Prehľad inzulínovej liečby na Slovensku v roku 2022

14.11.2022 | Eduprofipharm
Prehľad inzulínovej liečby na Slovensku v roku 2022

Vážení kolegovia,

 

Na úvod nám dovoľte predstaviť dôvod rozhodnutia odsledovať pacientov na ambulanciách diabetológov a štatisticky vyhodnotiť ich aktuálny zdravotný stav a inzulínovú liečbu.

 

O inzulínoterapii diabetikov aktuálne vieme údaje zo štatistických zisťovaní NCZI, prípadne z klinických štúdií alebo odborných seminárov. Dostupné sú informácie o počte diabetikov liečených inzulínom, o podielipacientov podľa typu inzulínu a počty pacientov podľa liečebného inzulínového režimu.

 

O inzulínoterapii diabetikov však nevieme mieru či rozsah používania rôznych inzulínových režimov (BOT, BBT, premixované inzulíny), údaje o dĺžke inzulínovej liečby, frekvenciu výskytu hypoglykémií alebo účinnosť použitých inzulínových režimov na dlhodobú kompenzáciu.

 

Cieľom sledovaní teda bolo získať prehľad a informácie o inzulínoterapii diabetikov 2. typu, ktoré nie sú dostupné z iných zdrojov, inzulínových režimoch, stav kompenzácie diabetu prítomnosť komplikácií, nežiaducich účinkoch inzulínovej liečby, zhodnotiť adherenciu a kompliance k liečbe a zistiť úvahy o potenciálnej zmene liečby.

 

V priložených videozáznamoch sa dozviete, aké štatistické výsledky sa dosiahli na celoslovenskej a krajskej úrovni počas sledovania pacientov na inzulínovej liečbe v auguste 2022.

 

MUDr. Marek Macko a MUDr. Katarína Černá, PhD., MPH., MBA, MHA

Odborní garanti

 

Študijný materiál

Mohlo by vás zaujímať

WEBINÁR - Symbol lásky včera a dnes
Webináre

WEBINÁR - Symbol lásky včera a dnes

Dátum pridania: 02.12.2022 | Eduprofipharm

V spolupráci so spoločnosťou SERVIER Vás srdečne pozývame 13. decembra 2022 o 17:00 na live webinár s názvom: ,,Symbol lásky včera a dnes“. Počas hodinového odborného programu si budete môcť vypočuť prednášku MUDr. Dany Šedivej na tému - História srdca a taktiež prednášku s témou - Ako si udržať zdravé srdce od MUDr. Anny Vachulovej, PhD. 

Počas celého live webináru budete môcť diskutovať s prednášajúcimi prostredníctvom chatu. Webinár bude zaradený do kontinuálneho vzdelávania  lekárov a zdravotných sestier a bude mu pridelený 1kredit. Na získanie kreditov je nutná registrácia vopred.  

 

Určené pre: SLK a SK SaPA

Predpokladaná dĺžka trvania: 60min.

Čítaj viac >>

Periodikum PHARMA tribune 3/2022
Periodiká

Periodikum PHARMA tribune 3/2022

Dátum pridania: 14.11.2022 | Eduprofipharm

Periodikum PHARMA tribune 3/2022

 

Predstavujeme Vám tretie číslo odborného časopisu PHARMA tribune v roku 2022. Aj tentokrát sme sa pre Vás snažili pripraviť zaujímavé témy z rôznych oblastí medicíny.

 

V pravidelnej rubrike EMA Vám prof. PharmDr. Ján Kyselovič, CSc. prináša aktuality z Európskej liekovej agentúry, kde sa môžete dočítať o jej náplni práce.

 

V pravidelných rubrikách Z lekárnickej praxe sa môžete dočítať o analgetiku novej generácie – dexibuproféne, ale aj o prevencií diabetes mellitus 2. typu v kontexte výživy.

V rubrike Z klinickej praxe sa dočítate napr. o látke, ktorú by sme mali poznať- Cineol, ale aj o ambroxole, ktorý podporuje tvorbu pľúcneho surfaktantu a zároveň chráni pľúca. Prof. MUDr. Miloš Jeseňák, PhD., MBA, MHA, FAAAAI popisuje princíp „menej znamená viac”, ktorý je často využívaný v mnohých častiach medicíny, vrátane špecializovanej lekárskej starostlivosti a optimálneho manažmentu akútnych ochorení dýchacích ciest.

V tomto vydaní nájdete okrem spomínaných aj mnoho iných zaujímavých tém a pri niektorých článkoch aj upútavky na audioprednášky z uskutočnených webinárov.

 

 

Upútavku na AD TEST z odborného časopisu nájdete hneď v jeho úvode (momentálne prebieha jeho akreditácia danou komorou).

 

 

Prajeme Vám príjemné čítanie a pekný zvyšok roka!

 

 

Čítaj viac >>

AD TEST - Rinitída a možnosti intervencie v prostredí lekárne
E-learning

AD TEST - Rinitída a možnosti intervencie v prostredí lekárne

Dátum pridania: 19.10.2022 | Eduprofipharm

AD TEST - Rinitída a možnosti intervencie v prostredí lekárne prináša súhrn otázok k problematike, ktorá odznela na webinári s rovnomenným názvom a je publikovaný v kalendári vzdelávacích aktivít.

Čítaj viac >>

Periodikum MEDICUS news 3/2022
Periodiká

Periodikum MEDICUS news 3/2022

Dátum pridania: 11.10.2022 | Eduprofipharm

Predstavujeme Vám tretie číslo odborného časopisu MEDICUS news v roku 2022. Pripravili sme si pre Vás zaujímavé témy z rôznych oblastí medicíny.

Úvod časopisu je už tradične venovaný Diabetologickej sekcii, v ktorej sa Vám opäť prihovorí Hlavný odborník MZ SR pre odbor diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy doc. MUDr. Zbynek Schroner, PhD. Rovnako ako v predošlých číslach, pokračujeme aj v sekcii Všeobecného lekárstva, v ktorej Vám MUDr. Adriana Šimková, PhD. odpovie na otázku „Antivirotická liečba ochorenia COVID-19 – zmena paradigmy pandémie?“   V sekcii Klinická prax sa dočítate napr. o Dexibuproféne,  ktorý pre Vás spracoval doc. MUDr. Igor Martuliak, PhD. V rámci sekcie Kazustika si pre Vás MUDr. Zuzana Laučeková, PhD. pripravila prípadovú štúdiu o používaní infúznej fixnej kombinácie diklofenak/orfenadrín pri liečbe pooperačnej bolesti.

V tomto vydaní nájdete pri niektorých článkoch aj upútavky na audioprednášky.

 

AD TEST k danému číslu odborného časopisu nájdete hneď v úvode - momentálne prebieha jeho akreditácia na SLK.

 

Prajeme Vám príjemné čítanie a pevné zdravie!

Čítaj viac >>

WEBINÁR - Snímateľné zubné náhrady a ich možné negatívne pôsobenie v ústnej dutine
Webináre

WEBINÁR - Snímateľné zubné náhrady a ich možné negatívne pôsobenie v ústnej dutine

Dátum pridania: 11.10.2022 | Eduprofipharm

Preštudujte si prezentáciu doc. MUDr. Hany Hubálkovej, Ph.D. na tému „Snímateľné zubné náhrady a ich možné negatívne pôsobenie v ústnej dutine”. Prezentácia slúži ako študijný materiál k vypracovanému AD TESTu, prostredníctvom ktorého môžete získať 2 kredity.

Snímateľné zubné náhrady môžu nahradiť akékoľvek defekty v zubnom oblúku, chýbajúci chrup ako celok, môžeme s ich pomocou doplniť aj chýbajúce mäkké i tvrdé tkanivo v ústnej dutine. Snímateľné náhrady rozlišujeme na čiastočné a celkové, pooperačné, poúrazové, a špeciálne obturačné. K ich výrobe používame rôzne materiály na báze polymérov, kovov a ich zliatiny, niekedy aj keramiku. Novo odovzdané náhrady splňujú požiadavky z funkčného i estetického hľadiska. Postupne pri plnej funkcii dochádza k zmenám ako na zubných náhradách tak aj okolitých tkanivách, a preto aj doteraz vyhovujúce náhrady strácajú funkčnosť, retenciu, i stabilitu a môžu škodiť okolitým tkanivám – mechanicky (otlaky, dekubity, dráždenie parodontu), funkčne (závadná okulzia, a artikulácia, porušený priebeh okulznej roviny, znížená výška zhryzu, poruchy v žuvacích svaloch i čeľustných kĺboch, narušená výslovnosť), biologicky (zápal, alergia, zvýšená akumulácia plaku s rizikom zubného kazu, ginigvitis i paradontits, foetor ex ore). Pacientom je preto nevyhnutné zdôrazniť význam nasledujúcich preventívnych prehliadok a zvýšenej domácej starostlivosti o ústnu dutinu a aj o zubné náhrady so zameraním na orálnu hygienu.

Čítaj viac >>

WEBINÁR - Ako zvládnuť mikrobióm snímateľných náhrad a pomôcok
Webináre

WEBINÁR - Ako zvládnuť mikrobióm snímateľných náhrad a pomôcok

Dátum pridania: 10.10.2022 | Eduprofipharm

Preštudujte si prezentáciu MDDr. Zuzany Schwartzovej, PhD., MPH a MUDr. Vladimíry Schwartzovej, PhD., MPH, MHA na tému „Ako zvládnuť mikrobióm snímateľných náhrad a pomôcok”. Prezentácia slúži ako študijný materiál k vypracovanému AD TESTu, prostredníctvom ktorého môžete získať 2 kredity.

V ústnej dutine sa nachádza široké spektrum mikroorganizmov, ktoré sú jej prirodzenou súčasťou. Narušenie fyziologickej mikrobioty môžu spôsobovať rôzne fyzikálne a chemické činitele ako sú teplota, pH, oxidačno-redukčný potenciál, alebo faktory zo strany mikroorganizmov a externé činitele. Pri užívaní sa snímateľné pomôcky a náhrady kontaminujú celým radom mikroorganizmov a ich nosenie je tak spojené s rôznymi rizikami. Na detegovanie mikroorganizmov zo sterov zubných chráničov a identifikáciu rizikových faktorov sme vyšetrili spolu 50 osôb, aktívnych športovcov venujúcich sa karate, vo veku 7 až 54 rokov. Mikrobiologickým vyšetrením sme detegovali 188 druhov mikroorganizmov, z ktorých až 103 predstavovali patogénne mikroorganizmy vo vzťahu k orálnemu zdraviu. Najčastejším druhom Gram-pozitívnych baktérií boli Staphylococcus aureus, Staphylococcus hominis a Staphylococcus epidermidis. Z Gram-negatívnych baktérii to bola Klebsiella pneumoniae, Burkholderia pyrrocinia a Escherichia hermanii. Z kvasiniek a plesní bola najviac zastúpená Candida albicans. Hlavným rizikovým faktorom kontaminácie chráničov je vznik orálnych lézii a zubného kazu, ktorý sa vyskytoval až u 46% športovcov z našej štúdie. Najlepšou prevenciou kontaminácie snímateľných náhrad a pomôcok je ich pravidelná každodenná dezinfekcia, čím sa výrazne znižuje počet mikroorganizmov, ktoré sa na nich nachádzajú. Zubné náhrady a snímateľné pomôcky majú morfologicky náročné časti a čistenie sa časom zhoršuje je preto potrebné vykonávať nie len mechanické ale aj chemické čistenie ich povrchu. Je potrebné venovať väčšiu pozornosť orálnemu zdraviu pacientov nosiacich snímateľné náhrady alebo pomôcky, aby sa zlepšil ich celkový zdravotný stav a kvalita ich života. Vhodné je, aby pacienti nosili svoje pomôcky na preventívne zubné prehliadky, kde ich môže zubár dôkladne skontrolovať.

Čítaj viac >>

Načítať viac Load more