Info
Program
Termíny
Prihláška
Medziodborové dialógy v liečbe hypotyreózy a neplodnosti

Akcia sa presúva do II. polovice roka 2021. O náhradnom termíne Vás budeme včas informovať

 

Spoločnosť EDUprofiPHARM v spolupráci so spoločnosťou IBSA Vás srdečne pozýva na odborný seminár pod názvom Medziodborové dialógy v liečbe hypotyreózy a neplodnosti, ktorý sa uskutoční 15. mája na Táloch pod záštitou doc. MUDr. Jána Podobu, CSc. Odborným programom Vás budú sprevádzať významní odborníci v danej oblasti a predstavia Vám témy a nové poznatky  v rámci ochorenia štítnej žľazy a gravidity,  dozviete sa, aké sú štatistiky v rámci mužskej a ženskej neplodnosti na Slovensku, ako aj  o využití selénu pri autoimunitnej tyreopatii.

 

Prihlásiť sa na seminár je možné len telefonicky alebo e-mailom kvôli obmedzeným kapacitám

Pozvánku na toto podujatie nájdete tu: Pozvánka.
Tešíme sa na Vašu účasť!
seminar_img
08:30 - 09:00
Registrácia
09:00 - 09:45
Štítna žľaza a gravidita – nové poznatky
doc. MUDr. Ján Podoba, CSc.
09:45 - 10:05
Aktuálne otázky reprodukčnej medicíny na Slovensku
MUDr. Martin Petrenko, CSc., MBA
10:05 - 10:35
Mužská a ženská neplodnosť – štatistika v SR
MUDr. Peter Krajkovič
10:35 - 11:05
Mužská neplodnosť z pohľadu andrológa a zdravie muža
MUDr. Igor Bartl
11:05 - 11:15
Diskusia
11:15 - 11:30
Coffee break
11:30 - 12:05
Hypogonadizmus u mužov
MUDr. Jana Kollerová, PhD.
12:05 - 12:35
Syndróm polycystických ovárií
MUDr. Peter Krajkovič
12:35 - 13:00
Predimplantačné genetické testovanie z pohľadu embryológa
Mgr. Inez Romerová Ortizová
13:00 - 13:15
Diskusia
13:15 - 14:15
Obedová prestávka
14:15 - 14:55
Podpora luteálnej fázy prirodzeným progesterónom
doc. MUDr. Silvia Toporcerová, PhD., MBA
14:55 - 15:25
Selén a autoimunitné tyreopatie
doc. MUDr. Ján Podoba, CSc.
15:25 - 16:00
Novšie poznatky o liekových formách levotyroxínu – vzťah schopnosti, slabosti a dostupnosti – teória
MUDr. Mikuláš Pura, PhD.
16:00 - 16:30
Novšie poznatky o liekových formách levotyroxínu – vzťah schopnosti, slabosti a dostupnosti – prax
MUDr. Mikuláš Pura, PhD.
16:30 - 17:00
Diskusia a záverečné postrehy pri káve

Pre tento seminár nie je v budúcnosti vypísaný zatiaľ žiadny termín

seminar_img
Info
Medziodborové dialógy v liečbe hypotyreózy a neplodnosti

Akcia sa presúva do II. polovice roka 2021. O náhradnom termíne Vás budeme včas informovať

 

Spoločnosť EDUprofiPHARM v spolupráci so spoločnosťou IBSA Vás srdečne pozýva na odborný seminár pod názvom Medziodborové dialógy v liečbe hypotyreózy a neplodnosti, ktorý sa uskutoční 15. mája na Táloch pod záštitou doc. MUDr. Jána Podobu, CSc. Odborným programom Vás budú sprevádzať významní odborníci v danej oblasti a predstavia Vám témy a nové poznatky  v rámci ochorenia štítnej žľazy a gravidity,  dozviete sa, aké sú štatistiky v rámci mužskej a ženskej neplodnosti na Slovensku, ako aj  o využití selénu pri autoimunitnej tyreopatii.

 

Prihlásiť sa na seminár je možné len telefonicky alebo e-mailom kvôli obmedzeným kapacitám

Pozvánku na toto podujatie nájdete tu: Pozvánka.
Tešíme sa na Vašu účasť!
Program
08:30 - 09:00
Registrácia
09:00 - 09:45
Štítna žľaza a gravidita – nové poznatky
doc. MUDr. Ján Podoba, CSc.
09:45 - 10:05
Aktuálne otázky reprodukčnej medicíny na Slovensku
MUDr. Martin Petrenko, CSc., MBA
10:05 - 10:35
Mužská a ženská neplodnosť – štatistika v SR
MUDr. Peter Krajkovič
10:35 - 11:05
Mužská neplodnosť z pohľadu andrológa a zdravie muža
MUDr. Igor Bartl
11:05 - 11:15
Diskusia
11:15 - 11:30
Coffee break
11:30 - 12:05
Hypogonadizmus u mužov
MUDr. Jana Kollerová, PhD.
12:05 - 12:35
Syndróm polycystických ovárií
MUDr. Peter Krajkovič
12:35 - 13:00
Predimplantačné genetické testovanie z pohľadu embryológa
Mgr. Inez Romerová Ortizová
13:00 - 13:15
Diskusia
13:15 - 14:15
Obedová prestávka
14:15 - 14:55
Podpora luteálnej fázy prirodzeným progesterónom
doc. MUDr. Silvia Toporcerová, PhD., MBA
14:55 - 15:25
Selén a autoimunitné tyreopatie
doc. MUDr. Ján Podoba, CSc.
15:25 - 16:00
Novšie poznatky o liekových formách levotyroxínu – vzťah schopnosti, slabosti a dostupnosti – teória
MUDr. Mikuláš Pura, PhD.
16:00 - 16:30
Novšie poznatky o liekových formách levotyroxínu – vzťah schopnosti, slabosti a dostupnosti – prax
MUDr. Mikuláš Pura, PhD.
16:30 - 17:00
Diskusia a záverečné postrehy pri káve
Termíny
Medziodborové dialógy v liečbe hypotyreózy a neplodnosti

Pre tento seminár nie je v budúcnosti vypísaný zatiaľ žiadny termín

Prihláška
Na seminár sa ešte nie je možné prihlásiť.

Ďalšie informácie

Určené pre:
lekárov
Odborný garant:
Doc. MUDr. Ján Podoba, CSc.

Partner

partner_logo