných zaujímavých tém a pri niektorých článkoch, aj upútavky na audio-prednášky z uskutočnených webinárov a seminárov.

 

Upútavku na AD TEST z odborného časopisu nájdete hneď v jeho úvode. (Akreditácia AD TESTu momentálne prebieha)

 

 

 

 

Prajeme Vám príjemné čítanie a pekné leto!

 

Čítaj viac >>

WEBINÁR - Od vyčerpania k reštartu: Ako ožiť v zdravotníckej profesii?
Webináre

WEBINÁR - Od vyčerpania k reštartu: Ako ožiť v zdravotníckej profesii?

Dátum pridania: 13.06.2024 | Eduprofipharm

Syndróm vyhorenia nemožno ignorovať hlavne v tzv. pomáhajúcich profesiách. Mnohé prieskumy priamo upozorňujú na jeho zvýšený výskyt u pracovníkov 
v zdravotníctve. Syndróm vyhorenia v akejkoľvek podobe môže mať vážne následky, ak sa nerieši. Cieľom webinára je otvoriť diskusiu, vysvetliť jednotlivé fázy prejavov tohoto syndrómu, ako i možných metód prevencie, prípadne zvládania a odbúrania tejto diagnózy (Z73.0 - Úplné vyčerpanie burn-out). 
Autorka, PhDr. Mariana Dolinská, okrem dlhoročnej manažérskej praxe a poradenskej činnosti je aj koučkou (BCTC – Business Coaching Trained Coach) a členkou lektorského aktívu Business Institut, kde medzi študijné programy MBA patrí aj Manažment zdravotníctva. 

 

Diskusiu povedie PhDr. Mariana Dolinská, certifikovaný kouč a uznávaná odborníčka v oblasti riadenia ľudských zdrojov.

 

Čítaj viac >>

Načítať viac Load more