Novinky

WEBINÁR - Akadémia venózneho zdravia II. 2022
NEWS

WEBINÁR - Akadémia venózneho zdravia II. 2022

Dátum pridania: 28.11.2022 | Eduprofipharm

Srdečne Vás pozývame opäť na pokračovanie série webinárov  Akadémia venózneho zdravia, ktorý sme pre Vás pripravili spolu so spoločnosťou Servier

Odborným programom Vás bude sprevádzať Mgr. Lenka Vasiľová, riaditeľka sekretariátu a koordinátor sústavného vzdelávania.

Akú úlohu môže mať farmaceut pri liečbe venóznych ochorení sa spolu v PharmDr. Natáliou Rozman Antolíkovou, PhD. budeme zaoberať v prednáške  pod názvom - Intervencia farmaceuta v liečbe primárneho chronického venózneho ochorenia. O tom  ako empaticky komunikovať s pacientom v lekárni bude hovoriť psychologička, lektorka soft skills  Mgr. Ivana Medvecká, PhD. V rovnako zaujímavej téme, ale z inej oblasti  pod názvom  e-Lekáreň – fenomén budúcnosti (súčasnosti) budeme diskutovať s PharmDr. Lukášom Jaroščiakom. A nebude chýbať ani interview s prezidentom Lekárnickej komory s  PharmDr. Ondrejom Sukeľom  o aktuálnych témach pre život v lekárni.

Čítaj viac >>

Skrytá sila pastilky  proti SARS-CoV-2
NEWS

Skrytá sila pastilky proti SARS-CoV-2

Dátum pridania: 16.11.2022 | Eduprofipharm

Zápalové zmeny horných dýchacích a prehĺtacích  orgánov  patria  medzi  najčastejšie  ochorenia  tak  v  detskom,  ako  aj  dospelom  veku.  Najčastejšou  príčinou  ich vzniku sú vírusové ochorenia. Väčšina prebieha mierne a nevyžadujú žiadnu špecifickú liečbu. Asistovaná samoliečba je najbezpečnejšou  cestou  na  úspešné  zvládnutie ochorenia  a  účinné  ovplyvnenie  príznakov ochorenia.  Práca  prináša  výsledky  štúdie pastiliek  s  fixnou  kombináciou  CPC/BH na SARS-CoV-2. Prezentuje etiopatogenézu zápalových zmien, mechanizmus účinku pastilky a možnosti jej terapeutického využitia.

Čítaj viac >>

Prehľad inzulínovej liečby na Slovensku v roku 2022
NEWS

Prehľad inzulínovej liečby na Slovensku v roku 2022

Dátum pridania: 14.11.2022 | Eduprofipharm

Vážení kolegovia,

 

Na úvod nám dovoľte predstaviť dôvod rozhodnutia odsledovať pacientov na ambulanciách diabetológov a štatisticky vyhodnotiť ich aktuálny zdravotný stav a inzulínovú liečbu.

 

O inzulínoterapii diabetikov aktuálne vieme údaje zo štatistických zisťovaní NCZI, prípadne z klinických štúdií alebo odborných seminárov. Dostupné sú informácie o počte diabetikov liečených inzulínom, o podielipacientov podľa typu inzulínu a počty pacientov podľa liečebného inzulínového režimu.

 

O inzulínoterapii diabetikov však nevieme mieru či rozsah používania rôznych inzulínových režimov (BOT, BBT, premixované inzulíny), údaje o dĺžke inzulínovej liečby, frekvenciu výskytu hypoglykémií alebo účinnosť použitých inzulínových režimov na dlhodobú kompenzáciu.

 

Cieľom sledovaní teda bolo získať prehľad a informácie o inzulínoterapii diabetikov 2. typu, ktoré nie sú dostupné z iných zdrojov, inzulínových režimoch, stav kompenzácie diabetu prítomnosť komplikácií, nežiaducich účinkoch inzulínovej liečby, zhodnotiť adherenciu a kompliance k liečbe a zistiť úvahy o potenciálnej zmene liečby.

 

V priložených videozáznamoch sa dozviete, aké štatistické výsledky sa dosiahli na celoslovenskej a krajskej úrovni počas sledovania pacientov na inzulínovej liečbe v auguste 2022.

 

MUDr. Marek Macko a MUDr. Katarína Černá, PhD., MPH., MBA, MHA

Odborní garanti

 

Čítaj viac >>

Glykemický prístup v manažmente pacientov s DM2
NEWS

Glykemický prístup v manažmente pacientov s DM2

Dátum pridania: 06.09.2022 | Eduprofipharm

V spolupráci so spoločnosťou Servier sme pre Vás pripravili 6. septembra 2022 o 17:00 na live webinár pod názvom Glykemický prístup v manažmente pacientov s DM2. 60 minútovým odborným programom Vás bude sprevádzať doc. MUDr. Zbynek Schroner, PhD.  Hlavnou témou webináru bude prednáška od prof. Jean-Christophe Philips, MD, PhD. s názvom Prečo je glukocentrický prístup pilierom manažmentu pacientov s DM2.

Čítaj viac >>

Prevencia kardiovaskulárnych ochorení
NEWS

Prevencia kardiovaskulárnych ochorení

Dátum pridania: 27.06.2022 | Eduprofipharm

V dôsledku demografických zmien sa dnes ľudia dožívajú vyššieho veku, avšak veľa ľudí už pred dosiahnutí dôchodkového veku je postihnutých kardiovaskulárnymi ochoreniami (KVO), ktoré negatívne ovplyvňujú kvalitu ich života. Ovplyvnenie hlavných rizikových faktorov správania – strava, pohyb a konzumácia alkoholu, by zvýšilo počet rokov prežitých v dobrom zdraví a v konečnom dôsledku by viedlo k lepším sociálnym a ekonomickým výsledkom so značnou návratnosťou investícií

Čítaj viac >>

Ako si udržať zdravé srdce
NEWS

Ako si udržať zdravé srdce

Dátum pridania: 27.06.2022 | Eduprofipharm

Kardiovaskulárne ochorenia majú na svedomí viac ako 4 milióny úmrtí ročne v Európe a sú najčastejšou príčinou úmrtí v Európe, pričom vedúcu úlohu zohrávajú aterosklerotické ochorenia, najmä koronárne srdcové choroby. Medzi rizikové faktory patrí fajčenie, vysoký cholesterol, obezita, hypertenzia a cukrovka, ako aj stres a nedostatok pohybu.

Čítaj viac >>

Načítať viac Load more