KNIHA - Manuál starostlivosti o pacienta s vybranými chorobami v praxi farmaceuta

16.01.2024 | Eduprofipharm
KNIHA  - Manuál starostlivosti o pacienta s vybranými chorobami v praxi farmaceuta

Farmaceuti, lekárnici, odborníci za tarou sú prioritne považovaní za špecialistov v oblasti terapeutického užívania liečiv. Dopĺňajú multidisciplinárny tým s cieľom optimalizácie farmakoterapie pacienta, vrátane edukácie a zvyšovania adherencie k stanovenej liečbe. Ďalšou z ich úloh je sledovať dodržiavanie liečebných režimov za súčasného zlepšovania kvality života pacienta.

Nakoľko je v rámci poradenskej a konzultačnej činnosti lekáreň často miestom prvého kontaktu medzi pacientom a zdravotníckym pracovníkom poskytujú lekárnici, farmaceuti (okrem iného) aj služby zahŕňajúce manažment voľno predajných liekov. V tomto kontexte je preto nevyhnutné, aby vedeli správne interpretovať a uplatňovať vedomosti o farmakodynamike resp. farmakokinetike liečiv a boli schopní aj otvorenej komunikácie s lekármi pri identifikácii vzniknutých zdravotných problémov. V tom im pomôže táto publikácia vytvorená odborníkmi z oblasti farmácie, ktorá interaktívnym spôsobom prevedie používateľa teoretickým obsahom vírusových infekcií horných dýchacích ciest, podporou imunity, manažmentom gastrointestinálnych ťažkostí a konceptom personalizovanej medicíny.

Formou praktických cvičení, modelových prípadov a iných zaujímavých úloh sa čitateľ zamyslí nad zaujímavými a zdanlivo bežnými skutočnosťami.

 

 

Mohlo by vás zaujímať

PRO BIOS I. – ODBORNÝ SEMINÁR
Semináre

PRO BIOS I. – ODBORNÝ SEMINÁR

Dátum pridania: 27.01.2024 | Eduprofipharm

Srdečne Vás pozývame na seminár s názvom „PRO BIOS I.“, ktorý sa bude konať 16. apríla 2024 od 16:00 hod. v hoteli Bratislava,  Seberíniho 9, Bratislava. Odborný program je zostavený zo šiestich prednášok. V úvode programu bude MUDr. Martin Matejka, PhD. rozprávať o vitamínoch B v súvislosti s deťmi. MUDr. Vladimír Holec, PhD. nám zodpovie otázku, čo vyplýva z aktuálnych európskych guidelines ohľadom inteligentnej voľby probiotika. Ďalšou zaujímavou témou bude téma - Vitamín D - Konsenzus panelu odborníkov pre strednú Európu, a odprezentuje ju PharmDr. Filip Max. V druhej polovici programu sa môžete tešiť na prednášku od MUDr. Dušana Baláža s názvom „Saccharomyces boulardii a jej miesto v eradikačnej liečbe infekcie H. pylori.“ Veľmi aktuálna téma Histamínovej intolerancie odznie v podaní MUDr. Marty Serdahelyovej. A v závere odborného programu preberieme s MUDr. Adrianou Šimkovou, PhD. nové kompetencie a inovatívne prístupy v manažmente pacienta v ambulancii VLD.

Podujatie je zaradené do systému kontinuálneho vzdelávania SLK. Účastníci semináru dostávajú na záver certifikáty s kreditmi pridelenými SLK. Slovenská lekárska komora pridelila podujatiu 3 kredity.

Určené pre lekárov.

 

Čítaj viac >>

WEBINÁR - 10 zásad pre zachovanie vlastného chrupu a život bez zubných náhrad
Webináre

WEBINÁR - 10 zásad pre zachovanie vlastného chrupu a život bez zubných náhrad

Dátum pridania: 21.03.2024 | Eduprofipharm

Preštudujte si prezentáciu Doc. MUDr. Hany Hubalkovej, Ph.D. a Mgr. Petry Křížovej, DiS. na tému 10 zásad pre zachovanie vlastného chrupu a život bez zubných náhrad”. Prezentácia slúži ako študijný materiál k vypracovanému AD TESTu, prostredníctvom ktorého môžete získať 2 kredity.

Primárnou funkciou chrupu je príjem potravy na výživu celého organizmu. Aktívne zapojenie žuvacích svalov počas iniciálneho spracovania stravy je nevyhnutné ako pre vlastné požitie jedla, tak aj pre zvýšenie prekrvenia celej hlavy. Dostatočná saturácia mozgu kyslíkom vrátane funkčnej stimulácie prefrontálneho kortexu a ďalších štruktúr, napr. hipokampu, podporuje udržanie kognitívnych funkcií mozgu do vysokého veku. Strata zubov, resp. parodontu s propriocepciou, znamená jednak zhoršenie podmienok pre príjem a spracovanie potravy, ako aj výraznú redukciu informácie o mastikácii pre mozgové centrá. Tým sa zvyšuje riziko nástupu demencie či Alzheimerovej choroby najmä v seniorskom veku. Aj napriek skvalitneniu stomatologickej starostlivosti a využívaniu progresívnych liečebných postupov strata chrupu významne ovplyvňuje kvalitu života. Zvlášť snímateľné zubné náhrady nie vždy dokážu zaistiť príjem kvalitných živín, ani celkovú spokojnosť pacienta. Preto pravidelná starostlivosť o orálne zdravie a preventívne opatrenia sú kľúčové pre zachovanie vlastného chrupu a života bez zubných náhrad.

Čítaj viac >>

WEBINÁR - Impulz sestry 2024
Webináre

WEBINÁR - Impulz sestry 2024

Dátum pridania: 03.03.2024 | Eduprofipharm

Spoločnosť EDUprofiPHARM Vás v spolupráci so spoločnosťou Novartis pozýva na live webinár Impulz sestry 2024. Webinár je určený pre zdravotné sestry a uskutoční sa 23.4.2024 o 17:00 hod. V úvode programu bude PhDr. Zuzana Gavalierová, MPH rozprávať o dyslipidémii a chlesterole na Slovensku. Neskôr si od Mgr. Margity Mikátovej vypočujeme prednášku o LDL-C ako o hlavnom rizikovom faktore IM. Slovo si potom prevezme Mgr. Daniela Haincová, ktorá nám priblíži PO liečbu dyslipidémie u pacientov po IM. Program pokračuje v podaní Mgr. Aleny Kubaščíkovej a jej pútavou prednáškou o novej možnosti v liečbe dyslipidémie v roku 2023 na Slovensku. Niečo o edukácii pacienta po IM v Kardiocentre Prešov nám povie Mgr. Ľudmila Goboňová. A v závere programu si môžeme vypočuť prednášku o farmakologickom minime u pacientov po IM od PharmDr. Vasila Šatníka.

 

Do diskusie  sa môžete zapojiť prostredníctvom CHATu počas trvania celého webináru. Webinár bude zaradený do kontinuálneho vzdelávania a budú mu pridelené 2 kredity za účasť a 2 kredity za AD TEST. AD TEST k danému webináru nájdete v sekcii webináre live-záznam alebo v e-learningu. Na získanie kreditov je nutná registrácia vopred

 

Určené pre SK SaPA.
Odhadované trvanie webináru 120 min.

 

 

Čítaj viac >>

WEBINÁR - Večer s kazuistikami naprieč Slovenskom II.
Webináre

WEBINÁR - Večer s kazuistikami naprieč Slovenskom II.

Dátum pridania: 04.03.2024 | Eduprofipharm

Spoločnosť EDUprofiPHARM v spolupráci so spoločnosťou Servier Vás pozýva na druhú časť live webináru s názvom „Večer s kazuistikami naprieč Slovenskom“. Webinár je určený pre lekárov a uskutoční sa 30. apríla 2024 o 17:00 hod. Odborným programom Vás bude sprevádzať MUDr. Barbora Zoboková. Zaujímavé kazuistiky priamo z praxe Vám odprezentujú prednášajúci naprieč celým Slovenskom: MUDr. Barbora Zoboková, MUDr. Zuzana Némethyová, MUDr. Daniel Kolény, MUDr. Oľga Bobelová, MUDr. Viliam Vaník. A v závere programu sa s doc. MUDr. Zbynekom Schronerom, PhD. pozrieme na aktuálne témy v diabetológii. Počas celého webinára môžete priamo diskutovať s prednášajúcimi prostredníctvom live chatu. Webinár bude zaradený do kontinuálneho vzdelávania lekárov a budú mu pridelené 2 kredity. Na získanie kreditov je nutná registrácia vopred.

 

Určené pre SLK.

Odhadované trvanie webinára 120 min.

Čítaj viac >>

Periodikum MEDICUS news 1/2024
Periodiká

Periodikum MEDICUS news 1/2024

Dátum pridania: 09.04.2024 | Eduprofipharm

Predstavujeme Vám prvé číslo odborného časopisu MEDICUS news v roku 2024. Veríme, že si nájdete čas na preštudovanie si zaujímavých tém z oblasti medicíny, ktoré Vám tentokrát prinášame.

 

Aj v tomto čísle začíname už tradične Diabetologickou sekciou, v ktorej úvode sa doc. MUDr. Dana Prídavková, PhD. zaoberá kardio-renálno-metabolickými ochoreniami a ich vzájomným prepojením. Na otázku či je alebo nie je obezita ochorenie Vám vo svojom článku odpovie doc. MUDr. Ľubomíra Fábryová, PhD., MPH. O svoje skúsenosti z klinickej praxe sa podelili prof. MUDr. Mgr. Miloš Jeseňák, PhD., MBA, Dott. Ric., MHA, FAAAA, MUDr. Marta Serdahelyová,  MUDr. Katarína Dostálová a PharmDr. Ondrej Sukeľ na tému Efektívne cesty k liečbe astmy a CHOCHP.

V úvodnom čísle tohto roka sa dočítate napríklad o vybraných aspektoch terapeutického použitia metamizolu a dexibuprofénu, ktoré spracoval doc. MUDr. Jiří Slíva, Ph.D. a taktiež zaujímavý článok o špecifikách farmakoterapie v staršom veku, ktorú spracovala PharmDr. Mária Göböová, PhD.

 

V tomto vydaní nájdete okrem spomínaných aj mnoho iných zaujímavých tém. K niektorým článkom prikladáme aj upútavky na audio-prednášky, po ktorých vypočutí a preštudovaní máte možnosť získať 2 kredity za vyplnenie AD TESTu.

AD TEST k danému číslu odborného časopisu nájdete hneď v úvode 

 

Prajeme Vám príjemné čítanie a najmä pevné zdravie!

Čítaj viac >>

Periodikum PHARMA tribune 1/2024
Periodiká

Periodikum PHARMA tribune 1/2024

Dátum pridania: 09.04.2024 | Eduprofipharm

Predstavujeme Vám prvé číslo odborného časopisu PHARMA tribune 1/2024 v tomto roku, ktoré je určené pre Vás - odborníkov lekární.

  

V pravidelných rubrikách Vám prinášame exkurz do rôznych zaujímavých tém. O svoje skúsenosti z lekárnickej praxe sa podelil lekárnik Mgr. Peter Klembala, ktorý v úvode čísla spracoval článok na tému Prejavy alergickej rinokonjunktivitídy. 

Redakcia EDUprofiPHARM spracovala pohľad z klinickej praxe MUDr. Romana Tomaškina, ktorý  nám vo svojej prednáške na webinári „Femina webinár – webinár nie len pre ženy" priblížil ako pristupovať k diagnostike a liečbe infekcie dolných močových ciest. Tému využitia erdosteínu, konkrétne poznatky o molekule erdosteínu, jeho biologických vlastnostiach, klinických efektoch s dôrazom na najnovšie dôkazy v liečbe ochorení horných dýchacích ciest spracoval MUDr. Pavol Pobeha, PhD.

 

 

V tomto vydaní sa nachádza okrem spomínaných aj mnoho iných zaujímavých tém. K niektorým článkom prikladáme aj upútavky na audio-prednášky, po ktorých vypočutí a preštudovaní máte možnosť získať 2 kredity za vyplnenie AD TESTu.

 

Upútavku na AD TEST z odborného časopisu nájdete hneď v jeho úvode.

 

 

Prajeme Vám príjemné čítanie a najmä pevné zdravie!

Čítaj viac >>

Načítať viac Load more