Kalendár najbližších vzdelávacích akcií

WEBINÁR - PRIMARY - KON jar 2022
Date 19.Máj, 17:30

Aktuality

WEBINÁR - PRIMARY - KON jar 2022
Webináre

WEBINÁR - PRIMARY - KON jar 2022

Dátum pridania: 19.04.2022 | Eduprofipharm

Spoločnosť EDUprofiPHARM Vás srdečne pozýva 19. mája 2022 o 17:30 na jarný live webinár PRIMARY-KON, určený pre lekárov, farmaceutov, laborantov a zdravotné sestry. Program otvorí doc. MUDr. Peter Minárik, PhD., MSc., ktorý pohovorí o superiorite kombinácie magnézia s vitamínom B6 v porovnaní s monokomponentným magnéziom v prípade závažného stresu u zdravých jedincov s hypomagneziémiou. Mgr. Peter Klembala sa bude venovať téme Zápcha - etiológia a terapeutické možnosti v rámci samoliečby. Dôležitosť prevencie pri ochoreniach horných dýchacích ciest a využitie Karagelózy v lekárenskej praxi Vám vysvetlí PharmDr. Katarína Hadová, PhD. Nasledovať bude  MUDr. Olga Bálková, prednášať bude  o ozonizovaných olejoch: Nová filozofia liečby v oftalmológii. Na záver nám MUDr. Peter Vaňuga, PhD. bude rozprávať o suplementácii vápnika a vitamínu D počas liečby osteoporózy. Buďte aj Vy aktívnou súčasťou webináru a neváhajte sa zapojiť do diskusie počas livestreamu so všetkými prednášajúcimi prostredníctvom chatu! Webinár bude zaradený do systému kontinuálneho vzdelávania (SLK, SLeK, SK MTP, SK SaPA) a budú mu pridelené 2 kredity za účasť. Na získanie kreditov je nutná registrácia vopred.

 

Určené pre: SLK, SLeK, SK MTP, SK SaPA.

Predpokladaná dĺžka trvania: 120 min.

Čítaj viac >>

WEBINÁR - Dyslipidémia a zdravotnícke tvrdenia
Webináre

WEBINÁR - Dyslipidémia a zdravotnícke tvrdenia

Dátum pridania: 01.05.2022 | Eduprofipharm

V spolupráci so spoločnosťou Viatris Vás srdečne pozývame 1. júna 2022 o 18:00 na live webinár pod názvom - Dyslipidémia a zdravotnícke tvrdenia. Hodinový odborný program otvorí prednáškou o medicínskych dôkazoch a zdravotníckych tvrdeniach na krvné lipidy doc. PharmDr. Andrea Gažová, PhD. Slovo po nej preberie MUDr. Ivan Majerčák, ktorý pohovorí o pohľade do koronárnej artérie. Počas celého webinára môžete priamo diskutovať s prednášajúcimi prostredníctvom live chatu. Webinár bude zaradený do kontinuálneho vzdelávania lekárnikov a laborantov a bude mu pridelený 1 kredit za účasť a 2 kredity za vyplnenie AD TESTu. Na získanie kreditov je nutná registrácia vopred.

 

Určené pre: SLeK a SK MTP.

Predpokladaná dĺžka trvania: 60 min.

Čítaj viac >>

WEBINÁR - Zdravie muža
Webináre

WEBINÁR - Zdravie muža

Dátum pridania: 02.05.2022 | Eduprofipharm

V spolupráci so spoločnosťou BAYER Vás srdečne pozývame 2. júna o 17:00 na live  webinár pod názvom Zdravie muža. Počas dvojhodinového odborného programu si budete môcť vypočuť prednášku od prof. MUDr. Juraja Payera, PhD., MPH, FRCP s názvom Multidicisplinárny pohľad na liečbu testosterónom. Nasledovať bude MUDr. Martin Hrivňák, PhD. , s ktorým sa  pozrieme na zdravie muža z pohľadu andrológa a sexuológa. Názov prednášky je Hypogonadizmus. Posledná téma je Liečba pacienta s nedostatkom TST a odprezentuje nám ju MUDr. Roman Sokol, PhD., MPH. Bude sa zaoberať možnosťami liečby, klinickou účinnosťou liečby a odprezentuje nám aj kazuistiku.  Počas celého webinára môžete priamo diskutovať s prednášajúcimi prostredníctvom live chatu. Webinár je zaradený do kontinuálneho vzdelávania a budú mu pridelené 2 kredity za účasť. Na získanie kreditov je nutná registrácia vopred.

 

Určené pre: SLK

Predpokladaná dĺžka trvania: 120 min.

Čítaj viac >>

WEBINÁR - VIRTUAL BONE Academy 2022
Webináre

WEBINÁR - VIRTUAL BONE Academy 2022

Dátum pridania: 17.05.2022 | Eduprofipharm

Pozývame Vás na LIVE webinár pod názvom VIRTUAL BONE Academy 2022, ktorý sme pripravili v spolupráci so spoločnosťou AMGEN Slovakia. Webinár môžete sledovať z pohodlia Vášho domova 22. júna 2022 o 16:00. Webinárom Vás bude sprevádzať prof. MUDr. Juraj Payer, PhD., MPH, FRCP, ktorý otvorí program s jeho prednáškou pod názvom Čo hovoria nové dáta o liečbe osteoporózy u nás a vo svete. MUDr. Soňa Tomková, PhD. nám vo svojej prednáške prezradí aké sú možnosti liečby mužskej osteoporózy. Nasledovať bude téma dlhodobej liečby osteoporózy počas COVID pandémie a po nej v podaní MUDr. Petera Vaňugu, PhD. A na záver sa s MUDr. Katarínou Mikuškovou pozrieme na to, aký je pohľad stomatológa na možné riziko spojené s liečbou osteoporózy. Počas celého webináru môžete priamo diskutovať so všetkými odborníkmi prostredníctvom live chatu. Webinár bude zaradený do kontinuálneho vzdelávania a budú mu pridelené 2 kredity za účasť a 2 kredity za vyplnenie AD TESTu. Na získanie kreditov je nutná registrácia vopred.

 

Určené pre: SLK.

Predpokladaná dĺžka trvania: 120 min.

Čítaj viac >>

Vitamín D3  ako ho ešte  nepoznáte
Publikácie

Vitamín D3 ako ho ešte nepoznáte

Dátum pridania: 19.04.2022 | Eduprofipharm
„Vitamín D je v tukoch rozpustný vitamín disponujúci pleiotropnými mechanizmami účinku. Okrem iného sa uplatňuje ako modulátor prirodzenej i získanej imunity, a treba preto o ňom diskutovať v prevencii aj liečbe infekčných či alergických ochorení. Predložený text podáva stručný prehľad poznatkov k tejto problematike."
Čítaj viac >>

Periodikum PHARMA tribune 1/2022
Periodiká

Periodikum PHARMA tribune 1/2022

Dátum pridania: 28.03.2022 | Eduprofipharm

Periodikum PHARMA tribune 1/2022

 

Predstavujeme Vám prvé číslo odborného časopisu PHARMA tribune v roku 2022, ktoré je určené pre Vás - odborníkov lekární.

 

V úvodnej rubrike Z pera šéfredaktora sa dočítate o súčasnom farmakologickom pohľade na tradičnú kombináciu rutínu a vitamínu C v terapii kapilárnej fragility, ktorú pre Vás pripravili prof. PharmDr. Ján Kyselovič, CSc. a doc. PharmDr. Andrea Gažová, PhD. V pravidelnej rubrike EMA Vám prof. PharmDr. Ján Kyselovič, CSc. prináša aktuality z Európskej liekovej agentúry ako v roku 2021 schvaľovala novú liečbu, nielen na COVID-19. V pravidelných rubrikách Z lekárnickej a klinickej praxe sa dočítate napr. o alergickej konjunktivitíde v praxi od MUDr. Ľubice Bránikovej, MPH alebo aj o kvalitnej topickej starostlivosti ako jeden z dôležitých nástrojov na ošetrovanie atopického ekzému, ktorý spracovala PharmDr. Veronika Šimunková, PhD.

 

Aj v tomto vydaní nájdete okrem spomínaných aj množstvo iných zaujímavých tém. 

 

Upútavku na AD TEST z odborného časopisu nájdete hneď v jeho úvode (momentálne prebieha jeho akreditácia danou komorou).

 

Prajeme Vám príjemné jarné čítanie a pevné zdravie!

Čítaj viac >>

Načítať viac Load more