Živý prenos webináru - Fixná kombinácia inzulínu a GLP-1 agonistu – cesta k dosiahnutiu cieľa pre pacientov s diabetom 2. typu

08.03.2021 | Eduprofipharm
Živý  prenos  webináru - Fixná  kombinácia  inzulínu  a  GLP-1  agonistu – cesta  k  dosiahnutiu  cieľa  pre pacientov s diabetom 2. typu

Živý prenos webináru

6. apríla 2021 o 17:00 hod.

 
Vážení kolegovia,

je mi potešením pozvať vás na online vzdelávací webinár pod názvom: „Fixná kombinácia inzulínu a GLP-1 agonistu – cesta k dosiahnutiu cieľa pre pacientov s diabetom 2. typu".

Vzhľadom na to, že diabetes 2. typu je progredujúce ochorenie, bude stále viac pacientov potrebovať liečbu založenú na inzulíne, aby dosiahli svoj terapeutický cieľ. Napriek tomu, že dnes máme viacero terapeutických možností, je stále ťažké dosiahnuť  glykemické ciele, čo naznačuje, že je stále nenaplnená potreba skorších a účinnejších foriem liečby, ktoré by ľuďom pomohli 
dosiahnuť terapeutické ciele.

Terapeutický pokrok v liečbe inzulínom, ako je bazál-bolus, alebo premixovaný inzulín, zostáva bežne používaným postupom, ale  môže byť spojený s výzvami, pokiaľ ide o klinické výsledky a zaťaženie pacienta liečbou. Počas tohto webináru vám skupina  odborníkov poskytne náhľad do problematiky nenaplnených klinických potrieb a výziev spojených so súčasnými možnosťami intenzifikácie inzulínovej liečby dospelých s diabetom 2. typu. Diskutovať sa bude aj o dôvodoch pre pokrok, ktorý má pomôcť  dospelým ľudom s diabetom 2. typu, a to fixným pomerom kombinácií rôznych terapií, aby dosiahli svoj cieľ. Diskutovať sa bude aj o skúsenostiach pacientov na tejto liečbe. Taktiež budú poskytnuté aktuálne a novo sa objavujúce dôkazy, ktoré poukazujú na výhody liečby fixnou kombináciou. Na záver webináru budete mať priestor položiť otázky, na ktoré vám radi odpovieme a podnietime tak vzájomnú diskusiu. Tešíme sa na stretnutie s vami prostredníctvom tohto webináru. Veríme, že vám poskytne cenné poznatky, ktoré vám pomôžu vo vašej klinickej praxi zlepšiť výsledky vašich pacientov.
 
Rory McCrimmon​
 
 
 
 
Partner projektu:
 
 
MAT-SK-2100164 - 1.0 - Dátum vypracovania: 3/2021
 

Mohlo by vás zaujímať

WEBINÁR - Bezpečná cesta z úzkosti
Webináre

WEBINÁR - Bezpečná cesta z úzkosti

Dátum pridania: 04.12.2020 | Eduprofipharm

V spolupráci so spoločnosťou Schwabe sme pre Vás pripravili webinár o psychickom zdraví pod názvom Bezpečná cesta z úzkosti, ktorý sa uskutoční 18. mája16:00. O úzkosti ako chorobe 21. storočia bude hovoriť doc. MUDr. Ľubomíra Izáková, PhD. a bezpečným možnostiam liečby tejto choroby sa bude vo svojej prednáške venovať MUDr. Mária Králová, CSc. Počas celého webinára môžete priamo diskutovať so všetkými odborníčkami prostredníctvom live chatu. Webinár bude zaradený do kontinuálneho vzdelávania a bude mu pridelený 1 kredit za účasť. Na získanie kreditov je nutná registrácia vopred na www.eduprofipharm.sk v sekcii webináre live.

Určené pre: SKP

Predpokladaná dĺžka trvania: 60 min.

Čítaj viac >>

WEBINÁR - Súčasné možnosti využitia dimetindéniummaleinátu v imunoalergologickej praxi
Webináre

WEBINÁR - Súčasné možnosti využitia dimetindéniummaleinátu v imunoalergologickej praxi

Dátum pridania: 04.12.2020 | Eduprofipharm

Spoločnosť EDUprofiPHARM v spolupráci so spoločnosťou GlaxoSmithKline Slovakia Vás pozýva na  live webinár pod názvom Súčasné možnosti využitia dimetindéniummaleinátu v imunoalergologickej praxi. Touto témou Vás prevedie MUDr. Zuzana Podmanická z ambulancie klinickej imunológie a alergológie v detskej fakultnej nemocnici s poliklinikou v Banskej Bystrici. Počas celého webinára môžete prednášajúcej klásť svoje otázky a zapojiť sa do diskusie prostredníctvom live chatu. A to z pohodlia Vášho domova! Webinár je zaradený do kontinuálneho vzdelávania farmaceutov a laborantov a je mu pridelený 1 kredit za účasť a 2 kredity za vyplnenie AD TESTu. Na získanie kreditov za účasť je nutná registrácia vopred. AD TEST nájdete v sekcii webináre live-záznam alebo v e-learningu.

Webinár je určený pre SLeK, SK MTP a SKIZP.

Čítaj viac >>

WEBINÁR - Trpí srdce schizofréniou?
Webináre

WEBINÁR - Trpí srdce schizofréniou?

Dátum pridania: 03.12.2020 | Eduprofipharm

Pozývame Vás na LIVE webinár pod názvom Trpí srdce schizofréniou?, ktorý sme pre Vás pripravili v spolupráci so spoločnosťou Angelini. Webinár môžete sledovať z pohodlia Vášho domova 19. mája 2021 o 16:00. Odborným programom Vás bude naživo sprevádzať MUDr. Dagmar Breznoščáková, PhD., ktorá zároveň otvorí webinár svojou prednáškou na tému Musí myseľ a telo človeka so schizofréniou trpieť? Na antipsychotickú liečbu z pohľadu diabetológa bude vo svojej prednáške nazerať doc. MUDr. Branislav Vohnout, PhD. a kardiologickej téme u pacientov so schizofréniou sa bude venovať MUDr. Peter Kalist, MPH. Pri schizofrénii ešte ostaneme a tému Ako znížiť kardiometabolické riziko u pacientov so schizofréniou? rozoberie prof. MUDr. Jiří Masopust, Ph.D. Neváhajte sa zapojte sa do diskusie s prednášajúcimi prostredníctvom live chatu. Webinár je zaradený do kontinuálneho vzdelávania lekárov a budú mu pridelené 2 kredity za účasť a 2 kredity za vyplnenie AD TESTu. Na získanie kreditov je nutná registrácia vopred.

 

 

Určené pre: SLK

Predpokladaná dĺžka trvania: 60min.

Čítaj viac >>

WEBINÁR - Derma webfórum 2021
Webináre

WEBINÁR - Derma webfórum 2021

Dátum pridania: 03.12.2020 | Eduprofipharm

V spolupráci so spoločnosťou Viatris Vás pozývame na live webinár pod názvom Derma webfórum 2021. Poznačte si do kalendára termín 19.5.2021 o 18:00, pretože v tomto čase sa budete môcť pripojiť k live webináru a to aj z pohodlia Vášho domova. O liečbe bradavíc v domácej starostlivosti a dispenzárnej starostlivosti s tým spojenej bude rozprávať doc. PharmDr. Andrea Gažová, PhD. Nasledovať bude prednáška MUDr. Kataríny Cajchanovej, PhD. s názvom Vírusové bradavice. Počas celého livestreamu máte možnosť diskutovať so všetkými prednášajúcimi prostredníctvom chatu. Webinár bude zaradený do kontinuálneho vzdelávania lekárnikov a laborantov a bude mu pridelený 1 kredit za účasť a 2 kredity za vyplnenie AD TESTu. Na získanie kreditov je nutná registrácia vopred.

Určené pre: SLeK, SK MTP a SKIZP.

Predpokladaná dĺžka trvania: 60 min.

Čítaj viac >>

KLINICKÉ SKÚSENOSTI S MANAŽMENTOM NET (GIT A PĽÚC)
Webináre

KLINICKÉ SKÚSENOSTI S MANAŽMENTOM NET (GIT A PĽÚC)

Dátum pridania: 01.12.2020 | Eduprofipharm

Aj v novom roku môžete využiť možnosť vzdelávania sa z pohodlia domova, a to prostredníctvom audiovizuálnych prednášok z klinických skúseností s manažmentom GEP a pľúcnych neuroendokrinných tumorov.

Témami webinára sú neuroendokrinné nádory GIT a súčasný prehľad liečby, analógy somatostatínu v klinickej praxi GIT NET a klinické skúsenosti s liečbou pľúcnych NET, ktoré odprezentovali špecialisti z oblasti onkológie – MUDr. Štefan  Pörsök, PhD., MUDr. Tomáš ŠálekMUDr. Radka Radecká.

Uvedené audiovizuálne prednášky sú podkladovým materiálom pre AD TEST, ktorého vyplnením máte možnosť získať 2 kredity.

AD TEST je určený pre členov komory SLK. ( 11.1.2021 - 6.7.2021 ) 

Čítaj viac >>

WEBINÁR - Rôzne pohľady na úlohu sestry v manažmente pacientov
Webináre

WEBINÁR - Rôzne pohľady na úlohu sestry v manažmente pacientov

Dátum pridania: 29.11.2020 | Eduprofipharm

V spolupráci so spoločnosťou ZENTIVA Vás srdečne pozývame 20. mája 2021 o 18:00 na live webinár pod názvom Rôzne pohľady na úlohu sestry v manažmente pacientov. Webinár je určený pre zdravotné sestry. Prvou témou webináru je úloha sestry v manažmente prevencie a liečby artériovej hypertenzie a dyslipidémie, ktorú nám odprezentuje Mgr. Silvia Bubelínyová. Nasledovať bude Mgr. Margita Mikátová s témou chronického srdcového zlyhávania a životosprávy. Neskôr sa od  Andrei Kováčikovej dozvieme niečo o práci sestry v angiochirurgickej ambulancii so zameraním na pacienta s PAO.  A na záver bohatého programu sa z pohľadu sestry pozrieme na stále aktuálnu tému pandémie COVID-19 v podaní PhDr. Zuzany Varjasiovej. Neváhajte a zapojte sa do diskusie s prednášajúcimi prostredníctvom live chatu! Webinár bude zaradený do systému kontinuálneho vzdelávania zdravotných sestier a pôrodných asistentiek a budú mu pridelené 2 kredity za účasť. Na získanie kreditov je nutná registrácia vopred.

 

Určené pre: SK SaPA.

Predpokladaná dĺžka trvania: 120min.

Čítaj viac >>

Načítať viac Load more