Info
Program
Záznam
WEBINÁR - XXVIII. SLOVENSKÉ DIALÓGY O BOLESTI (2.deň)

WEBINÁR - XXVIII. SLOVENSKÉ DIALÓGY O BOLESTI (2.deň) - 2.6.2021

 

Milé kolegyne, milí kolegovia,

Dovoľte, aby som Vás s radosťou pozval na XXVIII. Slovenské dialógy o bolesti. Pôvodný zámer – realizovať ich na Zemplínskej Šírave, žiaľ, ako všetci vieme, pre nepriaznivú epidemickú situáciu, nevyšiel. Stáli sme tak pred vážnym rozhodovaním – či a ako tohtoročný kongres pre priaznivcov algeziológie, pripraviť. Som nesmierne rád – že sa nám podarilo nájsť východisko – a Dialógy tohto roku prídu ku Vám – do vašich pracovní, ambulanciíí či príbytkov. Témy tohtoročného odborného podujatia sú rôznorodé - - sú to jednak témy Globálnych rokov bolesti 2020 a 2021 – Prevencia bolesti a Bolesti chrbta. Čakajú nás aj prezentácie na témy – Nádorová a nenádorová chronická bolesť, Intervenčná algeziológia či Paliatívna medicína. Jednotlivé prezentácie a témy sa prelínajú viacerými oblasťami medicíny – a tak určite radi privítame nielen algeziológov. Milí priatelia, Organizačný a Vedecký výbor sa už teraz teší na Vašu účasť a ponúka vám kvalitné odborné podujatie.

Takže  - tešíme sa na Vás – v dňoch 1 – 3 . júna, virtuálne.

 

 

Podujatie akreditované len pre členov SLK a členov SK SaPA.

 

Registrácia je bezplatná. Na získanie kreditov je nutná registrácia vopred na www.eduprofipharm.sk alebo priamo na stránke www.dialogyobolesti.sk. Webináre budú zaradené do kontinuálneho vzdelávania a budú im pridelené 3 kredity CME za každý deň webináru.

Pozvánku na toto podujatie nájdete tu: Pozvánka.
Tešíme sa na Vašu účasť!
seminar_img
16:00 - 16:45
1. blok prednášok: Terapia chronickej bolesti
Moderuje: Jakubíková H.

1. Liečba neuropatickej bolesti pri vertebrogénnych ochoreniach. Minár M.,
II. neurologická klinika LFUK a UNB, Bratislava (15 minút)
(podporené edukačným grantom spol. KRKA)

2. Nové možnosti v profylaxii migrény. Jakubíková H., SANERA, s. r. o.,
Neurologická a algeziologická ambulancia, Prešov (10 minút)

3. Bolesť pri chronickej orchialgii. Ščesná M., Algeziologická ambulancia KAIM,
Univerzitná Nemocnica svätého Michala, a. s., Bratislava (10 minút)

4. Nefarmakologická liečba neuralgie trigeminu – kazuistiky. Bodáková D.,
Ambulancia pre liečbu chronickej bolesti NsP Sv. Lukáša, Galanta; Svet zdravia, a. s. (10 minút)
16:45 - 17:45
2. blok prednášok: Farmakoterapia bolesti
Moderuje: Geistová T.

1. Multimodálna analgézia a synergická interakcia fixnej kombinácie dávok dex￾ketoprofén/tramadol.
Nemčíková Ľ., Neurologická ambulancia a ACHB, NOÚ Bratislava (15 minút)
(podporené edukačným grantom spol. Berlin-Chemie)

2. Postcovidový syndróm – nová výzva pre algeziológiu? Bodáková D.,
Ambulancia pre liečbu chronickej bolesti NsP Sv. Lukáša, Galanta; Svet zdravia, a. s. (10 minút)

3. Vitamíny skupiny B a topický kapsaicín v liečbe bolestivých stavov. Martuliak I.,
Algeziologická klinika SZU FNsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica (15 minút)
(podporené edukačným grantom spol. WörwagPharma)

4. Vysokodávkovaný infúzny vitamín C v liečbe Post –COVID Syndróm.
Geistová T., Martuliak I., Algeziologická klinika SZU FNsP F.D. Roosevelta, Banská Bystrica (15 minút)
(podporené edukačným grantom spol. Pascoe)
17:45 - 18:30
3. blok prednášok: Inovácie vo farmakoterapii bolesti (podporené edukačným grantom spol. Sanofi-aventis)
Moderuje: Martuliak I., Hakl M.

1. Dexibuprofén – nová generácia OTC analgetika. Hakl M. ,Centrum léčby bolesti Medicinecare s. r. o., Brno

2. Súčasný pohľad na metamizol a jeho miesto v analgetickej liečbe. Martuliak I.,
Algeziologická klinika SZU FNsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica
18:30 - 19:00
Plenárna on-line schôdza SSŠLB
Záznam je prístupný len pre prihlásených používateľov.
seminar_img
Info
WEBINÁR - XXVIII. SLOVENSKÉ DIALÓGY O BOLESTI (2.deň)

WEBINÁR - XXVIII. SLOVENSKÉ DIALÓGY O BOLESTI (2.deň) - 2.6.2021

 

Milé kolegyne, milí kolegovia,

Dovoľte, aby som Vás s radosťou pozval na XXVIII. Slovenské dialógy o bolesti. Pôvodný zámer – realizovať ich na Zemplínskej Šírave, žiaľ, ako všetci vieme, pre nepriaznivú epidemickú situáciu, nevyšiel. Stáli sme tak pred vážnym rozhodovaním – či a ako tohtoročný kongres pre priaznivcov algeziológie, pripraviť. Som nesmierne rád – že sa nám podarilo nájsť východisko – a Dialógy tohto roku prídu ku Vám – do vašich pracovní, ambulanciíí či príbytkov. Témy tohtoročného odborného podujatia sú rôznorodé - - sú to jednak témy Globálnych rokov bolesti 2020 a 2021 – Prevencia bolesti a Bolesti chrbta. Čakajú nás aj prezentácie na témy – Nádorová a nenádorová chronická bolesť, Intervenčná algeziológia či Paliatívna medicína. Jednotlivé prezentácie a témy sa prelínajú viacerými oblasťami medicíny – a tak určite radi privítame nielen algeziológov. Milí priatelia, Organizačný a Vedecký výbor sa už teraz teší na Vašu účasť a ponúka vám kvalitné odborné podujatie.

Takže  - tešíme sa na Vás – v dňoch 1 – 3 . júna, virtuálne.

 

 

Podujatie akreditované len pre členov SLK a členov SK SaPA.

 

Registrácia je bezplatná. Na získanie kreditov je nutná registrácia vopred na www.eduprofipharm.sk alebo priamo na stránke www.dialogyobolesti.sk. Webináre budú zaradené do kontinuálneho vzdelávania a budú im pridelené 3 kredity CME za každý deň webináru.

Pozvánku na toto podujatie nájdete tu: Pozvánka.
Tešíme sa na Vašu účasť!
Program
16:00 - 16:45
1. blok prednášok: Terapia chronickej bolesti
Moderuje: Jakubíková H.

1. Liečba neuropatickej bolesti pri vertebrogénnych ochoreniach. Minár M.,
II. neurologická klinika LFUK a UNB, Bratislava (15 minút)
(podporené edukačným grantom spol. KRKA)

2. Nové možnosti v profylaxii migrény. Jakubíková H., SANERA, s. r. o.,
Neurologická a algeziologická ambulancia, Prešov (10 minút)

3. Bolesť pri chronickej orchialgii. Ščesná M., Algeziologická ambulancia KAIM,
Univerzitná Nemocnica svätého Michala, a. s., Bratislava (10 minút)

4. Nefarmakologická liečba neuralgie trigeminu – kazuistiky. Bodáková D.,
Ambulancia pre liečbu chronickej bolesti NsP Sv. Lukáša, Galanta; Svet zdravia, a. s. (10 minút)
16:45 - 17:45
2. blok prednášok: Farmakoterapia bolesti
Moderuje: Geistová T.

1. Multimodálna analgézia a synergická interakcia fixnej kombinácie dávok dex￾ketoprofén/tramadol.
Nemčíková Ľ., Neurologická ambulancia a ACHB, NOÚ Bratislava (15 minút)
(podporené edukačným grantom spol. Berlin-Chemie)

2. Postcovidový syndróm – nová výzva pre algeziológiu? Bodáková D.,
Ambulancia pre liečbu chronickej bolesti NsP Sv. Lukáša, Galanta; Svet zdravia, a. s. (10 minút)

3. Vitamíny skupiny B a topický kapsaicín v liečbe bolestivých stavov. Martuliak I.,
Algeziologická klinika SZU FNsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica (15 minút)
(podporené edukačným grantom spol. WörwagPharma)

4. Vysokodávkovaný infúzny vitamín C v liečbe Post –COVID Syndróm.
Geistová T., Martuliak I., Algeziologická klinika SZU FNsP F.D. Roosevelta, Banská Bystrica (15 minút)
(podporené edukačným grantom spol. Pascoe)
17:45 - 18:30
3. blok prednášok: Inovácie vo farmakoterapii bolesti (podporené edukačným grantom spol. Sanofi-aventis)
Moderuje: Martuliak I., Hakl M.

1. Dexibuprofén – nová generácia OTC analgetika. Hakl M. ,Centrum léčby bolesti Medicinecare s. r. o., Brno

2. Súčasný pohľad na metamizol a jeho miesto v analgetickej liečbe. Martuliak I.,
Algeziologická klinika SZU FNsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica
18:30 - 19:00
Plenárna on-line schôdza SSŠLB
Záznam
WEBINÁR - XXVIII. SLOVENSKÉ DIALÓGY O BOLESTI (2.deň)
Záznam je prístupný len pre prihlásených používateľov.
WEBINÁR - XXVIII. SLOVENSKÉ DIALÓGY O BOLESTI (2.deň)
Ak ste u nás už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť pod svojím účtom a nemusíte znovu vypĺňať údaje

Účastník:

Zhrnutie:

Pre správne zapísanie kreditov si skontrolujte nasledujúce údaje:

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
seminar_img
* povinná položka
Fakturačné údaje
*
*
*
*
*
*
*

V prípade nesprávne zadaných údajov Vám kredity nemusia byť priznané.

* povinná položka

Partneri

partner_logo
partner_logo
partner_logo
partner_logo
partner_logo
partner_logo
partner_logo
partner_logo
partner_logo
partner_logo
partner_logo
partner_logo
partner_logo