Kalendár najbližších vzdelávacích akcií

WEBINÁR - Poobedie so špecialistami - Kazuistiky pre vybrané terapeutické možnosti
Date 23.Marec, 16:30

Aktuality

SEMINÁR - PHARMACY jar 2023
Semináre

SEMINÁR - PHARMACY jar 2023

Dátum pridania: 15.12.2022 | Eduprofipharm

Pripravili sme pre Vás sériu odborných seminárov – PHARMACY jar 2023, ktoré sú určené pre farmaceutov a laborantov. Semináre sa uskutočnia vo forme klasickej konferencie v štyroch mestách na Slovensku. Z daného podujatia máte možnosť získať 4 kredity za účasť. Seminár je akreditovaný pre komory SLeK, SK MTP a SKIZP. Programom Vás budú sprevádzať špičkoví odborníci zo Slovenska. 

 

 

Termíny a miesta konania (začiatok o 16:00 hod.):

 

14. 3. 2023 Hotel Slovakia, Antona Bernoláka 3231/2A, Žilina

15. 3. 2023 Hotel LUX, Nám. Slobody 2, Banská Bystrica

21. 3. 2023 Kongres Hotel ROCA Košice, Južná trieda 1590/117, Košice

22. 3. 2023 Hotel Bratislava, Seberíniho 9, Bratislava

 

Čítaj viac >>

WEBINÁR - Poobedie so špecialistami - Kazuistiky pre vybrané terapeutické možnosti
Webináre

WEBINÁR - Poobedie so špecialistami - Kazuistiky pre vybrané terapeutické možnosti

Dátum pridania: 06.02.2023 | Eduprofipharm

V spolupráci so spoločnosťou Bayer Vás srdečne pozývame 23. marca 2023 o 16:30 na live webinár pod názvom „Poobedie so špecialistami - kazuistiky pre vybrané terapeutické možnosti“. Programom Vás bude sprevádzať odborný garant podujatia Doc. MUDr. Eva Gonçalvesová, CSc., FESC, FHFA.  V úvode programu sa doc. MUDr. Eva Goncalvesová, CSc., FESC, FHFA spolu s MUDr. Karolom Mičkom budú zaoberať otázkou či využívame v správnom čase súčasné možnosti liečby u pacientov so srdcovým zlyhávaním. Slovo si prevezme doc. MUDr. Zbynek Schroner, PhD., ktorý sa bude venovať pacientovi s DM2 hemodynamicky a metabolicky stabilizovaným, napriek liečbe mu progresia CKD postupuje. Pozrieme sa na to, aké máme ďalšie možnosti. Tretia téma webináru nesie názov „CAD + DM, zvyšuje sa prínos liečby vaskulárnej dávky rivaroxabanu časom?“ a venovať sa jej budú vo svojej prezentácii prof. MUDr. Ján Kmec, PhD., MPH, FESC a MUDr. Marta Jakubová, PhD. Počas celého webinára môžete priamo diskutovať s prednášajúcimi prostredníctvom live chatu. Webinár je zaradený do kontinuálneho vzdelávania a budú mu pridelené 2 kredity za účasť. Na získanie kreditov je nutná registrácia vopred.

 

Určené pre členov: SLK.

Predpokladaná dĺžka trvania: 120 min.

Čítaj viac >>

WEBINÁR - Akadémia všeobecných lekárov
Webináre

WEBINÁR - Akadémia všeobecných lekárov

Dátum pridania: 07.02.2023 | Eduprofipharm

Spoločnosť EDUprofiPHARM Vás pozýva na live webinár  „Akadémia všeobecných lekárov“. Webinár je určený pre lekárov a uskutoční sa 28. marca 2023 o 17:00 hod. Hneď v úvode odborného programu nám MUDr. Miroslav Ferenčík, MBA odprezentuje tému s názvom - Bolesť a metamizol. V druhej prednáške nám doc. MUDr. Ivan Solovič, CSc. prezradí kedy máme myslieť na rakovinu pľúc. Nasledovne s doc. MUDr. Marekom Kučerom PhD., MHA., MPH. nazrieme pod povrch ľadovca v súvislosti s LDL cholesterolom. Odborný program uzavrie prednáška MUDr. Mgr. Jozefa Rusnáka, v ktorej sa bude venovať funkčným ochoreniam tráviaceho traktu. Počas celého webinára môžete priamo diskutovať so všetkými prednášajúcimi prostredníctvom live chatu. Webinár bude zaradený do kontinuálneho vzdelávania lekárov a budú mu pridelené 2 kredity za účasť. Na získanie kreditov je nutná registrácia vopred.

 

Určené pre SLK, ČLK

Odhadované trvanie webinára 120 min.

Čítaj viac >>

WEBINÁR - Keď JAK inhibítory spájajú lekárov naprieč špecializáciami
Webináre

WEBINÁR - Keď JAK inhibítory spájajú lekárov naprieč špecializáciami

Dátum pridania: 02.03.2023 | Eduprofipharm

V spolupráci so spoločnosťou Eli Lilly Slovakia s. r. o. Vás srdečne pozývame 29. marca 2023 o 16:00  na live webinár s názvom „Keď JAK inhibítory spájajú lekárov naprieč špecializáciami“. Počas 75 minútového odborného programu si budete môcť vypočuť prednášku Doc. MUDr. Ivana Vaňa, PhD. na tému: JAKi vo svetle najnovších dôkazov. Slovo si neskôr prevezme MUDr. Tatiana Hurtová, PhD., M.Sc., ktorá sa bude zaoberať budúcnosťou JAKi v dermatológii. V závere odborného programu sa spoločne s MUDr. Tomášom Kampe, PhD., MPH budeme venovať otázke: Odráža bežná prax to, čo vidíme v klinických štúdiách psoriázy? Počas celého webinára môžete priamo diskutovať so všetkými prednášajúcimi prostredníctvom live chatu. Webinár bude zaradený do kontinuálneho vzdelávania lekárov a bude mu pridelený 1 kredit za účasť. Na získanie kreditov je nutná registrácia vopred.

 

Určené pre: SLK.

Odhadované trvanie webinára: 75 min.

Čítaj viac >>

OFFLINE WEBINÁR - Komplexný prístup v liečbe hnačky
Webináre

OFFLINE WEBINÁR - Komplexný prístup v liečbe hnačky

Dátum pridania: 16.01.2023 | Eduprofipharm

Prinášame Vám offline webinár pripravený v spolupráci so spoločnosťou BAUSCH Health.

Vypočujte si z pohodlia Vášho domova audiovizuálne prednášky MUDr. Martina Matejku, PhD. a prof. MUDr. Karola Králinského, PhD. na uvedené témy.

 

Čítaj viac >>

WEBINÁR - Miesto lekárnika v prevencii chrípky. Sme pripravení očkovať? Čo vieme a nevieme o chrípke
Webináre

WEBINÁR - Miesto lekárnika v prevencii chrípky. Sme pripravení očkovať? Čo vieme a nevieme o chrípke

Dátum pridania: 22.03.2023 | Eduprofipharm

Spoločnosť EDUprofiPHARM Vás pozýva na live webinár s názvom „Miesto lekárnika v prevencii chrípky. Sme pripravení očkovať? Čo vieme a nevieme o chrípke“. Webinár je určený pre lekárnikov a uskutoční sa 13. apríla 2023 o 17:30 hod. Úvodné slovo odborného programu bude mať prof. PharmDr. Ján Klimas, PhD., MPH, ktorý nás uvedie do tematiky. V prvej časti odborného programu si budete môcť vypočuť prednášku Dr. Anne Mosnier na tému - Influenza virus and flu disease, kde bude rozoberať chrípkový vírus a chrípkové ochorenie. Po prednáške bude moderovaná diskusia s prof. MUDr. Zuzanou Krištúfkovou, PhD., MPH, s ktorou budete môcť diskutovať na tému prvej prednášky. Odborný program uzavrie prednáška PharmDr. Oliviera Rozaire na tému - Preparing the pharmacy to provide influenza immunization services, ktorá sa zameraná na imunizačné služby a  prípravu lekárne na pomoc pri chrípke. Počas celého webinára môžete priamo diskutovať so slovenskými prednášajúcimi prostredníctvom live chatu. Webinár bude zaradený do kontinuálneho vzdelávania lekárnikov a budú mu pridelené 2 kredity za účasť a 2 kredity za vyplnenie AD TESTu. Na získanie kreditov je nutná registrácia vopred.

 

Určené pre SLeK.

Odhadované trvanie webinára 120 min.

Čítaj viac >>

Načítať viac Load more