Info
Program
Termíny
Prihláška
Jarný diabetologický seminár 2021 - Od klinických štúdií do reálnej praxe

11. – 12. jún 2021

V spolupráci so spoločnosťou Sanofi Vás srdečne pozývame na Jarný diabetologický seminár 2021, ktorý sa uskutoční 11. a 12. júna 2021 na Donovaloch pod záštitou doc. MUDr. Zbyneka Schronera, PhD.

V rámci programu Vás budú sprevádzať významní odborníci, s ktorými si zrekapitulujete už storočnicu základného piliera diabetu – inzulínu. Hodnotiť sa bude aj fixná kombinácia inzulínu a GLP-1 agonistu, dozviete sa o skrytej hrozbe hypercholesterolémií a pozriete sa aj na začarované kruhy v liečbe diabetu 2.typu, ako aj na vplyv moderných technológií pri voľbe bazálneho inzulínu. Na záver sa budeme venovať aj sociálno-právnym aspektom zdravotnej starostlivosti.

Prihlásiť sa na seminár je možné tu: 

www.jarnydiaseminar.sk

 

Pozvánku na toto podujatie nájdete tu: Pozvánka.
Tešíme sa na Vašu účasť!
seminar_img
Deň 1
15:30 - 16:00
Registrácia účastníkov
16:00 - 16:00
Úvod a otvorenie podujatia
Doc. MUDr. Zbynek Schroner, PhD.
16:00 - 17:15
1. Inzulín – základný pilier v liečbe diabetu už 100 rokov
Predsedajúci: prof. MUDr. Marián Mokáň, DrSc., FRCP Edin.

- Prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc. – Inzulín – už 100 rokov základný pilier v liečbe diabetu (16:00 – 16:30)
- MUDr. Barbora Zoboková – Kazuistika z reálnej praxe (16:30 – 16:40)
- MUDr. Margaréta Smatanová – Kazuistika z reálnej praxe (16:40 – 16:50)
- MUDr. Jana Horváth-Berčíková – Kazuistika z reálnej praxe (16:50 – 17:00)
- Prof. MUDr. Marián Mokáň, DrSc., FRCP Edin., prednášajúci a účastníci sympózia – panelová diskusia (17:00 – 17:15)
17:15 - 17:45
Prestávka
17:45 - 19:00
2. Fixná kombinácia inzulínu a GLP-1 agonistu – krása jednoduchosti a výhoda účinnosti
Predsedajúci: doc. MUDr. Emil Martinka, PhD.

- Doc. MUDr. Emil Martinka, PhD. – Fixná kombinácia inzulínu a GLP-1 agonistu – krása jednoduchosti a výhoda účinnosti (17:45 – 18:10)
- Mgr. MUDr. Andrea Mokošová, MBA, MHA. – Kazuistika z reálnej praxe (18:10 – 18:20)
- MUDr. Jana Džuponová – Kazuistika z reálnej praxe (18:20 – 18:30)
- MUDr. Silvia Dókušová, PhD. – Kazuistika z reálnej praxe (18:30 – 18:40)
- Doc. MUDr. Emil Martinka, PhD., prednášajúci a účastníci sympózia – panelová diskusia (18:40 – 19:00)
Deň 2
09:00 - 09:00
Úvod a otvorenie podujatia
Doc. MUDr. Zbynek Schroner, PhD.
09:00 - 10:00
1. Familiárna hypercholesterolémia – dedičstvo skrytej hrozby
Predsedajúci: doc. MUDr. Katarína Rašlová, CSc.

- Doc. MUDr. Katarína Rašlová, CSc. – Familiárna hypercholesterolémia - dedičstvo skrytej hrozby (9:00 – 9:20)
- MUDr. Ingrid Bugáňová – Kazuistika z reálnej praxe (9:20 – 9:30)
- MUDr. Anastázia Šucová – Kazuistika z reálnej praxe (9:30 – 9:40)
- MUDr. Peter Novodvorský, PhD., MRCP – Kazuistika z reálnej praxe (9:40 – 9:50)
- Doc. MUDr. Katarína Rašlová, CSc., prednášajúci a účastníci sympózia – diskusia (9:50 – 10:00)
10:00 - 11:10
2. Začarované kruhy v liečbe diabetu 2. typu
Predsedajúci: doc. MUDr. Zbynek Schroner, PhD.

- Doc. MUDr. Zbynek Schroner, PhD. - Chronické ochorenie obličiek pacientov s diabetom (10:00 – 10:15)
- Doc. MUDr. Ingrid Dravecká, PhD. – Špecifiká liečby diabetikov vo vyššom veku (10:15 – 10:30)
- MUDr. Lívia Tomášová – Kazuistika z reálnej praxe (10:30 – 10:40)
- MUDr. Klára Jakubíková – Kazuistika z reálnej praxe (10:40 – 10:50)
- MUDr. Miriam Avramovová – Kazuistika z reálnej praxe (10:50 – 11:00)
- Doc. MUDr. Zbynek Schroner, PhD., prednášajúci a účastníci sympózia – diskusia (11:00 – 11:10)
11:10 - 11:30
Prestávka
11:30 - 12:30
3. Ovplyvnia moderné technológie voľbu bazálneho inzulínu?
Predsedajúci: doc. MUDr. Viera Doničová, PhD.

- Doc. MUDr. Viera Doničová, PhD., MBA – Ovplyvnia moderné technológie voľbu bazálneho inzulínu? (11.30 – 11:50)
- MUDr. Martina Merčiaková, MBA – Kazuistika z reálnej praxe (11:50 – 12:00)
- MUDr. Eva Žákovičová – Kazuistika z reálnej praxe (12:00 – 12:10)
- MUDr. Miroslav Paľko – Kazuistika z reálnej praxe (12:10 – 12:20)
- Doc. MUDr. Viera Doničová, PhD., prednášajúci a účastníci sympózia – diskusia (12:20 – 12:30)

12:30 - 12:30
Záverečné slovo a ukončenie podujatia
Doc. MUDr. Zbynek Schroner, PhD.

Pre tento seminár nie je v budúcnosti vypísaný zatiaľ žiadny termín

seminar_img
Info
Jarný diabetologický seminár 2021 - Od klinických štúdií do reálnej praxe

11. – 12. jún 2021

V spolupráci so spoločnosťou Sanofi Vás srdečne pozývame na Jarný diabetologický seminár 2021, ktorý sa uskutoční 11. a 12. júna 2021 na Donovaloch pod záštitou doc. MUDr. Zbyneka Schronera, PhD.

V rámci programu Vás budú sprevádzať významní odborníci, s ktorými si zrekapitulujete už storočnicu základného piliera diabetu – inzulínu. Hodnotiť sa bude aj fixná kombinácia inzulínu a GLP-1 agonistu, dozviete sa o skrytej hrozbe hypercholesterolémií a pozriete sa aj na začarované kruhy v liečbe diabetu 2.typu, ako aj na vplyv moderných technológií pri voľbe bazálneho inzulínu. Na záver sa budeme venovať aj sociálno-právnym aspektom zdravotnej starostlivosti.

Prihlásiť sa na seminár je možné tu: 

www.jarnydiaseminar.sk

 

Pozvánku na toto podujatie nájdete tu: Pozvánka.
Tešíme sa na Vašu účasť!
Program
Deň 1
15:30 - 16:00
Registrácia účastníkov
16:00 - 16:00
Úvod a otvorenie podujatia
Doc. MUDr. Zbynek Schroner, PhD.
16:00 - 17:15
1. Inzulín – základný pilier v liečbe diabetu už 100 rokov
Predsedajúci: prof. MUDr. Marián Mokáň, DrSc., FRCP Edin.

- Prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc. – Inzulín – už 100 rokov základný pilier v liečbe diabetu (16:00 – 16:30)
- MUDr. Barbora Zoboková – Kazuistika z reálnej praxe (16:30 – 16:40)
- MUDr. Margaréta Smatanová – Kazuistika z reálnej praxe (16:40 – 16:50)
- MUDr. Jana Horváth-Berčíková – Kazuistika z reálnej praxe (16:50 – 17:00)
- Prof. MUDr. Marián Mokáň, DrSc., FRCP Edin., prednášajúci a účastníci sympózia – panelová diskusia (17:00 – 17:15)
17:15 - 17:45
Prestávka
17:45 - 19:00
2. Fixná kombinácia inzulínu a GLP-1 agonistu – krása jednoduchosti a výhoda účinnosti
Predsedajúci: doc. MUDr. Emil Martinka, PhD.

- Doc. MUDr. Emil Martinka, PhD. – Fixná kombinácia inzulínu a GLP-1 agonistu – krása jednoduchosti a výhoda účinnosti (17:45 – 18:10)
- Mgr. MUDr. Andrea Mokošová, MBA, MHA. – Kazuistika z reálnej praxe (18:10 – 18:20)
- MUDr. Jana Džuponová – Kazuistika z reálnej praxe (18:20 – 18:30)
- MUDr. Silvia Dókušová, PhD. – Kazuistika z reálnej praxe (18:30 – 18:40)
- Doc. MUDr. Emil Martinka, PhD., prednášajúci a účastníci sympózia – panelová diskusia (18:40 – 19:00)
Deň 2
09:00 - 09:00
Úvod a otvorenie podujatia
Doc. MUDr. Zbynek Schroner, PhD.
09:00 - 10:00
1. Familiárna hypercholesterolémia – dedičstvo skrytej hrozby
Predsedajúci: doc. MUDr. Katarína Rašlová, CSc.

- Doc. MUDr. Katarína Rašlová, CSc. – Familiárna hypercholesterolémia - dedičstvo skrytej hrozby (9:00 – 9:20)
- MUDr. Ingrid Bugáňová – Kazuistika z reálnej praxe (9:20 – 9:30)
- MUDr. Anastázia Šucová – Kazuistika z reálnej praxe (9:30 – 9:40)
- MUDr. Peter Novodvorský, PhD., MRCP – Kazuistika z reálnej praxe (9:40 – 9:50)
- Doc. MUDr. Katarína Rašlová, CSc., prednášajúci a účastníci sympózia – diskusia (9:50 – 10:00)
10:00 - 11:10
2. Začarované kruhy v liečbe diabetu 2. typu
Predsedajúci: doc. MUDr. Zbynek Schroner, PhD.

- Doc. MUDr. Zbynek Schroner, PhD. - Chronické ochorenie obličiek pacientov s diabetom (10:00 – 10:15)
- Doc. MUDr. Ingrid Dravecká, PhD. – Špecifiká liečby diabetikov vo vyššom veku (10:15 – 10:30)
- MUDr. Lívia Tomášová – Kazuistika z reálnej praxe (10:30 – 10:40)
- MUDr. Klára Jakubíková – Kazuistika z reálnej praxe (10:40 – 10:50)
- MUDr. Miriam Avramovová – Kazuistika z reálnej praxe (10:50 – 11:00)
- Doc. MUDr. Zbynek Schroner, PhD., prednášajúci a účastníci sympózia – diskusia (11:00 – 11:10)
11:10 - 11:30
Prestávka
11:30 - 12:30
3. Ovplyvnia moderné technológie voľbu bazálneho inzulínu?
Predsedajúci: doc. MUDr. Viera Doničová, PhD.

- Doc. MUDr. Viera Doničová, PhD., MBA – Ovplyvnia moderné technológie voľbu bazálneho inzulínu? (11.30 – 11:50)
- MUDr. Martina Merčiaková, MBA – Kazuistika z reálnej praxe (11:50 – 12:00)
- MUDr. Eva Žákovičová – Kazuistika z reálnej praxe (12:00 – 12:10)
- MUDr. Miroslav Paľko – Kazuistika z reálnej praxe (12:10 – 12:20)
- Doc. MUDr. Viera Doničová, PhD., prednášajúci a účastníci sympózia – diskusia (12:20 – 12:30)

12:30 - 12:30
Záverečné slovo a ukončenie podujatia
Doc. MUDr. Zbynek Schroner, PhD.
Termíny
Jarný diabetologický seminár 2021 - Od klinických štúdií do reálnej praxe

Pre tento seminár nie je v budúcnosti vypísaný zatiaľ žiadny termín

Prihláška
Na seminár sa ešte nie je možné prihlásiť.

Ďalšie informácie

Určené pre:
lekárov
Odborný garant:
doc. MUDr. Zbynek Schroner, PhD.

Partner

partner_logo