Mýty a fakty o bolesti v krku alebo ako správne a racionálne pristupovať k jej liečbe

28.08.2019 | Eduprofipharm
Mýty a fakty o bolesti v krku alebo ako správne  a racionálne pristupovať  k jej liečbe

           

Nepremyslené a nadbytočné predpisovanie antibiotík, najmä antibiotík so širokým spektrom účinku, vedie k nárastu rezistencie baktérií, a tým k zníženej vnímavosti bakteriálnej flóry dýchacieho ústrojenstva. K týmto situáciám prichádza predovšetkým pri podávaní antibiotík v prípade nezávažných stavov, ktoré väčšinou spontánne odznejú, alebo v prípade infekcií vírusovej etiológie. Niekedy lekári zdôvodňujú preskripciu antibiotík snahou vyhovieť pacientom alebo rodičom detí. Najdôležitejší je vždy individuálny prístup podľa klinického stavu pacienta a jeho komorbidít. Hlienová sekrécia z nosa sa po troch dňoch mení na hnisavú, obsahujúcu deskvamované epiteliálne bunky a kolonizujúce baktérie ako súčasť bežnej nosovej flóry. Táto kvalitatívna zmena sekrécie sa často považuje za bakteriálnu komplikáciu alebo bakteriálnu superinfekciu. Deti opakovane liečené antibiotikami sa stávajú nosičmi rezistentných baktérií, najmä Streptococcus pneumoniae a Haemophilus influenzae, ktoré sa potom môžu rýchlo šíriť a kolonizovať horné cesty dýchacie. Ich prirodzená mikroflóra je vtedy ovplyvnená a potlačená, následne kolonizovaná rezistentnými kmeňmi.

 

     ♦ rozpoznanie najčastejších pôvodcov infekcie v postihnutej oblasti hrdla

     ♦ údaje o závažných a rizikových parametroch pacienta

     ♦ informácie o regionálnej rezistencii najčastejších bakteriálnych pôvodcov

     ♦ informovanosť o epidemiologickej situácii v danej lokalite

 

Antibiotická liečba je vymedzená pre ochorenia s bakteriálnou etiológiou, potvrdenou najmä na základe kultivačných metód. Používa sa aj v prípadoch, kde je typická symptomatológia pre bakteriálnu etiológiu a oneskorená liečba antibiotikami by mohla stav pacienta zhoršiť. Empirické používanie antibiotickej liečby má však aj svoju negatívnu stránku, ktorou je najmä nárast rezistencie. Okrem kultivačných metód môžu k rýchlej orientácii pomôcť markery bakteriálneho zápalu (C-reaktívny proteín, prokalcitonín). Pri výbere konkrétneho antibiotika je dôležité rešpektovať nasledujúce princípy:Preventívne podávanie antibiotík pri infekciách dýchacích ciest neurýchli a neskráti ich liečbu a nezabráni ani prípadným neskorším komplikáciám. Pre úspešnosť a zlepšenie kvality indikácie, a tým aj reštrikcie spotreby antimikrobiálnych látok je nutná spolupráca lekárov indikujúcich antibiotiká a mikrobiológov, informovanosť o regionálnej situácii, správna interpretácia výsledkov na základe správne vykonaných odberov a trvalá edukácia nielen zdravotníkov, ale aj laickej verejnosti.

 

Prof. MUDr. Anna Líšková, PhD.

 

ISBN 978-80-99946-02-7
Sponzori

partner_logo

Mohlo by vás zaujímať

BEZPEČNÁ CESTA Z ÚZKOSTI
E-learning

BEZPEČNÁ CESTA Z ÚZKOSTI

Dátum pridania: 15.07.2020 | Eduprofipharm

Spoločnosť EDUprofiPHARM v spolupráci so spoločnosťou Schwabe Vám prináša ďalší AD TEST, ktorého podkladovým materiálom je interaktívny webinár Bezpečná cesta z úzkosti.

úzkosti – jednej z chorôb 21. storočia Vám porozpráva MUDr. Ľubomíra Izáková, PhD. Témou aktuálnych štandardov liečby úzkosti Vás prevedie MUDr. Dagmar Breznoščáková PhD. A na záver Vám MUDr. Mária Králová, CSc. predstaví bezpečnú, novú možnosť liečby úzkosti.

Vyplnením daného AD TESTu máte možnosť získať 2 kredity.

 

Prístupnosť testu od: 16.07.2020

Čítaj viac >>

Periodikum PHARMA tribune 2/2020
Periodiká

Periodikum PHARMA tribune 2/2020

Dátum pridania: 23.06.2020 | Eduprofipharm

Predstavujeme Vám druhé číslo odborného časopisu PHARMA tribune 2/2020 v tomto roku, ktoré je určené pre Vás - odborníkov lekární.

 

Príjemné čítanie hneď v editoriáli navodí PharmDr. Andrea Gažová, ktorá poukazuje na dôležitosť času a slobody, o ktorú sme počas pandémie spôsobenej koronavírusom prišli.  

 

Taktiež sme pre Vás v pravidelných rubrikách tohto časopisu  pripravili  exkurz do právnej oblasti,  a spolu s PharmDr. Jánom Kyselovičom, PhD. sa pozrieme aj na prácu Európskej liekovej agentúry v situácii ovplyvnenej prítomnosťou koronavírusu v Európe aj mimo nej. Zaujímavými témami Vás budú sprevádzať aj ďalší naši odborní redaktori, akými sú MUDr. Jiří Slíva, PhD. či PharmDr. Peter Ceniga, ktorý v rubrike Na slovíčko s... vyspovedal prezidenta SLeK PharmDr. Ondreja Sukeľa.

 

Téme výživových doplnkov a otázke, prečo je vhodné ich kombinovať s liekmi sa venuje prof. MUDr. Daniel Pella, PhD. V tomto čísle prinášame ešte jeden rozhovor, a to s Hlavným odborníkom MZ SR pre diabetológiu MUDr. Jaroslavom Fábrym, ktorý nám porozprával aj o úlohe telemedicíny v starostlivosti o diabetických pacientov.

Okrem článkov a rozhovorov tu nájdete aj upútavku na jesennú sériu seminárov Pharmacy 2020.

 

V časopise nájdete aj upútavku na Autodidaktický test s 2 kreditmi, ktorý ľahko absolvujete  po preštudovaní si daných tém z celého obsahu časopisu.

 

Prajeme vám príjemné čítanie a pevné zdravie!

 

Čítaj viac >>

Súčasné využitie kvetiapínu v klinickej praxi
Webináre

Súčasné využitie kvetiapínu v klinickej praxi

Dátum pridania: 23.06.2020 | Eduprofipharm

Vypočujte si z pohodlia domova audiovizuálnu prednášku Súčasné využitie kvetiapínu v klinickej praxi od MUDr. Zuzany Janíkovej. Dozviete sa viac o klinickom využití tejto účinnej látky v praxi psychiatra a prečo sa stal najpredpisovanejším atypickým antipsychotikom. Uvedená prednáška je podkladovým materiálom pre AD TEST, ktorého vyplnením máte možnosť získať 2 kredity.

AD TEST je určený pre členov komory SLK.

Čítaj viac >>

Periodikum MEDICUS news 2/2020
Periodiká

Periodikum MEDICUS news 2/2020

Dátum pridania: 17.06.2020 | Eduprofipharm

Predstavujeme Vám druhé číslo odborného časopisu MEDICUS news v tomto roku. Aj tentokrát sme sa pre Vás snažili pripraviť zaujímavé témy z rôznych oblastí medicíny. Veríme, že druhá polovica roka bude (nielen) v zdravotníctve o niečo pozitívnejšia, a preto sa aj naša odborná redakcia snažila k tomu prispieť prostredníctvom najnovšieho vydania.

 

V pravidelnej rubrike Právnik radí sme sa tentokrát venovali otázke koronavírusu COVID-19 v právnych súvislostiach. Tému 2019 ESC/EAS odporúčania pre manažment dyslipidémie: čo je nové v manažmente pacienta s DM a DLP?  spracoval odborník doc. MUDr. Branislav Vohnout, PhD. A v rámci rubriky Na slovíčko sme tentokrát vyspovedali Hlavného odborníka MZ SR pre diabetológiu – MUDr. Jaroslava Fábryho, ktorý nám porozprával aj o úlohe telemedicíny v starostlivosti o diabetických pacientov.

 

Aj  v tomto vydaní  Vám pri niektorých článkoch  predstavujeme  zaujímavé publikácie, z ktorých sú články vybrané ako upútavky. Okrem najnovších informácii máte  z daných odborných publikácií  možnosť získať 2 kredity za vyplnenie AD TESTu.   

 

 

Zároveň v závere časopisu nájdete upútavku k AD TESTu, ktorý ľahko absolvujete po preštudovaní si daných tém z celého vydania časopisu a po jeho vyplnení máte takisto možnosť získať 2 kredity.

 

 

Prajeme vám príjemné čítanie a hlavne pevné zdravie!

Čítaj viac >>

Vieme v súčasnej dobe efektívne zvládať pacienta s acidopeptickými stavmi?
Webináre

Vieme v súčasnej dobe efektívne zvládať pacienta s acidopeptickými stavmi?

Dátum pridania: 12.06.2020 | Eduprofipharm

Využite možnosť vzdelávania sa z pohodlia domova prostredníctvom offline webinára pod názvom Vieme v súčasnej dobe efektívne zvládať pacienta s acidopeptickými stavmi? spoločnosti EDUprofiPHARM. Jeho súčasťou je audiovizuálna prednáška MUDr. Adriany Šimkovej, PhD., ktorá sa venuje problému dyspepsie, jej príčinám, no predovšetkým sa zameriava na prístupy k pacientovi s daným ochorením a efektívnosť jeho liečby. Prednáška je súčasťou vzdelávacieho projektu Svätopluk, ktorého cieľom je zlepšiť diagnostiku a liečbu acidopeptických ochorení na úrovni špecialistov, všeobecných lekárov i zdravotných sestier.

Uvedená prednáška je podkladovým materiálom pre AD TEST, ktorého vyplnením máte možnosť získať 2 kredity.

Čítaj viac >>

Kryštalický glukózamínsulfát  v  liečbe osteoartrózy
Webináre

Kryštalický glukózamínsulfát v liečbe osteoartrózy

Dátum pridania: 12.06.2020 | Eduprofipharm

Preštudujte si z pohodlia domova audiovizuálnu prednášku Kryštalický glukózamínsulfát v liečbe osteoartrózy, ktorá je súčasťou ďalšieho webinára spoločnosti EDUprofiPHARM. V tejto prednáške sa MUDr. Martin Žabka, PhD. venuje problematike osteoartrózy, jej zdravotných dopadoch a liečbe podľa Novej smernice ESCEO. V rámci liečby poukazuje na kryštalický glukozamín sulfát ako na jediný dostatočne efektívny glukozamín sulfát.

 Uvedená prednáška je podkladovým materiálom pre AD TEST, ktorého vyplnením máte možnosť získať 2 kredity.

Čítaj viac >>

Načítať viac Load more