Kalendár najbližších vzdelávacích akcií

SEMINÁR - PHARMACY jeseň 2024
Date 17.September, 16:00
Place Trenčín

Aktuality

XXV. ČESKO-SLOVENSKÉ DIALÓGY O BOLESTI a XXXI. SLOVENSKÉ DIALÓGY O BOLESTI.
Semináre

XXV. ČESKO-SLOVENSKÉ DIALÓGY O BOLESTI a XXXI. SLOVENSKÉ DIALÓGY O BOLESTI.

Dátum pridania: 06.02.2024 | Eduprofipharm

Spoločnosť EDUprofiPHARM Vás srdečne pozýva na “XXV. ČESKO-SLOVENSKÉ DIALÓGY O BOLESTI“ a “XXXI. SLOVENSKÉ DIALÓGY O BOLESTI“, ktoré sa uskutočnia 3.-5.10.2024 v Hoteli Park Inn by Radison Danube Bratislava. Kongres sa bude venovať nasledujúcim témam:

 

  • Farmakoterapia bolesti
  • Integratívna liečba bolesti 
  • Akútna bolesť
  • Chronická nádorová bolesť
  • Chronická nenádorová bolesť
  • Intervenčná algeziológia
  • Paliatívna medicína
  • Ošetrovateľská starostlivosť v algeziológii

 

Kongres je zaradený do systému kontinuálneho vzdelávania SLK a SK SaPA. Účastníci semináru dostanú na záver každého dňa certifikáty s kreditmi.

 

 

Vážení priatelia algeziológie, milé kolegyne, milí kolegovia, dovoľte, aby som Vás s radosťou informoval o konaní odborného kongresu


“XXV. ČESKO-SLOVENSKÉ DIALÓGY O BOLESTI“ a “XXXI. SLOVENSKÉ DIALÓGY O BOLESTI“
 

ktorý sa bude konať v dňoch 3.-5.10.2024 v Hoteli Park Inn by Radison Danube Bratislava, v Bratislave a v mene Organizačného i Vedeckého výboru kongresu Vás všetkých touto cestou, na spoločné česko – slovenské odborné podujatie, aj čo najsrdečnejšie pozval. Hlavnou témou kongresu, je téma Globálneho roku bolesti, ktorá v roku 2024 má jednoznačné poslanie – upriamiť pozornosť nielen odbornej ale i laickej verejnosti na:
Rodové rozdiely vo vnímaní bolesti a rozdiely medzi pohlaviami

S radosťou pozývame na toto podujatie účastníkov zaoberajúcich sa problematikou výskumu, prevencie, diagnostiky a liečby bolesti, prevažne chronickej, z viacerých medicínskych odborov – hlavne algeziológie, anestéziológie a intenzívnej medicíny, neurológie, FBLR, akupunktúry a tradičnej čínskej medicíny, všeobecného lekárstva, ošetrovateľstva ako i ďalších medicínskych špecializácií a profesií v Česku i na Slovensku..
Zároveň tiež chceme vyzvať k účasti (aktívnej i pasívnej) aj zdravotné sestry, ktoré pracujú v odbore algeziológii (či v iných odbornostiach), pre ktoré budú pripravené aj samostatné bloky prednášok.
Ďalšie informácie o kongrese, ako aj témy a odborný program, nájdete na internetových stránkach kongresu www.dialogyobolesti.sk, www.pain.sk

Tešíme sa na Vašu účasť!

 

MUDr. Miroslav Ferenčík, MBA
Prezident kongresu

MUDr. Ingrid Trtalová
Predseda organizačného výboru

 

 

Prihlásiť na seminár je možné tu:  www.dialogyobolesti.sk

Čítaj viac >>

WEBINÁR - Antiarytmiká pre klinickú prax 3. časť
Webináre

WEBINÁR - Antiarytmiká pre klinickú prax 3. časť

Dátum pridania: 12.06.2024 | Eduprofipharm

Prinášame Vám offline webinár pripravený v spolupráci so spoločnosťou Viatris.

Využite možnosť vzdelávania sa z pohodlia domova a pozrite si video-prednášky na uvedené témy.

 

NOAK a fiblirácia predsiení
MUDr. Anna Vachulová, PhD.


Moderné trendy katétrovej ablácie fibrilácie predsiení
MUDr. Adrian Bystriansky


Tipy a triky ako postupovať v klinickej praxi
MUDr. Anna Vachulová, PhD., 
MUDr. Adrian Bystriansky


Otázky a odpovede

 

 

 

 

Prednášky sú podkladovým materiálom pre AD TEST, ktorého vyplnením máte možnosť získať 2 kredity. 

 

Čítaj viac >>

XXIX. WORLD CONGRESS OF ECHOCARDIOGRAPHY AND ALLIED TECHNIQUES & 14TH INTERNATIONAL COLLEGE OF CARDIOLOGY ANNUAL MEETING
Semináre

XXIX. WORLD CONGRESS OF ECHOCARDIOGRAPHY AND ALLIED TECHNIQUES & 14TH INTERNATIONAL COLLEGE OF CARDIOLOGY ANNUAL MEETING

Dátum pridania: 17.06.2024 | Eduprofipharm

Drahí kolegovia,

v mene International Society of Cardiovascular Ultrasound (ISCU) a the International College of Cardiology (ICC) je nám cťou Vás pozvať  na: XXIX. WORLD CONGRESS OF ECHOCARDIOGRAPHY AND ALLIED TECHNIQUES & 14TH INTERNATIONAL COLLEGE OF CARDIOLOGY ANNUAL MEETING, ktorý sa bude konať v septembri 19.-21. 2024 v hoteli Park Inn pri Radisson Danube, Rybné námestie 1, v Bratislave.

Čaká na Vás vynikajúci vedecký program prezentovaný svetovými odborníkmi z kardiológie,  ktorý ponúkne široké spektrum inovácií  v neinvazívnych zobrazovacích metód v klinickej praxi. Inovácie od základov až po pokročilú echokardiografiu, iné neinvazívne zobrazovanie modality ako aj všetky aspekty klinickej kardiológie budú pokryté prostredníctvom plenárnych zasadnutí, workshopov, sympózií a odborných prezentácií. Ako vždy stredobodom pozornosti budú zaujímavé “case studies”.

Dúfame, že prijmete naše pozvanie a tešíme sa na stretnutie s Vami v septembri v Bratislave.

S pozdravom

Prof. MUDr. Ján Fedačko, PhD., Prezident kongresu
Prof. Navin C. Nanda, MD, Prezident ISCU

 

 

Registrácia bude možná na webe kongresu a môžete využiť priamo tento link: www.worldcardiologycongress.com

Čítaj viac >>

WEBINÁR - Akadémia všeobecných lekárov jeseň 2024
Webináre

WEBINÁR - Akadémia všeobecných lekárov jeseň 2024

Dátum pridania: 08.07.2024 | Eduprofipharm

Spoločnosť EDUprofiPHARM Vás pozýva na live webinár „Akadémia všeobecných lekárov jeseň 2024“. Webinár je určený pre lekárov a uskutoční sa 16. októbra 2024 o 17:00 hod.  Počas celého webinára môžete priamo diskutovať so všetkými prednášajúcimi prostredníctvom live chatu. Webinár bude zaradený do kontinuálneho vzdelávania lekárov a budú mu pridelené 2 kredity za účasť. Na získanie kreditov je nutná registrácia vopred.

 

Určené pre SLK, ČLK.

Odhadované trvanie webinára 120 min.

Čítaj viac >>

WEBINÁR - Akadémia pre pediatrov jeseň 2024
Webináre

WEBINÁR - Akadémia pre pediatrov jeseň 2024

Dátum pridania: 08.07.2024 | Eduprofipharm

Spoločnosť EDUprofiPHARM Vás pozýva na live webinár „Akadémia pre pediatrov jeseň 2024“. Webinár je určený pre lekárov a uskutoční sa 24. októbra 2024 o 17:00 hod.  Počas celého webinára môžete priamo diskutovať so všetkými prednášajúcimi prostredníctvom live chatu. Webinár bude zaradený do kontinuálneho vzdelávania lekárov a budú mu pridelené 2 kredity za účasť. Na získanie kreditov je nutná registrácia vopred.

 

Určené pre SLK, ČLK.

Odhadované trvanie webinára 120 min.

Čítaj viac >>

Periodikum MEDICUS news 2/2024
Periodiká

Periodikum MEDICUS news 2/2024

Dátum pridania: 19.06.2024 | Eduprofipharm

Tak ako každý rok, tak nebude tomu inak ani tento rok a v tomto slnečnom období letných dní, dovoleniek a oddychu vydávame druhé číslo odborného časopisu Medicus news. Veríme, že sme pre Vás pripravili zaujímavé témy z oblasti medicíny, ktoré obohatia Váš pohľad na niektoré problematiky.

V úvode časopisu sa Vám už tradične prihovoria odborníci z oblasti diabetológie ako napr. doc. MUDr. Zbynek Schroner, PhD., ktorý sa zameral na liečbu Diabetes Mellitusu s inzulínom Glargín 100 IU/ml. Na tému, ako veľmi je dôležitá skorá intervencia v liečbe Diabetes Mellitusu sa vyjadrila MUDr. Daša Skripová, PhD. V diabetologickej sekcií nájdete zaujímavý článok, ktorý bol spracovaný našou redakciou, na základe prednášok viacerých odborníkov, ktoré odzneli na 8. seminári praktických diabetológov Slovenska.

V pravidelnej rubrike Právnik radí sme sa tentokrát venovali aktuálnej téme, a to právnym najproblematickejším aspektom telemedicínskych konzultácií, ktoré pre nás spracoval JUDr. Ing. Radovan Konečný, PhD., MBA, právny a bezpečnostný konzultant.

Ani v tomto vydaní nechýba rubrika z klinickej praxe, kde si môžete prečítať zaujímavé články na rôzne témy. Doc. MUDr. Michal Minár, PhD. popísal manažment bolesti, kde zdôraznil chyby, s ktorými sa stretávame. Naďalej skúmanej alergickej rinitíde sa venovala MUDr. Alena Smiešková. Ak neviete prečo 19.máj je z pohľadu medicíny niečím výnimočný, tak si určite prečítajte článok od doc. MUDr. Jiří Slívu, Ph.D., kde Vám priblíži, čo tradičné sa viaže k tomuto dňu.

Tak ako zvyčajne, tak aj v  tomto vydaní nájdete okrem spomínaných aj mnoho iných zaujímavých tém. K niektorým článkom prikladáme aj upútavky na audio-prednášky, po ktorých vypočutí a preštudovaní máte možnosť získať 2 kredity za vyplnenie AD TESTu.

AD TEST k danému číslu odborného časopisu nájdete hneď v úvode 

 

Prajeme Vám príjemné čítanie a pekné leto!

Čítaj viac >>

Načítať viac Load more