Info
Program
Záznam
WEBINÁR - XXVIII. SLOVENSKÉ DIALÓGY O BOLESTI (3.deň)

WEBINÁR - XXVIII. SLOVENSKÉ DIALÓGY O BOLESTI (3.deň) - 3.6.2021

 

Milé kolegyne, milí kolegovia,

Dovoľte, aby som Vás s radosťou pozval na XXVIII. Slovenské dialógy o bolesti. Pôvodný zámer – realizovať ich na Zemplínskej Šírave, žiaľ, ako všetci vieme, pre nepriaznivú epidemickú situáciu, nevyšiel. Stáli sme tak pred vážnym rozhodovaním – či a ako tohtoročný kongres pre priaznivcov algeziológie, pripraviť. Som nesmierne rád – že sa nám podarilo nájsť východisko – a Dialógy tohto roku prídu ku Vám – do vašich pracovní, ambulanciíí či príbytkov. Témy tohtoročného odborného podujatia sú rôznorodé - - sú to jednak témy Globálnych rokov bolesti 2020 a 2021 – Prevencia bolesti a Bolesti chrbta. Čakajú nás aj prezentácie na témy – Nádorová a nenádorová chronická bolesť, Intervenčná algeziológia či Paliatívna medicína. Jednotlivé prezentácie a témy sa prelínajú viacerými oblasťami medicíny – a tak určite radi privítame nielen algeziológov. Milí priatelia, Organizačný a Vedecký výbor sa už teraz teší na Vašu účasť a ponúka vám kvalitné odborné podujatie.

Takže  - tešíme sa na Vás – v dňoch 1 – 3 . júna, virtuálne.

 

 

 

Podujatie akreditované len pre členov SLK  a členov SK SaPA.

Registrácia je bezplatná. Na získanie kreditov je nutná registrácia vopred na www.eduprofipharm.sk alebo priamo na stránke www.dialogyobolesti.sk. Webináre budú zaradené do kontinuálneho vzdelávania a budú im pridelené 3 kredity CME za každý deň webináru.

Pozvánku na toto podujatie nájdete tu: Pozvánka.
Tešíme sa na Vašu účasť!
seminar_img
16:00 - 16:40
1. blok prednášok: Intervenčná algeziológia I.
Moderuje: Rapčan R.

1. Sakroiliakálny kĺb – diagnostika a liečba. Rapčan R., EuroPainClinics, Bardejov (15 minút)

2. Transforaminálna endoskopická dekompresia laterálneho recesu.
Matias M., EuroPainClinics, Brno (15 minút)

3. Intervenčné techniky v riešení komplikovanej malígnej bolesti.
Griger M., EuroPainClinics, Bratislava (10 minút)
16:40 - 17:20
2. blok prednášok: Intervenčná algeziológia II.
Moderuje: Venglarčík M.

1. Erector spinae plane blok v liečbe chronickej bolesti. Venglarčík M.2, Hlásny J.2, Schvarcz P. 1,
1 Algeziologická klinika SZU FNsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica,
2 II. KAIM SZU FNsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica (15 minút)

2. Erector spinae plane block – skúsenosti z klinickej praxe. Jobová L.1, Venglarčík M.2,
Martuliak I.1, 1 Algeziologická klinika SZU FNsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica,
2 II. KAIM SZU FNsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica (10 minút)

3. Spinal cord stimulation –výsledky pacientov implantovaných v Košiciach.
Šimonová J., Komanová B., ACHB – I. KAIM UNLP a UPJŠ LF, Košice (10 minút)
17:20 - 17:50
3. blok prednášok: Možnosti liečby akútnej aj chronickej vertebrogénnej bolesti (podporené edukačným grantom spol. Glenmark)
Moderuje: Minár M., Rucki J.

1. Význam kombinovanej a podpornej liečby akútnej aj chronickej
vertebrogénnej bolesti. Minár M., II. neurologická klinika Lekárskej fakulty UK,
Univerzitná nemocnica, Bratislava
17:50 - 18:30
4. blok prednášok: Varia
Moderuje: Ferenčík M.

1. Prelomová bolesť a aktuálne modality liečby. Dančíková T. , Algeziologická
ambulancia, VOÚ a. s. , Košice (15 minút)
(podporené edukačným grantom spol. Teva)

2. Vysokovýkonný laser a Rebox v liečbe bolesti. Ferenčík M., X - pain clinic;
Algeziologická klinika FNsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica; Mobilný hospic
sv. Lujza, Prievidza (15 minút)
(podporené edukačným grantom spol. Medicton)

3. Vákuumterapia (bankovanie) v liečbe chronickej bolesti. Tučeková I., Martuliak I.,
Algeziologická klinika SZU FNsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica (10 minút)
18:30 - 19:00
Zasadanie výboru SSŠLB
Záznam je prístupný len pre prihlásených používateľov.
seminar_img
Info
WEBINÁR - XXVIII. SLOVENSKÉ DIALÓGY O BOLESTI (3.deň)

WEBINÁR - XXVIII. SLOVENSKÉ DIALÓGY O BOLESTI (3.deň) - 3.6.2021

 

Milé kolegyne, milí kolegovia,

Dovoľte, aby som Vás s radosťou pozval na XXVIII. Slovenské dialógy o bolesti. Pôvodný zámer – realizovať ich na Zemplínskej Šírave, žiaľ, ako všetci vieme, pre nepriaznivú epidemickú situáciu, nevyšiel. Stáli sme tak pred vážnym rozhodovaním – či a ako tohtoročný kongres pre priaznivcov algeziológie, pripraviť. Som nesmierne rád – že sa nám podarilo nájsť východisko – a Dialógy tohto roku prídu ku Vám – do vašich pracovní, ambulanciíí či príbytkov. Témy tohtoročného odborného podujatia sú rôznorodé - - sú to jednak témy Globálnych rokov bolesti 2020 a 2021 – Prevencia bolesti a Bolesti chrbta. Čakajú nás aj prezentácie na témy – Nádorová a nenádorová chronická bolesť, Intervenčná algeziológia či Paliatívna medicína. Jednotlivé prezentácie a témy sa prelínajú viacerými oblasťami medicíny – a tak určite radi privítame nielen algeziológov. Milí priatelia, Organizačný a Vedecký výbor sa už teraz teší na Vašu účasť a ponúka vám kvalitné odborné podujatie.

Takže  - tešíme sa na Vás – v dňoch 1 – 3 . júna, virtuálne.

 

 

 

Podujatie akreditované len pre členov SLK  a členov SK SaPA.

Registrácia je bezplatná. Na získanie kreditov je nutná registrácia vopred na www.eduprofipharm.sk alebo priamo na stránke www.dialogyobolesti.sk. Webináre budú zaradené do kontinuálneho vzdelávania a budú im pridelené 3 kredity CME za každý deň webináru.

Pozvánku na toto podujatie nájdete tu: Pozvánka.
Tešíme sa na Vašu účasť!
Program
16:00 - 16:40
1. blok prednášok: Intervenčná algeziológia I.
Moderuje: Rapčan R.

1. Sakroiliakálny kĺb – diagnostika a liečba. Rapčan R., EuroPainClinics, Bardejov (15 minút)

2. Transforaminálna endoskopická dekompresia laterálneho recesu.
Matias M., EuroPainClinics, Brno (15 minút)

3. Intervenčné techniky v riešení komplikovanej malígnej bolesti.
Griger M., EuroPainClinics, Bratislava (10 minút)
16:40 - 17:20
2. blok prednášok: Intervenčná algeziológia II.
Moderuje: Venglarčík M.

1. Erector spinae plane blok v liečbe chronickej bolesti. Venglarčík M.2, Hlásny J.2, Schvarcz P. 1,
1 Algeziologická klinika SZU FNsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica,
2 II. KAIM SZU FNsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica (15 minút)

2. Erector spinae plane block – skúsenosti z klinickej praxe. Jobová L.1, Venglarčík M.2,
Martuliak I.1, 1 Algeziologická klinika SZU FNsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica,
2 II. KAIM SZU FNsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica (10 minút)

3. Spinal cord stimulation –výsledky pacientov implantovaných v Košiciach.
Šimonová J., Komanová B., ACHB – I. KAIM UNLP a UPJŠ LF, Košice (10 minút)
17:20 - 17:50
3. blok prednášok: Možnosti liečby akútnej aj chronickej vertebrogénnej bolesti (podporené edukačným grantom spol. Glenmark)
Moderuje: Minár M., Rucki J.

1. Význam kombinovanej a podpornej liečby akútnej aj chronickej
vertebrogénnej bolesti. Minár M., II. neurologická klinika Lekárskej fakulty UK,
Univerzitná nemocnica, Bratislava
17:50 - 18:30
4. blok prednášok: Varia
Moderuje: Ferenčík M.

1. Prelomová bolesť a aktuálne modality liečby. Dančíková T. , Algeziologická
ambulancia, VOÚ a. s. , Košice (15 minút)
(podporené edukačným grantom spol. Teva)

2. Vysokovýkonný laser a Rebox v liečbe bolesti. Ferenčík M., X - pain clinic;
Algeziologická klinika FNsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica; Mobilný hospic
sv. Lujza, Prievidza (15 minút)
(podporené edukačným grantom spol. Medicton)

3. Vákuumterapia (bankovanie) v liečbe chronickej bolesti. Tučeková I., Martuliak I.,
Algeziologická klinika SZU FNsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica (10 minút)
18:30 - 19:00
Zasadanie výboru SSŠLB
Záznam
WEBINÁR - XXVIII. SLOVENSKÉ DIALÓGY O BOLESTI (3.deň)
Záznam je prístupný len pre prihlásených používateľov.
WEBINÁR - XXVIII. SLOVENSKÉ DIALÓGY O BOLESTI (3.deň)
Ak ste u nás už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť pod svojím účtom a nemusíte znovu vypĺňať údaje

Účastník:

Zhrnutie:

Pre správne zapísanie kreditov si skontrolujte nasledujúce údaje:

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
seminar_img
* povinná položka
Fakturačné údaje
*
*
*
*
*
*
*

V prípade nesprávne zadaných údajov Vám kredity nemusia byť priznané.

* povinná položka

Partneri

partner_logo
partner_logo
partner_logo
partner_logo
partner_logo
partner_logo
partner_logo
partner_logo
partner_logo
partner_logo
partner_logo
partner_logo
partner_logo