Kalendár najbližších vzdelávacích akcií

PRIMARY-KON I. 2020
Date 27.Máj, 15:30
Place Nitra

Aktuality

WEBINAR - DIA – ONLINE 2020
NEWS

WEBINAR - DIA – ONLINE 2020

Dátum pridania: 04.04.2020 | Eduprofipharm

Posuňte sa s nami do sveta ONLINE a sledujte s nami diabetologický webinár - DIA – ONLINE 2020.  Záštitu nad týmto webinárom prevzal hlavný odborník MZ SR pre diabetológiu, poruchy látkovej premeny a výživy MUDr. Jaroslav Fábry a krajskí odborníci pre diabetológiu, poruchy látkovej premeny a výživy.

 

 

Čítaj viac >>

Liečba osteoartrózy a alternatíva lokálnej  liečby bolesti pohybového aparátu z pohľadu ortopéda
NEWS

Liečba osteoartrózy a alternatíva lokálnej liečby bolesti pohybového aparátu z pohľadu ortopéda

Dátum pridania: 30.03.2020 | Eduprofipharm

Najnovší AD test je vytvorený z dvoch AUDIO- VIZUÁLNYCH prednášok MUDr. Mareka Ozoráka, PhD., ktoré odzneli na odbornom sympóziu Kliniky detí a dorastu, Kliniky pneumológie a ftizeológie, Jesseniovej lekárskej fakulty v Martine, UK v Bratislave a UN v Martine pod názvami Chondroprotektíva v liečbe osteoartrózy a Alternatíva lokálnej  liečby bolesti pohybového aparátu. Vyplnením daného AD TESTu získate 2 kredity.

 

 

Čítaj viac >>

Nové terapeutické výzvy liečby schizofrénie
NEWS

Nové terapeutické výzvy liečby schizofrénie

Dátum pridania: 28.03.2020 | Eduprofipharm

Nové terapeutické výzvy liečby  depresie a schizofrénie, bol  názov odborného sympózia, z ktorého si môžete vypočuť  AUDIO prednášky MUDr. Dagmar Breznoščákovej, PhD.,  MUDr. Ľubomíry Izákovej, PhD., MUDr. Barbory Vašečkovej, PhD.  a prof. MUDr. Jána Pečeňáka, CSc., ktoré sa venujú téme  schizofrénie,  jej liečbe a antipsychotikám.

 

Uvedené prednášky sú  podkladovým materiálom pre AD TEST, ktorého vyplnením máte možnosť získať 2 kredity.

Čítaj viac >>

Periodikum PHARMA tribune 1/2020
Periodiká

Periodikum PHARMA tribune 1/2020

Dátum pridania: 23.03.2020 | Eduprofipharm

Predstavujeme Vám prvé číslo odborného časopisu PHARMA tribune 1/2020 v tomto roku, ktoré je určené pre Vás - odborníkov lekární.

 

Príjemné čítanie hneď na začiatku navodí PharmDr. Andrea Gažová so svojím úvodníkom, ktorým povzbudzuje v aktuálne ťažkých časoch spôsobených koronavírusom. Taktiež sme pre Vás v pravidelných rubrikách tohto časopisu  pripravili  exkurz do právnej oblasti,  spolu sa pozrieme aj na novinky z oblasti Európskej liekovej agentúry, o ktorých  Vás pravidelne informuje prof. PharmDr. Ján Kyselovič, PhD.  Zaujímavými témami Vás budú sprevádzať aj ďalší naši odborní redaktori, akými sú MUDr. Jiří Slíva, PhD. či PharmDr. Peter Ceniga.  

Práve PharmDr. Peter Ceniga Vám predstaví aj nový zaujímavý projekt – „Akadémia venózneho zdravia“, ktorý pripravujeme pre Vás v blízkej dobe, takže sa máte na čo tešiť.

 

Toto číslo je nabité aj rozhovormi s odborníkmi v daných oblastiach. O generických a biosimilárnych liekoch sme sa rozprávali  s prezidentkou asociácie generických liekov MUDr. Teréziou Szádockou, MPH a PharmDr. Annou Oleárovej, PhD. sme sa opýtali, ako správne postupovať k pacientom s akútnou hnačkou.

Okrem článkov a rozhovorov tu nájdete aj upútavky na zaujímavé publikácie,  ktoré nájdete na našej webovej  stránke, a po ktorých preštudovaní máte možnosť získať 2  kredity za vyplnenie AD TESTU.

 

V závere  časopisu nájdete aj AD TEST s 2 kreditmi, ktorý ľahko absolvujete  po preštudovaní si daných tém z celého obsahu časopisu.

 

Prajeme vám príjemné čítanie a hlavne pevné zdravie!

 

Čítaj viac >>

Periodikum MEDICUS news 1/2020
Periodiká

Periodikum MEDICUS news 1/2020

Dátum pridania: 18.03.2020 | Eduprofipharm

Predstavujeme Vám prvé číslo odborného časopisu MEDICUS news v tomto roku. Aj tentokrát sme sa pre Vás snažili pripraviť zaujímavé témy z rôznych oblastí medicíny. Hoci je aktuálna situácia v zdravotníctve veľmi vážna, veríme, že si nájdete čas a oddýchnete si pri ich čítaní.,

 

V pravidelnej rubrike Právnik radí sme sa tentokrát venovali otázke reklamy liekov. V rámci rubriky Zaujalo nás sme dali slovo prof. MUDr. Jánovi Pečeňákovi, CSc., ktorý spracoval jednu z tém, ktorá odznela na podujatí pod názvom Nové terapeutické výzvy liečby depresie a schizofrénie. V rubrike Vyberáme z odbornej publikácie Vás doc. MUDr. Michal Minár, PhD. prevedie témou prevencie kognitívnej dysfunkcie a jej farmakoterapiou.

 

Nájdete tu aj články, ktoré sa dotýkajú  aktuálnej celosvetovej témy vírusových ochorení a zaujímavé zistenia odborníkov.

 

Aj  v tomto vydaní  Vám pri niektorých článkoch  predstavujeme  zaujímavé publikácie, z ktorých sú články vybrané ako upútavky. Okrem najnovších informácii máte  z daných odborných publikácií  možnosť získať 2 kredity za vyplnenie AD TESTu.   

 

Zároveň v závere časopisu nájdete aj AD TEST s 2 kreditmi, ktorý ľahko absolvujete po preštudovaní si daných tém z celého vydania časopisu.

 

Prajeme vám príjemné čítanie a hlavne pevné zdravie!

Čítaj viac >>

 PHARMACY I 2020 - AD TEST
E-learning

PHARMACY I 2020 - AD TEST

Dátum pridania: 13.03.2020 | Eduprofipharm

AD TEST - PHARMACY I 2020

 

Pod týmto názvom nájdete AD TEST zložený z otázok, ktoré boli vytvorené na základe odborných informácií,  ktoré odzneli na sérii seminárov pod tým istým názvom PHARMACY I 2020

Čítaj viac >>

Načítať viac Load more