Novinky

WEBINÁR - Akadémia venózneho zdravia I. 2021
NEWS

WEBINÁR - Akadémia venózneho zdravia I. 2021

Dátum pridania: 08.02.2021 | Eduprofipharm

V I. sérii Akadémie venózneho zdravia 2021 sa spolu  so špičkovým odborníkom v oblasti venóznych ochorení MUDr. Františkom Žernovickým opäť pozrieme CHVO a povieme si ako ho liečime a ako by sme ho mali liečiť? Zaujímavú tému o postavení lekárnika v čase COVID 19 a aktuálny prístup k závažným ochoreniam bude rozoberať vo svojej prednáške prezident SLeK PharmDr. Ondrej Sukeľ. Spolu s moderátorom webinára budú viesť už aj známu diskusiu na aktuálne témy pre život v lekárni, ktoré Vás trápia.  Naše pozvanie opäť prijala aj PharmDr. Miroslava Snopková, PhD., ktorá sa dotkne horúcej témy očkovania a aktuálnych informácií k tejto téme.

Čítaj viac >>

International Pharmacist Webinar on Emergency Contraception on 25th February 2021
NEWS

International Pharmacist Webinar on Emergency Contraception on 25th February 2021

Dátum pridania: 25.02.2021 | Eduprofipharm

LIVE WEBINÁR  International Pharmacist Webinar on Emergency Contraception on 25th February 2021

Čítaj viac >>

Medicínska štatistika – základné pojmy
NEWS

Medicínska štatistika – základné pojmy

Dátum pridania: 01.02.2021 | Eduprofipharm

V článku sa budeme zaoberať vysvetleniu základných štatistických pojmov, ktoré sú kľúčové pre správnu interpretáciu záverov klinických štúdií.

Pre teoretické ozrejmenie použijeme nasledovnú tabuľku, označovanú často v literatúre ako 2x2 tabuľku. Ide o hypotetické porovnanie vplyvu prežívania pacientov liečených daným liekom v porovnaní s kontrolnou skupinou na placebe v klinickej štúdii v zvolenom časovom období 10 rokov.

Čítaj viac >>

Medicínska štatistika – ako správne čítať a  interpretovať klinické štúdie
NEWS

Medicínska štatistika – ako správne čítať a interpretovať klinické štúdie

Dátum pridania: 01.02.2021 | Eduprofipharm

Pomer šancí (angl. odds ratio alebo niekedy sa udáva tiež ako odds ratios (OR)) je jedným z najčastejšie používaných štatistických pojmov v medicíne. Na druhej strane je prekvapujúce, ako často hodnota OR býva chybne interpretovaná v popredných lekárskych časopisoch. Napríklad analýza článkov v časopisoch ObesityInternational Journal of Obesity publikovaných v roku 2010 ukázala, že až v 23,2 % prípadoch bola hodnota OR prezentovaná nesprávne. V 62 článkoch boli prezentované výsledky ako hodnoty OR  z celkového počtu hodnotených 855 článkov v obidvoch uvedených časopisoch (Tajeu et al., 2012). Podobne aj analýza článkov v ďalšom významnom medicínskom časopise Obstetrics & Gynecology potvrdila častú zlú interpretáciu OR. V 26 % prípadoch (39 článkov) hodnota OR bola interpretovaná ako pomer rizík (angl. risk ratio) (Holcomb et al., 2001). Podobne aj analýza vedomostí z medicínskej štatistiky u 277 absolventov štúdia medicíny v USA ukázala, že 81,6 % účastníkov analýzy správne interpretovalo relatívne riziko oproti 39 % účastníkov správne interpretujúcich pomer šancí (Windish et al., 2007).     

Čítaj viac >>

Hypoglykémia
NEWS

Hypoglykémia

Dátum pridania: 12.01.2021 | Eduprofipharm

Hypoglykémia je stav, pri ktorom je hladina cukru v krvi (glukóza) nižšia ako obvykle. Glukóza je hlavný zdroj energie. Hypoglykémia často súvisí s liečbou cukrovky.

 

Hypoglykémia tým, že mozog „hladuje“, po cukre spôsobuje príznaky ako sú: bolesti hlavy, závraty, rozmazané videnie, ťažkosti s koncentráciou, zlá koordinácia, zmätenosť, slabosť alebo mdloby, pocity mravčenia v perách alebo rukách, zmätená reč, neobvyklé správanie, kŕče, strata vedomia, kóma.

Čítaj viac >>

The 1st International Pediatric Cough Forum – LIVE webinár
NEWS

The 1st International Pediatric Cough Forum – LIVE webinár

Dátum pridania: 03.01.2021 | Eduprofipharm

Na tomto 1,5 hodinovom webinári budú medzinárodní odborníci z Rakúska, Grécka, Talianska a Filipín diskutovať o diagnostike a liečbe kašľa u detí.

Čítaj viac >>

Načítať viac Load more