Info
Program
Záznam
WEBINÁR - Impulz sestry 2024

Spoločnosť EDUprofiPHARM Vás v spolupráci so spoločnosťou Novartis pozýva na live webinár Impulz sestry 2024. Webinár je určený pre zdravotné sestry a uskutoční sa 23.4.2024 o 17:00 hod. V úvode programu bude PhDr. Zuzana Gavalierová, MPH rozprávať o dyslipidémii a chlesterole na Slovensku. Neskôr si od Mgr. Margity Mikátovej vypočujeme prednášku o LDL-C ako o hlavnom rizikovom faktore IM. Slovo si potom prevezme Mgr. Daniela Haincová, ktorá nám priblíži PO liečbu dyslipidémie u pacientov po IM. Program pokračuje v podaní Mgr. Aleny Kubaščíkovej a jej pútavou prednáškou o novej možnosti v liečbe dyslipidémie v roku 2023 na Slovensku. Niečo o edukácii pacienta po IM v Kardiocentre Prešov nám povie Mgr. Ľudmila Goboňová. A v závere programu si môžeme vypočuť prednášku o farmakologickom minime u pacientov po IM od PharmDr. Vasila Šatníka.

 

Do diskusie  sa môžete zapojiť prostredníctvom CHATu počas trvania celého webináru. Webinár bude zaradený do kontinuálneho vzdelávania a budú mu pridelené 2 kredity za účasť a 2 kredity za AD TEST. AD TEST k danému webináru nájdete v sekcii webináre live-záznam alebo v e-learningu. Na získanie kreditov je nutná registrácia vopred

 

Určené pre SK SaPA.
Odhadované trvanie webináru 120 min.

 

 

Pozvánku na toto podujatie nájdete tu: Pozvánka.
Tešíme sa na Vašu účasť!
seminar_img
17:00 - 17:15
Dyslipidémia a chlesterol na Slovensku
PhDr. Zuzana Gavalierová, MPH
17:15 - 17:30
LDL-C hlavný rizikový faktor IM
Mgr. Margita Mikátová
17:30 - 17:45
PO Liečba dyslipidémie u pacientov po IM
Mgr. Daniela Haincová
17:45 - 18:00
Nová možnosť v liečbe dyslipidémie v roku 2023 na Slovensku
Mgr. Alena Kubaščíková
18:00 - 18:15
Edukácia pacienta po IM v Kardiocentre Prešov
Mgr. Ľudmila Goboňová
18:15 - 18:45
Farmakologické minimum u pacientov po IM
PharmDr. Vasil Šatník
18:45 - 19:00
Diskusia
Záznam je prístupný len pre prihlásených používateľov.
seminar_img
Info
WEBINÁR - Impulz sestry 2024

Spoločnosť EDUprofiPHARM Vás v spolupráci so spoločnosťou Novartis pozýva na live webinár Impulz sestry 2024. Webinár je určený pre zdravotné sestry a uskutoční sa 23.4.2024 o 17:00 hod. V úvode programu bude PhDr. Zuzana Gavalierová, MPH rozprávať o dyslipidémii a chlesterole na Slovensku. Neskôr si od Mgr. Margity Mikátovej vypočujeme prednášku o LDL-C ako o hlavnom rizikovom faktore IM. Slovo si potom prevezme Mgr. Daniela Haincová, ktorá nám priblíži PO liečbu dyslipidémie u pacientov po IM. Program pokračuje v podaní Mgr. Aleny Kubaščíkovej a jej pútavou prednáškou o novej možnosti v liečbe dyslipidémie v roku 2023 na Slovensku. Niečo o edukácii pacienta po IM v Kardiocentre Prešov nám povie Mgr. Ľudmila Goboňová. A v závere programu si môžeme vypočuť prednášku o farmakologickom minime u pacientov po IM od PharmDr. Vasila Šatníka.

 

Do diskusie  sa môžete zapojiť prostredníctvom CHATu počas trvania celého webináru. Webinár bude zaradený do kontinuálneho vzdelávania a budú mu pridelené 2 kredity za účasť a 2 kredity za AD TEST. AD TEST k danému webináru nájdete v sekcii webináre live-záznam alebo v e-learningu. Na získanie kreditov je nutná registrácia vopred

 

Určené pre SK SaPA.
Odhadované trvanie webináru 120 min.

 

 

Pozvánku na toto podujatie nájdete tu: Pozvánka.
Tešíme sa na Vašu účasť!
Program
17:00 - 17:15
Dyslipidémia a chlesterol na Slovensku
PhDr. Zuzana Gavalierová, MPH
17:15 - 17:30
LDL-C hlavný rizikový faktor IM
Mgr. Margita Mikátová
17:30 - 17:45
PO Liečba dyslipidémie u pacientov po IM
Mgr. Daniela Haincová
17:45 - 18:00
Nová možnosť v liečbe dyslipidémie v roku 2023 na Slovensku
Mgr. Alena Kubaščíková
18:00 - 18:15
Edukácia pacienta po IM v Kardiocentre Prešov
Mgr. Ľudmila Goboňová
18:15 - 18:45
Farmakologické minimum u pacientov po IM
PharmDr. Vasil Šatník
18:45 - 19:00
Diskusia
Záznam
WEBINÁR - Impulz sestry 2024
Záznam je prístupný len pre prihlásených používateľov.
WEBINÁR - Impulz sestry 2024
Ak ste u nás už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť pod svojím účtom a nemusíte znovu vypĺňať údaje

Účastník:

Zhrnutie:

Pre správne zapísanie kreditov si skontrolujte nasledujúce údaje:

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
seminar_img
* povinná položka
Fakturačné údaje
*
*
*
*
*
*
*

V prípade nesprávne zadaných údajov Vám kredity nemusia byť priznané.

* povinná položka

Partner

partner_logo