Info
Program
Termíny
Prihláška
12th ICCD kardiologický a diabetologický kongres

Spoločnosť EDUprofiPHARM Vás srdečne pozýva v spolupráci s International College of Cardiology a v spolupráci s Lekárskou Fakultou UPJŠ v Košiciach na 12. Kardiologický a Diabetologický Kongres s medzinárodnou účasťou, ktorý sa uskutoční 9. a 10. júna v Hoteli DoubleTree by Hilton Košice.

Seminár je zaradený do systému kontinuálneho vzdelávania SLK a SLeK. Účastníci semináru dostanú na záver každého dňa certifikáty s kreditmi pridelenými SLK a SLeK.

Počas programu bude prebiehať v priestoroch foyer aj panelová diskusia na tému: SAFE4LOG - nástroj zabezpečenia dezinfekčnej čistoty (minimalizácia vzniku rizík prenosu SARS-COV-2) v logistike a doprave s cieľom zamedziť dopadom na kardiovaskulárne ochorenia (za podpory Leteckej fakulty, Technickej univerzity v Košiciach)

 

Prinášame Vám možnosť sledovať online prednášky na následujúcich linkoch. (bez predchádzajúcej registrácie na registrácie www.icc2023.sk vám nebudú môcť byť pridelené kredity !) 

 

Piatok, 9. jún 2023

I blok - Od 9:00
Sledovať stream ( https://event.webinarjam.com/go/live/1474/lx8kktmp8b2s4sk )

II blok - Od 13:00
Sledovať stream ( https://event.webinarjam.com/go/live/1475/7vq55um61sqsmsw )

III blok - Od 15:30
Sledovať stream ( https://event.webinarjam.com/go/live/1476/4v0zzugrniksws6 )

 

Sobota, 10. jún 2023

I blok - Od 9:00
Sledovať stream ( https://event.webinarjam.com/go/live/1477/vylxxc7yyfosksg )

II blok - Od 13:00
Sledovať stream ( https://event.webinarjam.com/go/live/1478/n71rru5v9i8s0s1 )

Webstránka pre LIVE STREAMING a REGISTRÁCIU je optimalizovaná pre prehliadače:

CHROME, MOZILLA/FIREFOX, OPERA, SAFARI, MICROSOFT EDGE, ANDRIOD/iOS

Systém nepodporuje prehliadač Internet Explorer !

 

Registácia je možná na webe: www.icc2023.sk

 

Milé kolegyne, milí kolegovia!

Dovoľte, aby som Vás s radosťou pozval na  12. Kardiologický a diabetologický kongres s medzinárodnou účasťou, ktorý organizuje International College of Cardiology v spolupráci s Lekárskou Fakultou UPJŠ v Košiciach a EDUprofiPHARM a ktorý sa uskutoční 9.-10. júna 2023 v Košiciach.

 

 

Po viacerých kongresoch v online priestore, kvôli pandémii COVID-19, nastal čas, aby sa odborná verejnosť stretla na významnom podujatí a vymenila si osobne posledné poznatky vedy, výskumu a ich transferu do klinickej praxe. Kardiovaskulárna mortalita predstavuje 36% všetkých úmrtí v Európskej únii (rakovina 26%), a vzhľadom na starnúcu populáciu sa  KV morbidita a mortalita bude len zvyšovať[1],[2], nehovoriac o nastupujúcej pandémii diabetes mellitus 2. typu. Preto by prevencia a intervencia koronárnej choroby srdca u diabetikov a nediabetikov mala predstavovať hlavný „headline“ kongresu v Košiciach.

Okrem hlavnej témy sa budeme venovať ESC odporúčaniam a ich implementácii do klinickej praxe. Verím, že viacerých z Vás oslovia aj prezentácie ohľadne nových trendov v echokardiografii, resp. využitie zobrazovacích metód a umelej inteligencie v kardiológii.

Milí priatelia, za vedecký a organizačný výbor sa už teraz teším na osobné stretnutie s Vami, pevne verím, že tento medzinárodný kongres bude pre Vás príležitosťou vymeniť si klinické skúsenosti s „opinion lídrami“ v oblasti, medzi kolegami a priateľmi. 

S pozdravom

doc. MUDr. Ján Fedačko, PhD.

 

[1] . Eurostat (2019) Causes and occurrence of deaths in the EU, 16 July 2019: https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/product/-/asset_publisher/VWJkHuaYvLIN/content/DDN-20190716-1

[2] Is Cardiovascular Disease Slowing Improvements in Life Expectancy? OECD AND THE KING’S FUND WORKSHOP PROCEEDINGS (2020) https://www.oecd.org/fr/publications/is-cardiovascular-disease-slowing-improvements-in-life-expectancy-47a04a11-en.htm

Pozvánku na toto podujatie nájdete tu: Pozvánka.
Tešíme sa na Vašu účasť!
seminar_img
Deň 1
08:00 - 08:45
Registrácia účastníkov
08:45 - 09:00
Oficiálne otvorenie – 12. ICCD 2023
09:00 - 10:00
SYMPÓZIUM 1 – Predsedajúci PELLA Daniel, SINGH, Ram B.
Pre Heart Failure in Patient with/without DM2: Criteria and Diagnosis
SINGH, Ram B.

Heart Failure Due to Myocardial Infarction
DHALLA, Naranjan

Metabolic Cardiomyopathy And Metabolic Syndrome
PALMIERO, Pasquale
10:00 - 11:00
SYMPÓZIUM 2 – Predsedajúci ELKILANY, Galal, HRISTOVA, Krassimira
An Atypical ACS
CAMPANIELLO, Maurizio

Diabetes-Induced Cardiomyopathy and SCD
SINGH, Jaipal

Pregnancy in ACHD
HRISTOVA, Krassimira
11:00 - 12:00
SYMPÓZIUM 3 – Predsedajúci PARATO, Maurizio, ÖZ, Tuğba Kemaloğlu (ONLINE)
Different Mechanisms of Mitral Rigurgitation in HCM
PARATO, Maurizio

Cardiovascular and Therapeutic Ultrasound
ELKILANY, Galal

Challenges in Diagnosis of Aortic. Stenosis
KOSTOVSKA SRBINOVSKA, Elizabeta
12:00 - 13:00
Obed
13:00 - 14:00
SYMPÓZIUM 4 – Predsedajúci ARBE, Samuel
Náklady na kardiovaskulárne ochorenia na Slovensku a predikcia
na ďalšie roky: budeme mať na to bez adekvátnej preventívnej stratégie?

BABEĽA, Róbert
PAULIS, Ľudovít
BRÁZ, Dušan

(Prednáška podporená spoločnosťou ITAPA)
14:00 - 15:00
SYMPÓZIUM 5 – SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA ATEROSKLERÓZY
Cholesterol, Diabetes mellitus a KV ochorenia
VOHNOUT, Branislav

Ako sa nám darí dosahovať cieľové hladiny LDL-cholesterolu na Slovensku
TÓTH, Štefan

Evolocumab a jeho doterajšie miesto v KV prevencii
PELLA, Dominik
(Prednáška podporená spoločnosťou Amgen Slovakia s. r. o.)
15:00 - 15:30
Prestávka
15:30 - 16:30
SYMPÓZIUM 6 – SLOVENSKÁ HEPATOLOGICKÁ SPOLOČNOSŤ Predsedajúci JARČUŠKA, Peter
Metabolický syndróm z pohľadu hepatológa: Od NAFLD ku MAFLD
Definícia NAFLD, NASH, MAFLD. Klinický priebeh
JANÍČKO, Martin

Farmakoterapia MAFLD – aké sú naše možnosti?
DRAŽILOVÁ, Sylvia

Čo by mali naši kolegovia vedieť o projekte SIRIUS?
SKLADANÝ, Ľubomír
16:30 - 18:00
SYMPÓZIUM 7 – Predsedajúci FEDAČKO Ján, VOHNOUT Branislav
Budúcnosť hypolipidemickej liečby je tu
Lp(a) – (staro)nový nezávislý kardiovaskulárny rizikový faktor
TÓTH, Štefan

Prvé skúsenosti s inklisiranom v ambulancii súkromného kardiológa
FRAJTOVÁ, Ľuboslava

Inovatívna hypolipidemická liečba u pacientov s DM II. typu
BOBELOVÁ, Oľga

(Sympózium podporené spoločnosťou Novartis Slovakia)
Deň 2
09:00 - 10:00
SYMPÓZIUM 1 – Predsedajúci DHALLA Naranjan, SIEGELOVÁ Jarmila
BP variability and heart rate variability as new risk factors of CVDs among
apparently healthy elderly cohort
SIEGELOVÁ, Jarmila

Acute hemodynamic effects of non-invasive ventilation in patients with
obesity hypoventilation syndrome
POBEHA, Pavol

Etiology and Management of Dyslipidemia in Oncologic Patients
KOZÁROVÁ, Miriam
10:00 - 11:00
SYMPÓZIUM 2 – Predsedajúci CARAGLIA Michele, MOKRY Michal
mRNA in STEMI/NSTEMI
MOKRY, Michal

MicroRNA as diagnostic and therapeutic tools in diseases
CARAGLIA, Michele (ONLINE)

Functionalized nanofibers for controlled drug delivery and Ultrasensitive Biosensors
AMLER, Evžen (ONLINE)
11:00 - 12:00
SYMPÓZIUM 3 – Predsedajúci SOZZI Fabiola, FEDAČKO Ján
The latest ECHO modalities in the diagnosis of CAD
VACHALCOVÁ, Marianna

Diastolic LV Function Assessment in HFpEF
SOZZI, Fabiola

Artificial Intelligence in Cardiology: A big challenge or big potential?
MUMM, Bernhard (ONLINE)
12:00 - 13:00
Obed
13:00 - 14:00
SYMPÓZIUM 4 – Predsedajúci KARAFOTIAS Iosaf, PELLA Dominik
Vit D and Risk of CAD Determined by CT
PELLA, Dominik

Lipid Metabolism in Primary Immunodeficiency
KARAFOTIAS, Iosaf

Blood Glucose Variability and Risk of Vascular Disease
VERMA, Narsingh (ONLINE)
14:00 - 15:00
SYMPÓZIUM 5 – Predsedajúci SINGH Jaipal, SINGH, Ram B.
Latest Insights of CV Risk Reduction With SGLT2i
ELMARAGHY, Osama

SGLT-2 Inhibitors in CVDs
CHAKRAVORTY, Siabal (ONLINE)

Ultrasound for assessment of pulmonary congestion in Heart Failure
FAUSTINO, Diogo
15:00 - 16:00
SYMPÓZIUM 6 – Predsedajúci FATIMA, Ghizal
Role of CoQ10 in CVDs (ONLINE)
MEENAKSHI, Jain

Cardiovascular Complications of LONG COVID-19 (ONLINE)
AGRAWAL, Devendra K.

Implications to Cardiovascular Health
FATIMA, Ghizal

Pre tento seminár nie je v budúcnosti vypísaný zatiaľ žiadny termín

seminar_img
Info
12th ICCD kardiologický a diabetologický kongres

Spoločnosť EDUprofiPHARM Vás srdečne pozýva v spolupráci s International College of Cardiology a v spolupráci s Lekárskou Fakultou UPJŠ v Košiciach na 12. Kardiologický a Diabetologický Kongres s medzinárodnou účasťou, ktorý sa uskutoční 9. a 10. júna v Hoteli DoubleTree by Hilton Košice.

Seminár je zaradený do systému kontinuálneho vzdelávania SLK a SLeK. Účastníci semináru dostanú na záver každého dňa certifikáty s kreditmi pridelenými SLK a SLeK.

Počas programu bude prebiehať v priestoroch foyer aj panelová diskusia na tému: SAFE4LOG - nástroj zabezpečenia dezinfekčnej čistoty (minimalizácia vzniku rizík prenosu SARS-COV-2) v logistike a doprave s cieľom zamedziť dopadom na kardiovaskulárne ochorenia (za podpory Leteckej fakulty, Technickej univerzity v Košiciach)

 

Prinášame Vám možnosť sledovať online prednášky na následujúcich linkoch. (bez predchádzajúcej registrácie na registrácie www.icc2023.sk vám nebudú môcť byť pridelené kredity !) 

 

Piatok, 9. jún 2023

I blok - Od 9:00
Sledovať stream ( https://event.webinarjam.com/go/live/1474/lx8kktmp8b2s4sk )

II blok - Od 13:00
Sledovať stream ( https://event.webinarjam.com/go/live/1475/7vq55um61sqsmsw )

III blok - Od 15:30
Sledovať stream ( https://event.webinarjam.com/go/live/1476/4v0zzugrniksws6 )

 

Sobota, 10. jún 2023

I blok - Od 9:00
Sledovať stream ( https://event.webinarjam.com/go/live/1477/vylxxc7yyfosksg )

II blok - Od 13:00
Sledovať stream ( https://event.webinarjam.com/go/live/1478/n71rru5v9i8s0s1 )

Webstránka pre LIVE STREAMING a REGISTRÁCIU je optimalizovaná pre prehliadače:

CHROME, MOZILLA/FIREFOX, OPERA, SAFARI, MICROSOFT EDGE, ANDRIOD/iOS

Systém nepodporuje prehliadač Internet Explorer !

 

Registácia je možná na webe: www.icc2023.sk

 

Milé kolegyne, milí kolegovia!

Dovoľte, aby som Vás s radosťou pozval na  12. Kardiologický a diabetologický kongres s medzinárodnou účasťou, ktorý organizuje International College of Cardiology v spolupráci s Lekárskou Fakultou UPJŠ v Košiciach a EDUprofiPHARM a ktorý sa uskutoční 9.-10. júna 2023 v Košiciach.

 

 

Po viacerých kongresoch v online priestore, kvôli pandémii COVID-19, nastal čas, aby sa odborná verejnosť stretla na významnom podujatí a vymenila si osobne posledné poznatky vedy, výskumu a ich transferu do klinickej praxe. Kardiovaskulárna mortalita predstavuje 36% všetkých úmrtí v Európskej únii (rakovina 26%), a vzhľadom na starnúcu populáciu sa  KV morbidita a mortalita bude len zvyšovať[1],[2], nehovoriac o nastupujúcej pandémii diabetes mellitus 2. typu. Preto by prevencia a intervencia koronárnej choroby srdca u diabetikov a nediabetikov mala predstavovať hlavný „headline“ kongresu v Košiciach.

Okrem hlavnej témy sa budeme venovať ESC odporúčaniam a ich implementácii do klinickej praxe. Verím, že viacerých z Vás oslovia aj prezentácie ohľadne nových trendov v echokardiografii, resp. využitie zobrazovacích metód a umelej inteligencie v kardiológii.

Milí priatelia, za vedecký a organizačný výbor sa už teraz teším na osobné stretnutie s Vami, pevne verím, že tento medzinárodný kongres bude pre Vás príležitosťou vymeniť si klinické skúsenosti s „opinion lídrami“ v oblasti, medzi kolegami a priateľmi. 

S pozdravom

doc. MUDr. Ján Fedačko, PhD.

 

[1] . Eurostat (2019) Causes and occurrence of deaths in the EU, 16 July 2019: https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/product/-/asset_publisher/VWJkHuaYvLIN/content/DDN-20190716-1

[2] Is Cardiovascular Disease Slowing Improvements in Life Expectancy? OECD AND THE KING’S FUND WORKSHOP PROCEEDINGS (2020) https://www.oecd.org/fr/publications/is-cardiovascular-disease-slowing-improvements-in-life-expectancy-47a04a11-en.htm

Pozvánku na toto podujatie nájdete tu: Pozvánka.
Tešíme sa na Vašu účasť!
Program
Deň 1
08:00 - 08:45
Registrácia účastníkov
08:45 - 09:00
Oficiálne otvorenie – 12. ICCD 2023
09:00 - 10:00
SYMPÓZIUM 1 – Predsedajúci PELLA Daniel, SINGH, Ram B.
Pre Heart Failure in Patient with/without DM2: Criteria and Diagnosis
SINGH, Ram B.

Heart Failure Due to Myocardial Infarction
DHALLA, Naranjan

Metabolic Cardiomyopathy And Metabolic Syndrome
PALMIERO, Pasquale
10:00 - 11:00
SYMPÓZIUM 2 – Predsedajúci ELKILANY, Galal, HRISTOVA, Krassimira
An Atypical ACS
CAMPANIELLO, Maurizio

Diabetes-Induced Cardiomyopathy and SCD
SINGH, Jaipal

Pregnancy in ACHD
HRISTOVA, Krassimira
11:00 - 12:00
SYMPÓZIUM 3 – Predsedajúci PARATO, Maurizio, ÖZ, Tuğba Kemaloğlu (ONLINE)
Different Mechanisms of Mitral Rigurgitation in HCM
PARATO, Maurizio

Cardiovascular and Therapeutic Ultrasound
ELKILANY, Galal

Challenges in Diagnosis of Aortic. Stenosis
KOSTOVSKA SRBINOVSKA, Elizabeta
12:00 - 13:00
Obed
13:00 - 14:00
SYMPÓZIUM 4 – Predsedajúci ARBE, Samuel
Náklady na kardiovaskulárne ochorenia na Slovensku a predikcia
na ďalšie roky: budeme mať na to bez adekvátnej preventívnej stratégie?

BABEĽA, Róbert
PAULIS, Ľudovít
BRÁZ, Dušan

(Prednáška podporená spoločnosťou ITAPA)
14:00 - 15:00
SYMPÓZIUM 5 – SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA ATEROSKLERÓZY
Cholesterol, Diabetes mellitus a KV ochorenia
VOHNOUT, Branislav

Ako sa nám darí dosahovať cieľové hladiny LDL-cholesterolu na Slovensku
TÓTH, Štefan

Evolocumab a jeho doterajšie miesto v KV prevencii
PELLA, Dominik
(Prednáška podporená spoločnosťou Amgen Slovakia s. r. o.)
15:00 - 15:30
Prestávka
15:30 - 16:30
SYMPÓZIUM 6 – SLOVENSKÁ HEPATOLOGICKÁ SPOLOČNOSŤ Predsedajúci JARČUŠKA, Peter
Metabolický syndróm z pohľadu hepatológa: Od NAFLD ku MAFLD
Definícia NAFLD, NASH, MAFLD. Klinický priebeh
JANÍČKO, Martin

Farmakoterapia MAFLD – aké sú naše možnosti?
DRAŽILOVÁ, Sylvia

Čo by mali naši kolegovia vedieť o projekte SIRIUS?
SKLADANÝ, Ľubomír
16:30 - 18:00
SYMPÓZIUM 7 – Predsedajúci FEDAČKO Ján, VOHNOUT Branislav
Budúcnosť hypolipidemickej liečby je tu
Lp(a) – (staro)nový nezávislý kardiovaskulárny rizikový faktor
TÓTH, Štefan

Prvé skúsenosti s inklisiranom v ambulancii súkromného kardiológa
FRAJTOVÁ, Ľuboslava

Inovatívna hypolipidemická liečba u pacientov s DM II. typu
BOBELOVÁ, Oľga

(Sympózium podporené spoločnosťou Novartis Slovakia)
Deň 2
09:00 - 10:00
SYMPÓZIUM 1 – Predsedajúci DHALLA Naranjan, SIEGELOVÁ Jarmila
BP variability and heart rate variability as new risk factors of CVDs among
apparently healthy elderly cohort
SIEGELOVÁ, Jarmila

Acute hemodynamic effects of non-invasive ventilation in patients with
obesity hypoventilation syndrome
POBEHA, Pavol

Etiology and Management of Dyslipidemia in Oncologic Patients
KOZÁROVÁ, Miriam
10:00 - 11:00
SYMPÓZIUM 2 – Predsedajúci CARAGLIA Michele, MOKRY Michal
mRNA in STEMI/NSTEMI
MOKRY, Michal

MicroRNA as diagnostic and therapeutic tools in diseases
CARAGLIA, Michele (ONLINE)

Functionalized nanofibers for controlled drug delivery and Ultrasensitive Biosensors
AMLER, Evžen (ONLINE)
11:00 - 12:00
SYMPÓZIUM 3 – Predsedajúci SOZZI Fabiola, FEDAČKO Ján
The latest ECHO modalities in the diagnosis of CAD
VACHALCOVÁ, Marianna

Diastolic LV Function Assessment in HFpEF
SOZZI, Fabiola

Artificial Intelligence in Cardiology: A big challenge or big potential?
MUMM, Bernhard (ONLINE)
12:00 - 13:00
Obed
13:00 - 14:00
SYMPÓZIUM 4 – Predsedajúci KARAFOTIAS Iosaf, PELLA Dominik
Vit D and Risk of CAD Determined by CT
PELLA, Dominik

Lipid Metabolism in Primary Immunodeficiency
KARAFOTIAS, Iosaf

Blood Glucose Variability and Risk of Vascular Disease
VERMA, Narsingh (ONLINE)
14:00 - 15:00
SYMPÓZIUM 5 – Predsedajúci SINGH Jaipal, SINGH, Ram B.
Latest Insights of CV Risk Reduction With SGLT2i
ELMARAGHY, Osama

SGLT-2 Inhibitors in CVDs
CHAKRAVORTY, Siabal (ONLINE)

Ultrasound for assessment of pulmonary congestion in Heart Failure
FAUSTINO, Diogo
15:00 - 16:00
SYMPÓZIUM 6 – Predsedajúci FATIMA, Ghizal
Role of CoQ10 in CVDs (ONLINE)
MEENAKSHI, Jain

Cardiovascular Complications of LONG COVID-19 (ONLINE)
AGRAWAL, Devendra K.

Implications to Cardiovascular Health
FATIMA, Ghizal
Termíny
12th ICCD kardiologický a diabetologický kongres

Pre tento seminár nie je v budúcnosti vypísaný zatiaľ žiadny termín

Prihláška
Kapacita semináru bola naplnená. Na dané podujatie sa už nie je možné prihlásiť.

Ďalšie informácie

Určené pre:
lekárov
Odborný garant:

Partneri

partner_logo
partner_logo
partner_logo
partner_logo
partner_logo
partner_logo
partner_logo
partner_logo
partner_logo
partner_logo